Menú de navegació

Publicador de continguts

null [F38][NdP-196] VidaCaixa va obtenir un benefici net consolidat de 249 milions d'euros

VidaCaixa va obtenir un benefici net consolidat de 249 milions d'euros

BARCELONA, 09 DE de novembre DE 2015
  • Compartir
VidaCaixa va pagar 2.817 milions d'euros en prestacions a clients en els nou primers mesos de l'any

El negoci de VidaCaixa continua creixent per damunt del mercat, tant en primes i aportacions, amb un 27,1% més, com en recursos gestionats, amb 57.898,7 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 9,1% respecte al mateix període de l'any anterior.

VidaCaixa és l'entitat líder en plans de pensions, amb una quota de mercat del 21,2%.

La companyia disposa de 4,1 milions de clients, un 7,1% més.

En el negoci d'estalvi i jubilació, VidaCaixa va comercialitzar 5.104,3 milions d'euros, xifra que suposa un increment del 28,7%.

Les primes de vida-risc van arribar als 541,7 milions d'euros, un 13,9% més.

Barcelona, 9 de novembre de 2015. VidaCaixa va obtenir un benefici net consolidat de 249 milions d'euros durant els nou primers mesos de l'any, un 51% menys que en el mateix període de l'any anterior, a causa de l'absència de beneficis extraordinaris.

El negoci de VidaCaixa continua creixent per damunt del mercat, tant en primes i aportacions, amb un 27,1% més, com en recursos gestionats, amb 57.898,7 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 9,1% respecte al mateix període de l'any anterior. D'aquesta xifra, 22.043,4 milions d'euros corresponen a plans de pensions i EPSV, amb un increment del 18,5%. La resta, 35.855,3 milions d'euros, pertany a assegurances de vida, amb un increment del 4,1%, mentre que el sector va decréixer un 1,6% (dades d'ICEA).

Al tancament de setembre, VidaCaixa va pagar un total de 2.817 milions d'euros als seus clients. D'aquesta xifra, 1.234 milions d'euros es van abonar en format de renda, amb un total de 720.958 prestacions, i 233.227 prestacions en forma de capital, per un valor de 1.583 milions d'euros.

VidaCaixa disposa de 4,1 milions d'assegurats i partícips, la qual cosa representa un increment del 7,1% respecte al mateix període de l'any anterior.

El marge de solvència de l'entitat se situa en 2.272,1 milions d'euros, la qual cosa suposa una ràtio d’1,36 vegades per sobre del nivell exigit legalment.

Lideratge en els rànquings

La quota de mercat de VidaCaixa en el total de primes d'assegurances de vida va ser, al tancament de setembre, del 26,6%, la qual cosa suposa un avanç de 6,2 punts percentuals respecte al mateix període de l'any anterior, i situa l’entitat 15,6 punts per davant del següent competidor (dades d'ICEA).

Rànquing Vida Total Primes. Dades en milions d'euros

Rànquing Vida Total Primes

Font: ICEA

Sense considerar VidaCaixa, el mercat hauria decrescut un 10,6%. Pel que fa als recursos gestionats, es manté la tendència del darrer any, amb un increment per part de VidaCaixa superior al de la competència.

Rànquing de Plans de Pensions – Total Mercat. Dades en milions d'euros

Font: Inverco

Rànquing de Plans de Pensions – Sistema Individual. Dades en milions d'euros

Font: Inverco

Durant els primers nou mesos de l'any, VidaCaixa se situa com l'entitat líder en plans de pensions, tant en el total del mercat, on ha guanyat 2,7 punts, fins a arribar a una quota de mercat del 21,2%, com en plans individuals, amb un 19,9% de quota (dades d'Inverco).

El negoci d'estalvi i jubilació

Pel que fa a primes i aportacions a productes d'estalvi i plans de pensions individuals i col•lectius, VidaCaixa va comercialitzar 5.104,3 milions d'euros, xifra que suposa un 28,7% més que en el mateix període de l'any anterior.

Durant els nou primers mesos del 2015, les aportacions a plans de pensions individuals han augmentat un 17%, fins a arribar als 881 milions d'euros.

Les claus d'aquest avanç són, d'una banda, tant l'excel•lent evolució dels plans de pensions com, de l’altra, el fort impuls comercial dels Plans Individuals d'Estalvi Sistemàtic (PIES), el Compte Caixafutur AIELT i les rendes vitalícies.

Els plans de pensions d'ocupació van acumular fins al setembre un volum d'estalvi gestionat de 8.394,6 milions d'euros, un 3,2% més que en el mateix període de l'any anterior. En assegurances d'estalvi col•lectives, VidaCaixa va gestionar 9.883,9 milions d'euros, xifra que suposa un increment del 3,6% respecte als nou primers mesos de l'any anterior.

Negoci de risc

Les primes de vida-risc van arribar als 541,7 milions d'euros, un 14% més. D'aquesta xifra, 340 milions d'euros corresponen al negoci de vida-risc individual, amb un creixement del 18,1% al tancament de setembre, i 201,7 milions al negoci de col•lectius, que va créixer un 7,6%.

Excel•lents resultats com a gestora de pensions

En aquests primers nou mesos, VidaCaixa ha tornat a aconseguir uns resultats excel•lents com a gestora de pensions: el 58% dels plans de pensions individuals de gestió activa es troben en el primer o segon quartil de rendibilitat, igual que els plans de pensions d'ocupació, on la xifra arriba al 99%.

La rendibilitat, tant en l'últim exercici com a llarg termini, se situa per damunt de la mitjana del mercat, gràcies a la gestió discrecional de les inversions. Durant aquest darrer any cal destacar la inversió en renda variable europea, zona geogràfica amb millor evolució en aquest període.

 

VidaCaixa, entitat líder en previsió social complementària a Espanya i integrada a CaixaBank. Gonzalo Gortázar és el President de VidaCaixa, Tomàs Muniesa n'és el Vicepresident Executiu-Conseller Delegat i Antonio Trueba, el Director General.

Descarrega la nota de premsa