Publicador de continguts

VidaCaixa supera els 5 milions de clients

  • El benefici net es va situar en 290 milions d'euros en el primer semestre.
  • L'entitat es manté al capdavant en el rànquing de primes de Vida, amb una quota de mercat del 28,9%, i de plans de pensions, amb el 23,9% del patrimoni.
  • Els plans de pensions de VidaCaixa han obtingut una rendibilitat del 0,91% en els últims dotze mesos, davant el 0,14% de la mitjana del mercat.
  • VidaCaixa va comercialitzar 5.654,2 milions d'euros en primes i aportacions.
  • El patrimoni total gestionat va superar els 83.000 milions d'euros.
  • Entre gener i juny, es van pagar 2.594 milions d'euros en prestacions als clients d'Espanya i Portugal.

Madrid, 31 de juliol de 2018. VidaCaixa, entitat líder del sector assegurador a Espanya, va superar al tancament del primer semestre els 5 milions de clients, un 9% més que fa un any. Entre gener i juny va obtenir un benefici net consolidat de 290 milions d'euros, un 4,6% menys, a causa d’operacions extraordinàries que van tenir lloc l'any passat.

El total de primes i aportacions comercialitzades en el primer semestre va arribar als 5.654,2 milions d'euros, un 12,4% menys. Aquesta reducció es deu al creixement extraordinari registrat, especialment, en el primer trimestre de l'any passat. Això no obstant, les primes de VidaCaixa comercialitzades entre març i juny ja mostren una evolució positiva (+10%) amb relació al mateix període de fa un any. Les solucions de vida risc són les que presenten un millor comportament, amb creixements per damunt del 20%.

PRINCIPALS MAGNITUDS

L'entitat manté el primer lloc en el rànquing de Vida, amb una quota de mercat del 28,9%. També lidera el mercat de plans de pensions, amb el 23,9% del patrimoni total gestionat en aquests productes.

El volum de recursos gestionats va pujar a 83.821,5 milions d'euros, un 15,4% més. D’aquests, 53.803,8 milions corresponen a assegurances de vida. La resta, 30.017,7 milions, corresponen a plans de pensions i EPSV.

Entre gener i juny, es van pagar 2.594 milions d'euros en prestacions a clients d'Espanya i Portugal, un 30% més que l'any passat. El marge de solvència a març es va situar en el 146%, 9 punts més que fa un any.

Rànquing de Grups: Primes Vida

VidaCaixa lidera el rànquing de companyies d’Espanya amb una quota del 28,9%. La variació en el volum de primes amb relació a l'extraordinari any anterior va ser del -19,9%. El mercat ha experimentat una reducció del 4,5% respecte al juny de l'any passat.

Rànquing de Plans de Pensions – Total Mercat

VidaCaixa manté el seu lideratge també en plans de pensions. La companyia va avançar 0,5 punts en quota de mercat, fins a arribar al 23,9%. Va gestionar un patrimoni total de 26.370 milions d'euros (30.017,7 milions d'euros tenint en compte també EPSV), un 4,2% més que l'any passat.

Rànquing de Plans de Pensions – Sistema Individual

En el sistema individual, VidaCaixa es manté com a primera entitat en el rànquing, amb un increment del 6,5% en patrimoni gestionat i millorant la seva quota de mercat en 0,7 punts, fins a arribar al 23,7%.

Rendibilitat dels plans de pensions VidaCaixa vs. el mercat​

VidaCaixa ha obtingut una rendibilitat del 0,91% en els últims dotze mesos, davant el 0,14% del conjunt de fons de pensions gestionats del sistema individual a Espanya. L'evolució positiva dels mercats de renda variable durant el període, juntament amb l'apreciació del dòlar respecte a l'euro, han contribuït a aquestes dades de rendibilitat. Tot això malgrat l'evolució negativa dels mercats de renda fixa.

El posicionament dels fons de VidaCaixa, amb un pes mitjà més gran que la resta del mercat en renda variable, i especialment en mercats internacionals, ha estat clau per a aquest resultat. El control exhaustiu de VidaCaixa sobre els riscos associats a les inversions ha permès que les rendibilitats s'hagin aconseguit amb menys volatilitat.

El negoci d'estalvi

Del total de primes i aportacions acumulades, 5.016,9 milions d'euros corresponen al negoci d'estalvi, un 15,5% menys que fa un any.

L'estalvi individual és el segment que té un pes més gran, ja que acumula un total de 4.521,6 milions d'euros en primes. En el període de referència, va destacar especialment la contractació dels productes següents:

  • Renda Vitalícia Inversió Flexible, que va acumular un total de 1.886 milions d'euros, un 31% més que fa un any.
  • Les solucions d'estalvi sistemàtic, com els Compte CaixaFutur (PIES i AIELT), que van sumar un total de 911 milions d'euros.

Les aportacions a plans de pensions van arribar als 833,2 milions d'euros, amb un descens de l’1,1% amb relació a l'any passat. D'aquests, 630,1 milions d'euros corresponen al segment individual i 203,1 milions d'euros al segment de col•lectius. Van créixer especialment les aportacions a plans d'ocupació, un 54,8%, a causa de la incorporació del negoci de BPI.

Negoci de risc

Les primes de Vida-Risc van arribar als 637,3 milions d'euros, un 23,8% més que fa un any. D'aquests, 359,2 milions d'euros corresponen al segment individual i 278,1 milions d'euros al segment de col•lectius. Pel que fa a la variació respecte al primer semestre de l'any passat, individual va créixer un 25,5% i col•lectius un 21,7%.

Canvis al Consell d’Administració

En un altre ordre de temes, Rafael Villaseca Marco s’incorpora com a nou conseller al Consell d’Administració de VidaCaixa en substitució de Josep Vilarasau Salat. 

 

VidaCaixa és l'entitat líder en el sector assegurador a Espanya. Integrada a CaixaBank, disposa a més del 49,92% de SegurCaixa Adeslas i la totalitat del capital social de BPI Vida e Pensões. Gonzalo Gortázar és el President de VidaCaixa, Tomás Muniesa n’és el Vicepresident Executiu-Conseller Delegat i Javier Valle, el Director General.

Per a més informació:

Direcció d'Àrea de Comunicació Corporativa, Marca i RSC

Sara Fernández: sfernandez@vidacaixa.es - 619 004 575

 

Descarrega la nota de premsa

Descarrega la imatge