Menú de navegació

Publicador de continguts

[F38] [NDP-233] VidaCaixa Resultados primer trimestre 2020

VidaCaixa guanya 155,6 milions d’euros, un 1,1 % més, per un major volum de recursos gestionats

MADRID, 11 DE de maig DE 2020

 

  •           Des de l’inici de l’estat d’alarma, la companyia ha operat amb normalitat i ha reforçat les seves capacitats digitals per protegir la salut d’empleats i clients.
  •           VidaCaixa ha participat amb la major aportació —7,3 milions d’euros— en la creació d’un fons solidari sectorial de 37 milions d’euros per protegir el personal sanitari amb la major pòlissa col·lectiva de la història.
  •           En els tres primers mesos de l’any, VidaCaixa va abonar prop de mil milions d’euros en prestacions.
  •           La solvència de l’asseguradora es va situar en el 163 % sobre el capital requerit.
  •      VidaCaixa llança al maig el primer fons de pensions d’Espanya centrat en els 5 grans reptes de sostenibilitat: alimentació sostenible, benestar social, transició energètica, optimització de recursos i canvi climàtic.
  •       L’entitat avança en la seva estratègia d’inversió socialment responsable amb la publicació d’un informe pioner a Espanya sobre sostenibilitat i ISR, en línia amb les millors pràctiques internacionals.

 

VidaCaixa, entitat líder del sector assegurador a Espanya, va obtenir un benefici net consolidat de 155,6 milions d’euros en el primer trimestre, un 1,1 % més que l’any passat. Aquest increment s’atribueix al major volum de recursos gestionats, a l’estabilitat del negoci d’estalvi i al bon comportament dels productes de risc.

La companyia ha operat amb total normalitat durant aquests tres primers mesos de l’any i presenta uns resultats estables, tenint en compte que l’estat d’alarma es va activar l’última quinzena del trimestre. En aquest període, VidaCaixa ha reforçat els seus serveis i capacitats digitals per protegir la salut d’empleats i clients.

D’una banda, el 100 % dels empleats es troben en situació de teletreball. De l’altra, perquè els clients evitin desplaçar-se a les oficines i puguin operar i realitzar consultes des de casa, s’ha ampliat de forma significativa el nombre d’operatives disponibles a través de canals digitals. En aquest entorn, l’elecció dels canals digitals per operar amb productes d’estalvi s’ha multiplicat per cinc (en volum de primes) i s’ha doblat en el cas dels productes de risc (en nombre de contractacions).

Amb l’objectiu de contribuir també a protegir la salut dels que més lluiten pel conjunt de la societat en aquesta pandèmia, VidaCaixa ha participat en la creació d’un fons solidari sectorial de més de 37 milions d’euros per protegir el personal sanitari del nostre país. El fons, en el qual col·laboren més de cent asseguradores, permetrà oferir una assegurança gratuïta de vida i hospitalització a 700 000 metges, infermers, auxiliars d’infermeria, zeladors i personal d’ambulàncies i residències que treballen en la lluita contra el coronavirus. Per a això, ha donat un total de 7,3 milions d’euros a aquesta iniciativa amb la qual es constituirà la major pòlissa col·lectiva d’aquest tipus mai creada.

La solvència de VidaCaixa es manté en nivells estables. Al tancament del primer trimestre, la ràtio de capital en termes de Solvència II va ser del 163 % sobre el capital requerit. En aquest entorn, VidaCaixa segueix de manera contínua l’evolució de la pandèmia analitzant els possibles impactes que pugui tenir en les variables i hipòtesis financeres. Com a part del Grup CaixaBank, VidaCaixa compta amb tots els mecanismes i mesures necessàries per garantir la continuïtat del negoci davant de qualsevol situació de crisi.

Avanç estable del negoci

 

El total de primes i aportacions comercialitzades entre gener i març va arribar als 2960,8 milions d’euros, un 2,2 % més que en el primer trimestre de 2019. En el primer trimestre va destacar l’evolució positiva del negoci de risc (+16,1 %). El negoci d’estalvi es manté estable
(-0,1 %) i destaquen les aportacions a plans de pensions individuals i d’ocupació (+14,3 %).

El volum de recursos gestionats va ser de 89 497,6 milions d’euros, un 2,7 % més. D’aquests, 54 042 milions corresponen a assegurances de vida, 28 220 milions a plans de pensions i EPSV, i 7235 milions a BPI Vida i Pensões.

VidaCaixa manté el lideratge en tots els rànquings d’Espanya, amb una quota del 36 % del total de primes i un 25,6 % del total de patrimoni acumulat en plans de pensions. En aquest negoci, ocupa la primera posició tant en el sistema individual (24,9 %) com en el col·lectiu (27,1 %).

Al tancament de març, l’entitat té 5,2 milions de clients a Espanya i Portugal. Durant els tres primers mesos de l’any, va distribuir 980,5 milions d’euros en prestacions.

 

El negoci d’estalvi

del total de primes i aportacions acumulades, 2475,5 milions d’euros corresponen al negoci d’estalvi, gairebé sense variació respecte a l’any anterior (-0,1 %).

L’estalvi individual és el segment que té un major pes, ja que acumula un total de 2059,1 milions d’euros en primes.

En aquest període, van destacar especialment les aportacions a plans de pensions individuals que van arribar als 355 milions d’euros, un 13,2 % més que l’any passat. Amb unes majors aportacions, però un lleuger descens de les rendibilitats al final del trimestre, el patrimoni total gestionat en plans de pensions individuals i EPSV es va mantenir estable en 119 031,7 milions d’euros (-0,2 %).

També va destacar la comercialització de productes com la Renda Vitalícia Inversió Flexible que ha acumulat més de 730 milions d’euros en primes; les solucions d’estalvi periòdic com el Compte CaixaFuturo PIAS que va superar els 350 milions d’euros; o el unit linked Valor Actiu que, després de poc més d’un any al mercat, ha superat en aquest primer trimestre els 250 milions d’euros en primes.

En el segment de col·lectius, les aportacions a plans de pensions d’ocupació van ser de 125 milions d’euros (+17,9 %), aconseguint un total de 12 055,8 milions en patrimoni gestionat (+1,5 %). Es van comercialitzar un total de 291,4 milions d’euros en primes en solucions d’estalvi col·lectives, un 56,5 % més.

El negoci de risc

Les primes de Vida-Risc van arribar als 485,4 milions d’euros, la qual cosa representa un augment del 16,1 % amb relació a l’any passat. D’aquests, 176,3 milions d’euros corresponen al segment individual, amb un fort impuls de la proposta de valor MyBox Vida, i 309,1 milions d’euros al de col·lectius.

Rendibilitat dels plans de pensions de VidaCaixa vs. el mercat

VidaCaixa ha obtingut una rendibilitat del -6,28 % en els últims dotze mesos, davant el -6,55 % del conjunt de plans de pensions gestionats de sistema individual a Espanya.

La propagació a nivell global de la COVID-19 i l’impacte significatiu que la pandèmia ha tingut en l’economia a causa de les mesures de confinament han provocat un fort increment de la volatilitat i correccions importants en els índexs de renda variable i en aquells actius més lligats al cicle econòmic. Aquesta situació s’ha traduït en una caiguda significativa de les rendibilitats en els plans de pensions. No obstant això, la ràpida reacció per part dels bancs centrals i els Estats, que han anunciat mesures d’estímul monetari i fiscal de gran calat, està sent crucial per mitigar l’impacte econòmic de la pandèmia.

En aquest context de volatilitat elevada en els mercats és important recordar que els plans de pensions, com a instrument d’estalvi finalista orientat a complementar la pensió de jubilació, mantenen l’horitzó d’inversió en el llarg termini, per la qual cosa, mantenint la inversió, es podrà participar de les futures recuperacions del mercat. De fet, a deu anys, els plans de pensions de VidaCaixa continuen registrant una rendibilitat mitjana anual del +1,90 % davant el +1,43 % del conjunt de plans de pensions gestionats de sistema individual.

Avenços en sostenibilitat i inversió responsable

VidaCaixa incorpora, des de fa més de 15 anys, factors ambientals, socials i de bon govern (ASG) en les decisions d’inversió per generar rendiments sostenibles a llarg termini. Avui, a més dels criteris de rendibilitat habituals, el 100 % dels seus actius s’analitza d’acord amb aquests estàndards segons el compromís de la companyia amb els Principis d’Inversió Responsable de Nacions Unides (PRI). Des de 2018, VidaCaixa té la qualificació més alta que concedeix aquesta entitat (A+) per la seva política de gestió responsable.

Per donar un pas més en l’estratègia d’inversió socialment responsable (ISR), VidaCaixa va llançar el passat 4 de maig al mercat el primer fons de pensions d’Espanya centrat específicament en els 5 grans reptes de la sostenibilitat: alimentació sostenible, benestar social (igualtat de gènere, ciutats intel·ligents, etc.), transició energètica (energies renovables, mobilitat sostenible, edificis intel·ligents), optimització de recursos (aigua, fusta, nous materials intel·ligents o eficiència energètica) i canvi climàtic. El pla de pensions CABK Selecció Futur Sostenible, amb un 75 % de renda variable, combina una inversió en fons temàtics i en bons verds i socials pensant en aquells estalviadors que vulguin planificar l’estalvi per a la jubilació a través d’un pla que posa el focus en els desafiaments a què s’enfronta el planeta en les pròximes dècades.

A més, aquest any la companyia publicarà per primera vegada una Memòria de Sostenibilitat i Inversió Socialment Responsable, el primer exemple a Espanya d’informe corporatiu dedicat exclusivament a explicar què és la ISR, com es prenen les decisions d’inversió amb un sentit ASG i com aquesta activitat de VidaCaixa contribueix als objectius mundials de sostenibilitat. Es tracta d’un document alineat amb les millors pràctiques internacionals en la matèria.

Rànquing de Grups: Primes Vida

VidaCaixa puja 7,26 punts fins a assolir una quota del 36 %. L’entitat avança un 2,4 % en primes en un mercat que es contreu un 18,2 %.

Font: ICEA. Dades en milions d’euros a Espanya.

Rànquing de Plans de Pensions - Total Mercat

VidaCaixa manté el seu lideratge en plans de pensions i avança 1,1 punts en quota de mercat fins al 25,6 %.

Font: Inverco. Dades de variacions interanuals a Espanya. Aquestes dades no inclouen EPSV ni BPI VeP.

 

Rànquing de Plans de Pensions - Sistema Individual

En el sistema individual, avança 0,6 punts en la seva quota fins al 24,9 %.

Font: Inverco. Dades de variacions interanuals a Espanya. Aquestes dades no inclouen EPSV ni BPI VeP.

 

Rànquing de Plans de Pensions - Sistema Col·lectiu

La companyia avança 2,1 punts en la seva quota i manté la primera posició en el rànquing de sistema de plans d’ocupació i associats.

Font: Inverco. Dades de variacions interanuals a Espanya. Aquestes dades no inclouen EPSV ni BPI VeP.

 

 

Descarrega la nota de premsa

 

VidaCaixa és l’entitat líder en el sector assegurador a Espanya. Integrada en CaixaBank, a més, té el 49,92 % de SegurCaixa Adeslas i la totalitat del capital social de BPI Vida e Pensões. Gonzalo Gortázar és el president de VidaCaixa, Tomás Muniesa n’és el vicepresident i Javier Valle, conseller director general.