Menú de navegació

Publicador de continguts

[F38][NDP-242] VidaCaixa resultats del tercer trimestre de l'any 2021

VidaCaixa obté un benefici de 580,8 milions d’euros fins al setembre, un 10% més

MADRID, 04 DE de novembre DE 2021

 

  • La companyia manté el seu lideratge en plans de pensions i assegurances de vida amb un 32% del total de primes i el 27,1% del patrimoni en plans de pensions.
  • Rendes vitalícies i unit linked sumen unes primes superiors a 3.000 milions d’euros en estalvi.

VidaCaixa ha obtingut un benefici net consolidat de 580,8 milions d’euros entre gener i setembre, un 10,1% més que en el mateix període del 2020. Les claus de l’increment en el compte de resultats, en el que no s’inclou el negoci assegurador ni el de pensions de Bankia, han estat un volum més gran en les carteres de negoci i el creixement sostingut del patrimoni sota gestió.

Les primes i aportacions en els nou primers mesos de l’any van experimentar un creixement del 10,6% fins als 7.128,4 milions d’euros. La variació és positiva tant en el segment individual (+8,1%) com en el de col·lectius (+22,2%).

Font: Elaboració pròpia. Xifres clau i variació respecte al setembre del 2020 (no inclou Bankia).

LES CLAUS DEL TRIMESTRE

  • VidaCaixa es manté com la primera entitat en els rànquings d’assegurances de vida i plans de pensions, sense comptabilitzar Bankia. L’entitat disposa del 32% del total de primes i el 27,1% del patrimoni en plans de pensions. En aquest negoci, se situa en la primera posició tant en el sistema individual (26,3%) com en el col·lectiu (29,1%).
  • El volum de primes i aportacions es va situar en els 7.128,4 milions d’euros, un 10,6% més que fa un any.
  • VidaCaixa gestiona un patrimoni acumulat de 101.461,4 milions d’euros (+8,6%): 59.014 milions d’euros corresponen a assegurances de vida; 34.778 milions són de plans de pensions i EPSV, i els 7.670 milions restants corresponen al patrimoni gestionat per BPI Vida e Pensões.
  • Els plans de pensions de VidaCaixa van aconseguir una rendibilitat mitjana del 12,1% en els últims dotze mesos, davant el 10,6% del conjunt de plans del sistema individual a Espanya.
  • EEn el marc del compromís amb els seus més de 5 milions de clients a Espanya i Portugal, VidaCaixa va abonar 3.756,3 milions d’euros en prestacions, un 28% més que fa un any.
  • En termes de Solvència II, la ràtio de VidaCaixa es va tancar en el tercer trimestre en un 178% sobre el capital requerit.

 

Assegurances d’estalvi i plans de pensions

Les primes i aportacions en les diferents eines d’estalvi de VidaCaixa es van situar en els 6.268,7 milions d’euros, un 12,5% més que fa un any. La majoria corresponen al segment individual, que va acumular 5.222,1 milions d’euros (+8,8%).

Pel que fa a comercialització, la Renda Vitalícia Inversió Flexible va ser el producte que més va destacar, assolint els 1.500 milions d’euros en primes. Aquesta solució combina la necessitat d’obtenir un complement d’ingrés amb la planificació de l’herència, ja que permet cobrar una renda mensual durant tota la vida a canvi d’una aportació única que s’inverteix en dues carteres amb diferents polítiques d’inversió. Gràcies a les diferents solucions i modalitats que s’ofereixen amb aquests productes, VidaCaixa disposa de la gamma de rendes més àmplia del mercat.

Per la seva banda, Valor Activo Unit Linked producte amb garantia de la prima aportada en cas de mort, va registrar els creixements més grans. Al tancament de setembre va superar els 1.000 milions d’euros en primes.

Les aportacions a plans de pensions individuals es van situar en els 773,3 milions d’euros, un 14,6% menys que en el mateix període de l’any anterior, una contracció que s’ajusta a les reduccions legals previstes per a aquest any en els límits d’aportació.

Més enllà de l’eina triada per a l’estalvi, l’estalvi periòdic és la modalitat més comuna entre els clients de l’asseguradora: gairebé la meitat (46,2%) aporten de manera periòdica.

En el segment de col·lectius, les aportacions a plans de pensions d’ocupació van ser de 436,9 milions d’euros, un 45,3% més, principalment per l’entrada de nous clients tant a Espanya com a Portugal. Es van assolir en aquest segment un total de 14.369,4 milions en patrimoni gestionat (+12%). En assegurances d’estalvi per a col·lectius es van comercialitzar 609,6 milions d’euros milions d’euros.


L’assegurança de risc

Per la seva banda, les primes de l’assegurança de vida-risc es van situar en els 859,7 milions d’euros, fet que va significar un descens de l’1,8% respecte a l’any passat. D’aquests, 502 milions d’euros són del segment individual (+1,5%) i 357,7 milions d’euros del segment de col·lectius (-6,1%).


Rendibilitats per sobre del mercat

Els plans de pensions de VidaCaixa han obtingut una rendibilitat mitjana del 12,1% en els últims dotze mesos, davant el 10,6% del conjunt de Plans de Pensions del sistema individual a Espanya. En la resta dels períodes de referència, les rendibilitats de l’entitat es mantenen per sobre de la mitjana del mercat: 4,9% a tres anys (davant el 3,4% del mercat), 4,6% a 5 anys (davant el 3,3% del mercat) i 5,5% a 10 anys (davant el 4,6% del mercat).

Durant el tercer trimestre s’han incrementat les expectatives d’inflació, a causa dels colls d’ampolla generats a les cadenes de subministrament i el destacat increment dels preus de l’energia. Això no obstant, l’avanç de la vacunació als països desenvolupats, les polítiques monetàries expansives, la reconstrucció d’inventaris i la recuperació de la inversió empresarial continuen sent els factors que afavoreixen la continuïtat del cicle econòmic. Per això, els actius més lligats al cicle, com la renda variable, acumulen rendibilitats superiors als dos dígits als països desenvolupats.

 

Descarregar la nota de premsa (PDF)

Descarregar imatge