Publicador de continguts

VidaCaixa guanya 180,3 milions d’euros en el primer trimestre, un 15,9% més, per l’augment dels recursos gestionats i la major rendibilitat

 

  • Els plans de pensions de VidaCaixa obtenen una rendibilitat mitjana del 19,7% en els últims dotze mesos, gairebé quatre punts per sobre del conjunt dels plans gestionats en el sistema individual a Espanya.
  • VidaCaixa abona més de 1.200 milions d’euros en prestacions durant els tres primers mesos de l’any, dels quals, més de 520 milions es van cobrar en forma de rendes.

VidaCaixa ha reafirmat la seva condició de líder del sector assegurador a Espanya durant el primer trimestre de l’any. L’entitat va obtenir fins al març un benefici net consolidat de 180,3 milions d’euros un 15,9% més que l’any 2020.

L’increment en el compte de resultats s’atribueix al major volum de recursos gestionats i també a una gestió de cartera que ha aconseguit recollir les millores dels mercats financers internacionals després de la reobertura de les economies i l’avanç dels programes de vacunació. A més, en els últims dotze mesos, els plans de pensions individuals de VidaCaixa s’han anotat una rendibilitat mitjana del 19,7%.

Un any després de l’inici de la pandèmia, la comparativa interanual reflecteix un descens en les primes (-5,1%), en línia amb el menor creixement econòmic del país en un entorn de tipus d’interès baixos. No obstant això, el marge tècnic en els negocis d’estalvi i risc presenta una evolució positiva.

Font: Elaboració pròpia. Variació respecte al primer trimestre del 2020.

En paraules de Javier Valle, conseller director general de VidaCaixa i director d’assegurances de CaixaBank: «El primer trimestre del l’exercici és un exemple del valor social implícit en la nostra missió com a asseguradora: protegir les persones i les empreses davant de situacions d’inestabilitat. D’altra banda, i amb la perspectiva de la inversió responsable, hem aconseguit de nou unes rendibilitats excel·lents per als nostres clients mantenint la nostra aposta estratègica pel desenvolupament global sostenible».

Precisament amb motiu de la pandèmia i en línia amb les accions que s’han dut a terme a CaixaBank, l’entitat va llançar un paquet de mesures durant l’any passat orientades a mitigar els efectes de la crisi sanitària i social. Entre aquestes mesures, la no exclusió en assegurances de vida-risc i l’extensió de cobertures en cas d’impagaments per causes derivades de la pandèmia. A més, es va llançar una cobertura gratuïta d’incapacitat temporal motivada pel coronavirus per a autònoms i la robotització de les gestions de pagament per desocupació per la COVID-19.

LES CLAUS DEL TRIMESTRE

  • El volum de primes i aportacions es va situar en els 2.808,8 milions d’euros, un 5,1% menys que fa un any. Aquest descens es registra de forma gairebé equitativa en els negocis d’estalvi (-4,9%) i risc (-6,6%).
  • Els recursos gestionats, claus en la millora del benefici, van arribar als 98.703,7 milions d’euros, un 10,3% més que l’any passat. En concret, 58.026 milions corresponen a assegurances de vida, 33.149 milions a plans de pensions i EPSV, i 7.528 milions a BPI Vida i Pensões.
  • VidaCaixa va abonar 1.283 milions d’euros en prestacions, dels quals 525 milions es van cobrar en forma de rendes. La companyia compleix així el compromís de protecció amb els seus més de 5 milions de clients a Espanya i Portugal.
  • Els plans de pensions de VidaCaixa van registrar l’últim any una rendibilitat mitjana del 19,7%. Diversificació, gestió activa i integració dels principis ASG són els pilars de la gestió d’inversions a VidaCaixa.
  • Els plans de pensions CaixaBank Tendències i CaixaBank Renda Variable Internacional han estat reconeguts en la categoria de renda variable global per AllFunds Bank i Morningstar, respectivament.
  • La solvència de l’entitat es va mantenir en nivells estables, la qual cosa va demostrar un avanç robust i sòlid del negoci. Al tancament del primer trimestre, a ràtio de capital en termes de Solvència II va ser del 176% sobre el capital requerit..
  • La companyia va liderar els rànquings de vida i plans de pensions amb una quota del 33,2% el total de primes i un 26,5% del patrimoni en plans de pensions. En aquest negoci, va ocupar la primera posició tant en el sistema individual (25,9%) com en el col·lectiu (27,8%).

 

L'assegurança d’estalvi

Per negocis, l'assegurança d’estalvi va obtenir 2.355,4 milions d’eurosdel total de primes i aportacions acumulades, un 4,9% menys que fa un any. El segment individual és el que va obtenir un pes més gran, amb un total de 2.011,4 milions en primes (-2,3%).

Durant el primer trimestre va destacar la comercialització de productes com la Renda Vitalícia Inversió Flexible, que va acumular 700 milions d’euros en primes; o les solucions d’estalv PIES, que van arribar als 476 milions d’euros; Ambdues dues en línia amb l’evolució del primer trimestre del l’any passat. També van destacar les primes del Valor Actiu Unit Linked amb més de 300 millons.

Les aportacions a plans de pensions individuals es van situar en els 308,3 milions d’euros un 13,1% menys que en el mateix període de l’any anterior.

En el segment de col·lectius, les aportacions a plans de pensions d’ocupació van ser de 222,7 milions d’euros, un 78,1% més, i van arribar a un total de 13.615,4 milions en patrimoni gestionat (+12,9%). Es van comercialitzar un total de 344 milions d’euros en primes en solucions d’estalvi col·lectives, un 17,4% menys.

 

L'assegurança de risc

Per la seva banda, les primes de l'assegurança vida-risc es van situar en els 453,4 milions d’euros, a qual cosa va significar un descens del 6,6% amb relació a l’any passat. D’aquests, 169,3 milions d’euros concerneixen el segment individua (-4%) i 284,1 milions d’euros al de col·lectius (-8,1%).

 

Rendibilitats per sobre del mercat

Tot i la inestabilitat dels mercats, VidaCaixa va obtenir una rendibilitat mitjana del 19,7% en els seus plans de pensions en els últims dotze mesos, gairebé quatre punts per sobre del 16% del conjunt de plans de pensions gestionats del sistema individual a Espanya.

El major pes de VidaCaixa en les categories de renda variable i renda variable mixta, d’acord amb l’horitzó de mitjà i llarg termini, ha permès participar de la recuperació dels mercats globals iniciada l’abril del 2020, després de l’esclat de la pandèmia.

Els mercats han tancat el primer trimestre amb alces en els índexs de renda variable i actius més lligats al cicle econòmic, a causa de l’expectativa de recuperació del creixement per a 2021. La reobertura de les economies conforme avança el programa de vacunació, unit al manteniment d’unes polítiques monetàries i fiscals expansives, són els suports principals del creixement i dels mercats financers.

A la resta dels períodes de referència (tres, cinc i deu anys), els plans de VidaCaixa també registren una rendibilitat mitjana anual superior a la del mercat gràcies a una estratègia d’inversió basada en la diversificació, la gestió activa i la integració dels principis ASG.

 

Reconeixements

A causa d’aquesta gestió excel·lent en un any molt complex, VidaCaixa ha rebut dos guardons pels seus plans de pensions. Morningstar va destacar el rendiment excel·lent ajustat al risc de CaixaBank Renda Variable Internacional, mentre que AllFunds Bank va reconèixer els resultats excepcionals que CaixaBank Tendències ha aconseguit l’any 2020 amb unes rendibilitats superiors al 18,8% en un any i del 40% en l’acumulat a tres anys. Tots dos plans van rebre el guardó al Millor Pla de Pensions Renda Variable Global..

Aquests nous premis tornen a posar en valor la tasca de la gestora de fons de pensions, que al llarg dels últims 15 anys ha aconseguit més de 25 reconeixements.

 

Sobre VidaCaixa

VidaCaixa és l’entitat líder del sector assegurador espanyol. Centra la seva tasca en el disseny, gestió i comercialització d’assegurances de vida i plans de pensions per a clients individuals i corporatius. Com a hereva de l’activitat asseguradora i de previsió social de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis acumula més de 100 anys d’història ajudant les persones a preparar la seva jubilació i protegir el seu projecte de vida. VidaCaixa és una companyia 100% propietat de CaixaBank. Té el 49,9% de SegurCaixa Adeslas i la totalitat del capital social de BPI Vida e Pensões.

Com a gestora de fons de pensions compta amb més de 25 premis a la gestió que reconeixen uns excel·lents resultats de rendibilitat per sobre del mercat. El 100% dels seus actius es gestionen de manera sostenible incorporant factors ambientals, socials i de bon govern (ASG) en les decisions d’inversió per generar rendiments sostenibles a llarg termini. Per això, té les millors qualificacions en inversió responsable i està compromesa amb les principals iniciatives globals de sostenibilitat.

Descarregar la nota de premsa (PDF)

Descarregar imatge