Publicador de continguts

Viure més es converteix en un nou risc econòmic per a les persones jubilades

Montse Guillén, catedràtica de la UB i directora de l'Riskcenter, va presentar les principals conclusions de l'estudi "Gestió eficient de l'estalvi després de la jubilació", guanyador del XIII Premi Edad&Vida.

 

  • Experts adverteixen que situacions com la dependència, la longevitat o la manca de liquiditat estan posant en risc la situació econòmica de les persones grans.
  • L'augment progressiu de l'esperança de vida farà augmentar les necessitats econòmiques d'una jubilació cada vegada més llarga.
  • S’estima que a Espanya hi ha aproximadament quatre milions de persones que, pel seu estat de salut, requereixen ajuda de tercers i assumeixen l’increment que això comporta en els costos previstos.
  • Per mitigar l'impacte d'aquests factors, des d’Edad&Vida es recomana planificar la jubilació amb temps i dur a terme un mapa de riscos personalitzat.
  • L'estudi constata la utilitat de les rendes vitalícies davant la longevitat, ja que garanteixen una renda per a tota la vida sense que impliqui renunciar necessàriament a la disponibilitat dels diners.
  • L'informe recorda l'important paper dels governs a l'hora de facilitar informació accessible sobre la pensió pública i recomana la col·laboració publicoprivada en el disseny de productes que garanteixin pensions suficients i sostenibles en el temps.

Madrid, 27 de setembre de 2018. Els experts adverteixen que, en el moment de preparar un pla per a la jubilació, és tan important tenir en compte els factors de risc que es produeixen mentre estalviem, com els que apareixen mentre disposem dels nostres diners. L'estudi “Gestió eficient de l'estalvi després de la jubilació”, que presenten avui a Madrid la Fundació Edad&Vida i VidaCaixa, adverteix que situacions com la dependència, la longevitat o la manca de liquiditat estan posant en risc la situació econòmica de les persones grans.

Tal com apunta José Antonio Iglesias, Vicepresident d'Edad&Vida i Sotsdirector General de Negoci de VidaCaixa: “Espanya és un dels països més longeus del món. Els avenços de la ciència, l'estil de vida saludable i la dieta equilibrada són el signe de les societats més avançades i el conjunt de factors que ens permet viure més i amb més qualitat de vida. Això no obstant, implica que les persones grans necessitaran cada vegada una quantitat més gran de recursos econòmics, de la qual avui dia no en som gaire conscients”.

En paraules de Montse Guillén, catedràtica del Departament d'Econometria, Estadística i Economia Espanyola i directora del Riskcenter de la Universitat de Barcelona (UB): “Viure més del que s'esperava o entrar en situació de dependència pot arribar a tenir un impacte molt rellevant en l'economia dels pensionistes”.

Davant aquesta situació, els experts recomanen elaborar un mapa de riscos personalitzat que permeti tenir una visió global i entendre la importància de gestionar adequadament l'estalvi al llarg del temps.

El treball, elaborat pel Riskcenter de la UB, ha estat guardonat amb el XIII Premi Edad&Vida Higinio Raventós.

MITIGAR L'IMPACTE DE LA LONGEVITAT I EL RISC DE LIQUIDITAT

L'estudi constata la funció de les rendes vitalícies per mitigar el risc de longevitat que es produeix en entrar en l'etapa de jubilació, ja que garanteixen una renda mentre el client visqui, sense que impliqui necessàriament renunciar a la disponibilitat dels seus diners.

Segons l'anàlisi del Riskcenter, pel fet de tractar-se d'un producte pensat a llarg termini, pot aportar rendibilitats garantides superiors a les que s'ofereixen en altres productes que inverteixen a més curt termini. A més, “proporciona tranquil·litat i estabilitat financera als seus titulars, els quals poden ser una o dues persones”.

Hi ha diferents tipus de rendes vitalícies que proporcionen flexibilitat i adaptació a les necessitats dels seus titulars, més enllà d'aconseguir una renda per a tota la vida, com poden ser el desig de llegat o herència, o la possibilitat de rescatar el producte, tot i ser vitalici, en cas de necessitat.

L'estudi conclou que els poders públics tenen el repte de facilitar el desenvolupament d'un mercat eficient per a les rendes vitalícies a través, per exemple, d'incentivació fiscal, emissió i incentivació d'actius financers a molt llarg termini, a més de facilitar la posada en marxa de mercats de cobertura de riscos de longevitat.

PLANIFICAR LA JUBILACIÓ REDUEIX ELS RISCOS

Els ingressos durant la jubilació provenen de la pensió pública de jubilació i de l'estalvi que s'hagi pogut acumular durant la vida activa. Per això, en primer lloc és important disposar d'informació clara i precisa sobre la quantia de la pensió.

En segon lloc, i per establir la quantitat d'estalvi que serà necessària per complementar la pensió, l'estudi recomana que les necessitats econòmiques es plantegin des d'una perspectiva global, és a dir, tenint en compte que els ingressos permetin garantir una renda mínima per viure, assegurar possibles contingències de salut i dependència, disposar d'un estalvi mínim per a contingències no previstes, i utilitzar la resta de l'estalvi per assolir un nivell desitjat de vida i per deixar herència en cas que així es desitgi.

EL PAPER DELS GOVERNS: INFORMACIÓ I INCENTIVACIÓ

L'estudi recorda que el paper dels governs és decisiu a l'hora de facilitar una informació fiable i accessible que permeti a les persones optimitzar la presa de decisions sobre l'estalvi que necessitaran. Per això és important també posar a disposició dels ciutadans informació sobre el funcionament del sistema públic, els riscos als quals s'enfronta i els ajustaments a què pot estar sotmès.

Així mateix, l'informe proposa la col·laboració entre l'Administració i el sector financer i assegurador per dissenyar productes que garanteixin el cobrament de pensions suficients i sostenibles en el temps. Totes les solucions haurien de disposar d’una regulació i un desenvolupament normatiu suficient per mitigar els riscos que poden sorgir, per dotar-les d’estabilitat i per garantir el cobrament de prestacions justes.

ORIENTACIÓ FINANCERA

Per la seva banda, les empreses del sector financer i assegurador no solament s'han d'enfrontar al repte de dissenyar productes que s'adaptin a les característiques i necessitats de les persones, sinó que a més han de ser capaces d’orientar-les perquè puguin triar entre aquelles opcions que millor s'ajustin a les seves preferències.

En aquest sentit, s'aconsella la utilització d'exemples senzills per analitzar diferències entre productes, l'elaboració d'arbres de decisió en funció de les característiques i necessitats de cada persona, o la creació de guies de bones pràctiques en assessorament financer.

 

Portaveus dels grups parlamentaris del Pacto de Toledo van protagonitzar un debat sobre pensions moderat per José Antonio Iglesias (a l'esquerra).

 

D'esquerra a dreta: Joaquim Borràs, president d'EdadVida; Montse Guillén, catedràtica de la UB; José Antonio Iglesias, vicepresident d'EdadVida i sotsdirector general de negoci de VidaCaixa; Aina Vidal, portaveu del grup parlamentari Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Jesús María Fernández, portaveu del grup parlamentari Socialista; Pilar Marcos, portaveu del grup Popular; Javier Valle, director general de VidaCaixa; Carles Campuzano, portaveu del grup Mixt.

 

Sobre Fundació Edad&Vida

És una fundació privada apolítica que té com a missió promoure des de les empreses de diversos sectors, en col·laboració amb institucions d’investigació i formació i organitzacions de persones grans, la recerca de solucions per a la millora de la qualitat de vida de les persones grans. La seva raó de ser és facilitar corresponsabilitat i equilibri entre el sector públic i la iniciativa privada, per tal de donar resposta als reptes econòmics i socials del canvi demogràfic, actuant des d'una perspectiva d'eficiència i sostenibilitat, i generant un estat d'opinió independent que faciliti la millora dels comportaments de tots els actors en l'entorn de les persones per a quan siguin grans.

Sobre VidaCaixa

VidaCaixa és l'entitat líder en el sector assegurador a Espanya. Integrada a CaixaBank, disposa a més del 49,92% de SegurCaixa Adeslas i la totalitat del capital social de BPI Vida e Pensões. Gonzalo Gortázar és el President de VidaCaixa, Tomás Muniesa n’és el Vicepresident Executiu-Conseller Delegat i Javier Valle, el Director General.

 

Per a més informació:

Direcció d'Àrea de Comunicació Corporativa, Marca i RSC

Sara Fernández: sfernandez@vidacaixa.es - 619 004 575

 

Descarrega la nota de premsa

Descarrega aquí l’estudi complert

Descarrega aquí la fotografia 1

Descarrega aquí la fotografia 2

Descarrega aquí la fotografia 3