Vés enrere

[F38][NdP-180] VidaCaixa recertificada com a empresa familiarment responsable

VidaCaixa recertificada com a empresa familiarment responsable

BARCELONA, 26 DE juny DE 2013
  • Compartir

VidaCaixa té des del 2009 el reconeixement com a empresa familiarment responsable (efr), gràcies al seu model de conciliació entre empresa, treball i família.

Actualment, VidaCaixa posa a disposició dels seus empleats 39 mesures de conciliació, entre les quals destaquen les de suport a la família, així com les relacionades amb la salut i el benestar de la plantilla.

L'objectiu de VidaCaixa és avançar cap a una major flexibilitat en l'organització del treball per aconseguir una eficient gestió del talent.

La recertificació és promoguda per la Fundació Más Familia i té una validesa de 3 anys.

Barcelona, 26 de juny de 2013.- VidaCaixa ha obtingut la recertificació com a empresa familiarment responsable (efr), que ratifica que la Companyia promou la conciliació entre empresa, treball i família. VidaCaixa disposa del certificat d'efr, promogut per la Fundació Más Familia, des de l'any 2009, sense interrupció.

Actualment, VidaCaixa disposa de 39 mesures de conciliació, distribuïdes entre polítiques de suport a la família, polítiques de flexibilitat temporal i espacial i qualitat d'ocupació, i polítiques relacionades amb la salut i el benestar, així com iniciatives vinculades a la formació i el desenvolupament de l'equip de professionals, juntament amb altres beneficis socials pel fet de ser empleat de l'entitat.

Entre els aspectes rellevants per a l'obtenció de la recertificació destaquen que VidaCaixa ha continuat impulsant el compromís efr (després dels canvis organitzatius esdevinguts durant els tres darrers anys a l'entitat), a través de la creació d'ocupació, i el manteniment de les mesures efr, malgrat la conjuntura econòmica.

L'objectiu de la Companyia és avançar cap a una major flexibilitat en l'organització del treball per aconseguir una eficient gestió del talent. Aquesta recertificació, atorgada després de l'auditoria externa realitzada per Det Norske Veritas, té validesa fins a l'abril del 2016.

VidaCaixa, empresa efr des del 2009

VidaCaixa té des del 2009 el reconeixement efr, gràcies al seu model de conciliació entre empresa, treball i família.

El projecte efr consisteix a emprendre un projecte de millora contínua que incorpori la importància i el valor de l'efr en la cultura de la Companyia; que estigui en sintonia, per tant, amb els valors de l'entitat (confiança, qualitat i dinamisme), i que contribueixi a fer de VidaCaixa un excel·lent lloc per treballar.

Així mateix, com a empresa efr, VidaCaixa afavoreix la coresponsabilitat de cadascun dels col·laboradors de la Companyia, a fi de construir un projecte sostenible que garanteixi l'estabilitat i la qualitat de l'ocupació.

VidaCaixa implanta una cultura i una metodologia en les quals es reconeix la implicació de l'organització, des de l'alta direcció fins als empleats, i que permet aconseguir un equilibri eficaç entre la dimensió professional i la dimensió personal-familiar de cadascun dels professionals que formen part de l'entitat.

VidaCaixa Grup, S.A. –el Grup Assegurador de "la Caixa", integrat a CaixaBank– consta de les societats següents: el 100% de VidaCaixa, entitat líder en previsió social complementària a Espanya; el 49,9% de SegurCaixa Adeslas, i el 100% d'AgenCaixa, Agència d'Assegurances. Ricard Fornesa és el President de VidaCaixa Grup, Tomàs Muniesa n'és el Vicepresident Executiu-Conseller Delegat i Antonio Trueba, el Director General.

Descarregar la nota de premsa