Menú de navegació

Publicador de continguts

null [F38][NdP-27] VidaCaixa rep el premi a la millor gestora de pensions d'Espanya

VidaCaixa rep el premi a la millor gestora de pensions d'Espanya

BARCELONA, 12 DE de maig DE 2017
  • Compartir

El guardó reconeix els bons resultats de l'entitat, que obeeixen a una gestió activa i discrecional de les inversions.

Pensions Caixa 128 aconsegueix el premi a Millor Fons de Pensions de Renda Fixa Global.

Aquests nous reconeixements se sumen a tres guardons anteriors més com a millor gestora i a més d'una vintena de premis als seus fons.

L'entitat gestiona més de 71.000 milions d'euros i disposa d'1,9 milions de partícips.

VidaCaixa està adherida als Principis per a la Inversió Responsable (PRI) definits per l'ONU.

Barcelona, 12 de maig de 2017. VidaCaixa ha rebut el premi AllFunds Bank a la millor gestora de pensions d'Espanya. Els guardons es van lliurar ahir durant una trobada organitzada per Expansión, que va reunir a la Borsa de Madrid el sector de la gestió d'actius.

Amb aquest premi, el jurat reconeix els bons resultats obtinguts per VidaCaixa, que es deuen a una gestió activa i discrecional de les inversions, en base a les decisions dels comitès d'inversió i d'assignació d'actius de l'equip de gestors.

En paraules d'Ernesto Moreno, Sotsdirector General d'Inversions de VidaCaixa: “En l'actual entorn de tipus d'interès en mínims històrics, la gestió activa i diversificada és cada cop més necessària, però sempre pensant en l'obtenció de rendibilitats consistents a llarg termini i amb un risc controlat. El nostre objectiu és assessorar els nostres clients per oferir-los la solució a les seves necessitats, pensant en el seu futur i en la generació d'ingressos per a aquesta etapa”.

Les claus dels bons resultats de la gestora es troben en la diversificació de les carteres, el model d'assessorament constant del client –especialment en els moments de volatilitat dels mercats, per preservar el capital – i en l'oferta de solucions que optimitzen el binomi rendibilitat-risc en el mitjà i llarg termini. Destaquen en aquest sentit els plans de la Gamma Destí, que disposen d'una assignació racional del risc al llarg del temps. També els plans de la Gamma Elecció, amb una distribució dels actius de la cartera d'acord amb la visió de la gestora sobre l'evolució dels mercats financers.

A més d'aquest reconeixement, el jurat va destacar els resultats assolits per dos fons de VidaCaixa, un dels quals va ser premiat.

Pensions Caixa 128, Millor Fons de Pensions de Renda Fixa Global

Aquest fons inverteix en actius de renda fixa, amb un objectiu de rendibilitat consistent i estable en el llarg termini. La cartera actualment està centrada en actius de renda fixa pública espanyola, així com de deute emès per alguna de les comunitats autònomes amb millor qualificació creditícia. Es tracta d'un pla conservador i adequat per a partícips la data de jubilació dels quals estigui situada al voltant de 10 anys.

  • Rendibilitat a 1 any (a 31 de desembre de 2016): 6,06%
  • Rendibilitat a 3 anys (a 31 de desembre de 2016): 13,64%

PlanCaixa Borsa Internacional, finalista en la categoria de Millor Fons de Pensions de Renda Variable Global

Amb una inversió 100% en renda variable internacional, aquest pla de pensions permet disposar d'una inversió per a la jubilació en renda variable global, amb una cartera diversificada tant en zones geogràfiques com en sectors. La inversió es duu a terme en companyies de gran capitalització i que tenen capacitat de generar fluxos de caixa de manera consistent, fins i tot davant un escenari de desacceleració global de l'economia.

  • Rendibilitat a 1 any (a 31 de desembre de 2016): 11,87%
  • Rendibilitat a 3 anys (a 31 de desembre de 2016): 12,75%

Al llarg de la seva trajectòria, VidaCaixa ha rebut anteriorment tres premis més a la millor gestora i més d'una vintena de mencions a alguns dels seus fons per les rendibilitats aconseguides per als seus més d'1,9 milions de partícips.

VidaCaixa gestiona un volum de recursos de 71.541,1 milions d'euros, dels quals 45.770,8 corresponen a assegurances de vida i 25.770,4 a plans de pensions i EPSV.

 

 

Rendibilitats superiors a les del mercat

Amb dades a tancament del 2016, la rendibilitat dels plans de pensions de VidaCaixa es va situar per sobre del mercat, tant en l'exercici com en el llarg termini, gràcies a la gestió discrecional de les inversions. Sense considerar els garantits, la rendibilitat mitjana dels plans del sistema individual es va situar en l'1,85%, davant l'1,57% de la mitjana del mercat.

Durant aquest període va destacar l'evolució positiva dels plans de renda fixa, tant a curt com a llarg termini, gràcies a la gestió activa de la durada i a la selecció de les emissions.

Principis per a la Inversió Responsable

VidaCaixa està adherida als Principis per a la Inversió Responsable (PRI), un projecte promogut per Nacions Unides amb l'objectiu d'estendre a escala mundial un conjunt de bones pràctiques –que incorpora, entre d'altres, qüestions ambientals, socials i de govern corporatiu– en l'àmbit de la gestió d'inversions.

Totes les inversions de la companyia es gestionen d'acord amb els principis definits per l'ONU.

 

D’esquerra a dreta: Victor Luis, Director de Gestió d’Inversions de Companyies; Ernesto Moreno, Subdirector General d’Inversiones; Eduardo Martínez de Aragón, Director de Gestió d’Inversions de Fons de Pensions; Nicolas Ryckaert, membre de l’àrea de gestió d’Inversions de Companyies; Albert Sabat, Cap de Departament de Gestió de Carteres de Fons de Pensions.
 
Ernesto Moreno, Subdirector General d’Inversiones; Eduardo Martínez de Aragón, Director de Gestió d’Inversions de Fons de Pensions.

 

VidaCaixa és l'entitat líder en el sector assegurador a Espanya, integrada a CaixaBank. Gonzalo Gortázar és el President de VidaCaixa, Tomàs Muniesa n'és el Vicepresident Executiu-Conseller Delegat i Antonio Trueba, el Director General.

La gestió dels fons de pensions la duu a terme l'equip d'inversions de VidaCaixa, format per 30 professionals i liderat per Ernesto Moreno, Sotsdirector General d'Inversions de l'entitat.

Més informació
Direcció d'Àrea de Comunicació Corporativa de VidaCaixa
93 227 80 67 / 93 227 63 24 comunicacion@vidacaixa.es

 

Descarregar la nota de premsa