Menú de navegació

Publicador de continguts

null [F38][NdP-225] VidaCaixa resultats 2018

VidaCaixa lidera per primera vegada tots els rànquings i tanca 2018 amb un benefici net de 662,7 milions d’euros

MADRID, 21 DE de febrer DE 2019
Javier Valle, conseller director general i Jordi Arenillas, subdirector general econòmic financer.

Javier Valle, conseller director general i Jordi Arenillas, subdirector general econòmic financer.

 • L’entitat manté un creixement sostenible del benefici (+4,5 %).
 • És la primera i única asseguradora i gestora de pensions a Espanya que gestiona el 100 % dels seus actius segons els criteris d’inversió responsable de les Nacions Unides (A+).
 • Arriba a la primera posició en plans de pensions col·lectius i lidera, per primera vegada, tots els rànquings a Espanya. Consolida el primer lloc en vida i en pensions amb el 28,4 % del total de primes i el 24,1 % del patrimoni en plans.
 • Estalvi col·lectiu i risc són els negocis que més van créixer en primes i aportacions.
 • Quatre dels set plans de pensions més venuts a Espanya són de VidaCaixa.
 • L’entitat té la gamma de rendes vitalícies més àmplia del mercat.
 • Un milió de clients van estalviar de forma periòdica, un 10 % més que l’any passat i es va arribar a una captació de 1.759 milions d’euros.
 • Els recursos gestionats al tancament de l’exercici van sumar 83.966 milions d’euros, l’equivalent al 7 % del PIB espanyol.
 • Al tancament de l’exercici, la companyia va augmentar la base de clients un 10,1 % i va superar els 5,2 milions a Espanya i Portugal.
 • VidaCaixa és l’entitat privada que més prestacions abona: 4.534 milions d’euros aquest any.

VidaCaixa, entitat líder del sector assegurador a Espanya, va tancar l’exercici 2018 amb un benefici net de 662,7 milions d’euros, un 4,5 % més que l’any passat. La companyia manté un creixement anual sostingut que referma la solidesa dels seus resultats.

El negoci d’estalvi col·lectiu i el negoci de risc han experimentat una evolució positiva en primes i aportacions amb impacte en el compte de resultats. Va destacar especialment risc, que va mantenir un ritme de creixement de dues xifres (+ 20,2 %), en línia amb els resultats trimestrals previs al tancament de l’exercici.

L’entitat es manté al capdavant del sector assegurador a Espanya i lidera, per primera vegada, tots els rànquings del país. Consolida el lideratge en vida i pensions amb una quota de mercat en primes del 28,4 % i amb el 24,1 % del total del patrimoni en plans de pensions. Actualment, VidaCaixa és líder del rànquing de plans col·lectius, posició que ja ocupava en el sistema individual.

Gonzalo Gortázar, president de VidaCaixa: “Vidacaixa és una peça clau del negoci core de CaixaBank. Aquests resultats reflecteixen la solidesa i consistència de la companyia líder del sector assegurador a Espanya i la bona feina d’un equip compromès amb l’essència fundacional del Grup: la protecció de les persones grans i la previsió universal per mantenir la qualitat de vida a la jubilació”.

Javier Valle, conseller director general de VidaCaixa: “Hem aconseguit uns resultats excel·lents alhora que avancem en el nostre compromís amb la sostenibilitat. Estem orgullosos de ser la primera asseguradora a Espanya amb la màxima puntuació en inversió responsable i volem seguir sent un referent en aquest àmbit”.

Composició del resultat net

Font: Elaboració pròpia. En milions d’euros

 

A Portugal, BPI Vida e Pensões (BPI VeP) ocupa la tercera posició en plans, mercat en el qual té una quota del 14,6 % i és l’entitat que més creix en patrimoni gestionat (+2,6 %). En vida, ocupa el quart lloc amb un 6,3 % del mercat.

Al tancament de l’any, VidaCaixa va comercialitzar un total de 10.798,3 milions d’euros en primes i aportacions, un 6,3 % menys. El descens interanual respon a la contracció que experimenta el ram després d’un creixement important l’any passat.

VidaCaixa és l’asseguradora espanyola que més recursos gestiona: al tancament de l’any, un total de 83.996 milions d’euros. Aquesta xifra va créixer un 11,7 % en relació a l’any passat i representa aproximadament un 7 % del PIB nacional. Del total, 50.505 milions d’euros corresponen a assegurances (+5 %), 26.564 milions d’euros a plans de pensions i EPSV (- 1 %) i 6.927 milions d’euros corresponen a BPI VeP.

L’entitat va tancar l’exercici amb més de 5,2 milions de clients a Espanya i Portugal que són principalment particulars, a més d’una gran part del teixit empresarial en què destaquen 27 companyies de l’IBEX 35, 333 organismes públics, més de 1.000 multinacionals i 70.000 pimes i autònoms.

VidaCaixa és l’entitat privada que més prestacions abona: al tancament de l’exercici 4.534 milions d’euros a Espanya i Portugal, un 15 % més.

La ràtio de capital en termes de Solvència II, a tancament del tercer trimestre de 2018, és del 152 % sobre el capital requerit.

 

Evolució de l’assegurança de vida a Espanya

Rànquing vida - Total primes

Font: ICEA. En milions d'euros

El mercat de vida decreix un 1,7 %. Les primes de VidaCaixa (sense tenir en compte BPI) es van situar en 8.200 milions d’euros. Segons les dades d’ICEA, l’entitat va retrocedir 4,4 punts en la seva quota, que se situa en el 28,4 %.

Rànquing vida - Total provisions

Font: ICEA. En milions d'euros

En termes de volum, VidaCaixa avança 0,5 punts en la seva quota fins al 26,8 %.

 

Evolució en plans de pensions a Espanya

Rànquing de plans de pensions - Total mercat

Font: INVERCO. En milions d'euros

VidaCaixa avança 0,6 punts en la seva quota de mercat de plans de pensions fins al 24,1 %. El patrimoni gestionat va decréixer un 1,3 % en relació a l’any passat, mentre que el sector va retrocedir un 3,6 %.
 

Rànquing de plans de pensions - Sistema individual​

Font: INVERCO. En milions d'euros

El patrimoni gestionat en plans de pensions individuals va experimentar un lleuger descens (-0,8 %), tenint en compte que el mercat va retrocedir un 2,9 %, fins als 17.215 milions d’euros (18.004,9 incloent-hi EPSV). La quota de mercat avança 0,5 punts i se situa en el 23,8 %.

 

Rànquing de plans de pensions - Sistema col·lectiu​

Font: INVERCO. En milions d'euros

VidaCaixa avança una posició en el rànquing i es col·loca al capdavant per patrimoni en plans de pensions d’ocupació i associats amb una quota de mercat del 24,6% (+0,7%).

 

Resultats per negoci

Risc: creixement de dues xifres

VidaCaixa va comercialitzar, per primera vegada, més de mil milions d’euros en primes de vida-risc (1.001,3), un 20,2 % més que fa un any.

Més de la meitat de les primes comercialitzades en aquests productes corresponen a clients individuals, que creix un 22 % i arriba als 681,7 milions d’euros. Aquest segment va créixer impulsat per les vendes de Vida Familiar (+39 %), una assegurança de vida que cobreix defunció i invalidesa i, a més, incorpora la possibilitat d’incloure cobertures addicionals com càncer i altres malalties greus.

En col·lectius es van comercialitzar un total de 319,6 milions d’euros en primes, un 16,7 % més que l’any passat. Va destacar especialment el creixement en primes de solucions per a pimes (+26 %).

Líders en estalvi a llarg termini

Del total de primes i aportacions, 9.797 milions d’euros corresponen al negoci d’estalvi (- 8,4 %). D’aquests, 9.018 milions són negoci de VidaCaixa i 778 milions són de BPI VeP.

El nou negoci l’any 2018 es va produir principalment en:

 • Rendes vitalícies. Van captar més de 3.580 milions d’euros en primes el 2018, impulsades pel creixement de la Renda Vitalícia d’Inversió Flexible (+18 %). Aquesta solució de disposició combina dos objectius d’estalvi en un mateix producte: assegurar un complement d’ingressos en la jubilació de manera vitalícia mitjançant una cartera de renda fixa i maximitzar el capital de mort mitjançant una cartera gestionada. VidaCaixa té la gamma de rendes més àmplia del mercat i més de 325.000 clients que complementen els ingressos amb una renda addicional assegurada, un 4 % més que l’any passat. A més de proporcionar aquest complement, permet optimitzar la manera en què disposem d’un estalvi que hem acumulat al llarg del temps i planificar el patrimoni familiar. Les rendes vitalícies s’han convertit en un dels productes més rellevants en el mercat en termes d’estalvi gestionat.
 • Aportacions periòdiques a Plans de Pensions Individuals (PPI), Plans Individuals d’Estalvi Sistemàtic (PIES) i Assegurances Individuals d’Estalvi a Llarg Termini (AIELT). Van captar 1.759 milions d’euros en primes, un 36 % més que l’any passat.
 • Plans de pensions. En termes de volum, les noves aportacions a plans de pensions individuals van superar els 1.400 milions d’euros. La gamma de plans de pensions CaixaBank Destino i CaixaBank Tendencias es troben entre els més venuts del mercat.

Quatre dels set plans principals en captacions netes són de VidaCaixa.​

Font: VDOS. Captacions netes 2018 en milions d’euros.

 • Valor Actiu. Aquest unit linked, que permet planificar el patrimoni familiar alhora que dona rendibilitat a l’estalvi, va captar 310 milions d’euros en només 6 mesos de comercialització, després del llançament al juliol. Més de 17.500 clients tenen ja aquest producte.

Estalvi periòdic: dels orígens a l’entorn digital

El petit estalvi que es fa de forma constant continua guanyant terreny entre els clients de VidaCaixa. Al tancament de l’exercici, un milió de persones, un 10 % més, van apostar per aquesta modalitat i van aportar una prima mitjana d’aproximadament 145 euros al mes. Aquesta forma d’estalvi permet reduir l’esforç per assolir els objectius gràcies a la reinversió dels interessos. Promoure l’hàbit d’estalvi contribueix a protegir de la qualitat de vida, un objectiu que és l’essència del Grup CaixaBank des dels seus orígens.

“La Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis” va néixer l’any 1904 impulsada per Francesc Moragas amb l’objectiu d’estimular l’estalvi, dignificar la vellesa i oferir un futur millor a totes les persones. En l’actualitat, en el marc del 150 aniversari del conegut humanista, el Grup CaixaBank manté, a través de VidaCaixa, aquest compromís de protecció i previsió universal que permet que les persones protegeixin la qualitat de vida davant de qualsevol situació.

L’essència roman, però les formes evolucionen: “Gràcies a la digitalització, l’entitat posa a disposició dels seus clients aquells canals que faciliten i promouen l’estalvi. Al tancament de l’any, el 22,4 % de les noves aportacions a productes d’estalvi es van fer en línia, amb la qual cosa es va triplicar la xifra de 2015”, va afirmar Javier Valle.

L’única asseguradora amb la nota màxima en inversió responsable

Aquests resultats s’han aconseguit en paral·lel a un nou avanç en el compromís de la companyia amb la inversió sostenible. L’entitat va aconseguir el reconeixement de Nacions Unides com a l’única asseguradora i gestora de fons de pensions a Espanya amb la qualificació màxima en inversió responsable (A+).

VidaCaixa incorpora, des de fa més de 15 anys, factors ambientals, socials i de bon govern (ASG) en les decisions d’inversió per gestionar millor els riscos i generar rendiments sostenibles a llarg termini. Els Principis d’Inversió Responsable de Nacions Unides (PRI, per les sigles en anglès) representen el projecte mundial d’impuls de la gestió responsable de les inversions i VidaCaixa forma part d’aquesta iniciativa des de fa més d’una dècada.

Aquest compromís ferm amb la inversió sostenible suposa un exercici de transparència i bon govern, alineat amb la cultura corporativa de CaixaBank.

En línia amb aquest compromís i posant l’accent en la vessant mediambiental, VidaCaixa s’ha adherit a Climate Action 100+. Aquesta iniciativa, impulsada per PRI, busca aturar el canvi climàtic i impulsar la transició a una energia neta obrint el diàleg amb les companyies que tenen un major impacte global en l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle. Al món només 100 companyies són responsable de dos terços de les emissions industrials de gasos d’efecte d’hivernacle cada any. Els més de 300 inversors institucionals adherits a aquest projecte sol·liciten mesures perquè es redueixi el nivell d’emissions i millori la governabilitat i l’existència de mètriques financeres sobre el canvi climàtic.

 

VidaCaixa és l’entitat líder en el sector assegurador a Espanya. Integrada en CaixaBank, a més, té el 49,92 % de SegurCaixa Adeslas i la totalitat del capital social de BPI Vida e Pensões. Gonzalo Gortázar és el president de VidaCaixa, Tomás Muniesa n’és el vicepresident i Javier Valle, conseller director general.

Descarrega aquí la presentació dels resultats 2018 de VidaCaixa (ESP)