VidaCaixa Aportamas Rentabilidad

Rendibilitats Històriques de les Carteres d'Inversió

Us oferim la informació sobre Rendibilitat històrica de les carteres d'inversió d'acord amb el que requereix el Reglament Delegat (UE) 2017/653 sobre els documents de dades fonamentals relatius als productes d'inversió basats en assegurances.