Vés enrere

[F38][NdP-223] Resultats tercer trimestre 2018

VidaCaixa va obtenir un benefici net de 467,1 milions d’euros

MADRID, 31 DE octubre DE 2018
Resultats tercer trimestre 2018
  • L’entitat lidera el rànquing de plans de pensions, amb el 24,2% del patrimoni total, i el de primes de vida, amb una quota de mercat del 27,8%.
  • Fins el setembre VidaCaixa va comercialitzar 7.702,1 milions d’euros en primes i aportacions.
  • El patrimoni total gestionat va superar els 84.762 milions d’euros.
  • Els plans de pensions individuals de VidaCaixa van obtenir una rendibilitat del 0,77% en els últims dotze mesos, davant el -,30% de la mitjana del mercat.
  • La seva gestió de les inversions aconsegueix un A+, la nota més alta que concedeixen els Principis d’Inversió Responsable de Nacions Unides (PRI).
  • Entre gener i setembre va pagar 3.655 milions d’euros en prestacions als 5,1 milions de clients d’Espanya i Portugal.

Madrid, 31 d’octubre de 2018.- VidaCaixa, entitat líder del sector de les assegurances a Espanya, va acumular un benefici net de 467,1 milions d’euros fins el setembre, un 1,4% menys que fa un any degut a operacions extraordinàries que van tenir lloc el 2017.

El total de primes i aportacions comercialitzades en aquest període va arribar als 7.702,1 milions d’euros, un 9% menys. Aquesta reducció de les primes acumulades s’atribueix al creixement extraordinari registrat l’any passat, especialment, durant el primer trimestre.
Tanmateix, les primes de VidaCaixa comercialitzades durant el segon i tercer trimestre ja mostren evolucions interanuals positives del 10% i el 2% respectivament. Les solucions del negoci de risc son les que presenten un millor comportament, amb creixements del 23%.

L’entitat manté el primer lloc en el rànquing de vida, amb una quota de mercat del 27,8%. També lidera el mercat de plans de pensions, amb el 24,2% del patrimoni total gestionat en aquests productes.
El volum de recursos gestionats va ascendir a 84.762,5 milions d’euros, un 15% més. D’aquests, 54.368,4 milions corresponen a assegurances de vida. La resta, 30.393,6 milions, corresponen a plans de pensions i EPSV.

Fins el setembre es van pagar 3.655 milions d’euros en prestacions, un 28,4% més que l’any passat, als 5,1 milions de clients que té l’entitat a Espanya i Portugal (+8,7%).

 

Rànquing de Grups: Primes Vida

VidaCaixa lidera el rànquing de companyies a Espanya amb una quota del 27,8%. La variació en el volum de primes en relació al extraordinari any anterior va ser de -16,4%. El mercat ha experimentat una reducció del 1% respecte a setembre de l’any passat.

Rànquing de Plans de Pensions – Total Mercat
VidaCaixa manté el seu lideratge també en plans de pensions. La companyia va avançar 0,6 punts en quota de mercat, fins arribar al 24,2%. Va gestionar un patrimoni total de 26.763 milions d’euros (30.393,6 milions d’euros tenint en compte també EPSV), un 4% més que l’any passat.

Rànquing de Plans de Pensions – Sistema Individual
Al sistema individual, VidaCaixa es manté com la primera entitat del rànquing, amb un increment del 5,8% en patrimoni gestionat i millorant la seva quota de mercat en 0,7 punts fins arribar al 24%.

 

Rànquing de Plans de Pensions - Sistema Col·lectiu
Al sistema col·lectiu, VidaCaixa passa a ocupar el primer lloc del rànquing amb una quota del 24,5% del patrimoni en plans d’ocupació i associats.

Rendibilitat dels plans de pensions de VidaCaixa vs. el mercat
VidaCaixa ha obtingut una rendibilitat del 0,77% en els últims dotze mesos, davant el -0,30% del conjunt de fons de pensions gestionats del sistema individual a Espanya. L’evolució positiva de la borsa dels Estats Units ha contribuït als resultats que ha obtingut l’entitat en el darrer any en termes de rendibilitat per als seus clients. Això és degut a que els fons de pensions de VidaCaixa tenen una major exposició en aquesta àrea geogràfica en comparació amb la resta. Tanmateix, els fons amb un major pes en renda variable de la zona euro han experimentat l’evolució negativa d’aquest mercat.
Per una altra banda, la revalorització de les principals divises davant l’euro ha afegit valor a les carteres gestionades. Aquest posicionament ha permès compensar l’evolució negativa dels principals actius de renda fixa, on la majoria de bons de venciment a curt termini de deute públic de la zona euro cotitzen amb tipus negatius.

El negoci d’estalvi
Del total de primes i aportacions acumulades, 6.875,9 milions d’euros corresponen al negoci d’estalvi, un 11,8% menys que fa un any.
L’estalvi individual és el segment que té un major pes ja que acumula un total de 6.659,6 milions d’euros en primes i aportacions. Durant els nou primers mesos de l’any, van destacar especialment els següents productes:

  • Renda Vitalícia Inversió Flexible: va acumular un total de 2.363 milions d’euros, un 22% més que fa un any.
  • Les solucions d’estalvi sistemàtic, com ara els Comptes CaixaFutur (PIES i AIELP), que van sumar un total de 1.260 milions d’euros.
  • Valor Actiu: aquest unit linked, que permet planificar el patrimoni familiar a la vegada que es dona rendibilitat a l’estalvi, acumula ja 177 milions d’euros des del seu llançament fa 3 mesos.

Les aportacions a plans de pensions van arribar als 1.221,8 milions d’euros, experimentant un descens del 1,3% en relació a l’any passat. D’aquests, 878,3 milions d’euros corresponen al segment individual i 343,5 milions d’euros al segment de col·lectius. Van créixer especialment les aportacions a plans d’ocupació, un 46,6%, degut a la incorporació del negoci de BPI.

Negoci de risc
Les primes de vida-risc van arribar als 826,2 milions d’euros, un 22,6% més que fa un any. D’aquests, 527 milions d’euros corresponen al segment individual i 299,2 milions al de col·lectius. Pel que fa a la variació respecte a setembre de l’any passat, va créixer més el segment individual, concretament un 24,6%, impulsat per les vendes de Vida Familiar (+28%), una assegurança de vida que cobreix la defunció i la invalidesa i, a més, incorpora la possibilitat d’incloure cobertures addicionals com ara càncer i altres malalties greus.

Per la seva part, les primes de col·lectius van experimentar un creixement del 19,3%, destacant especialment les solucions per pimes (+23,2%).

VidaCaixa és l'entitat líder en el sector assegurador a Espanya. Integrada a CaixaBank, disposa a més del 49,92% de SegurCaixa Adeslas i la totalitat del capital social de BPI Vida e Pensões. Gonzalo Gortázar és el President de VidaCaixa, Tomás Muniesa n’és el Vicepresident Executiu-Conseller Delegat i Javier Valle, el Director General.

Descarrega la nota de premsa