[F13] Responsabilitat social corporativa

[F32][Informació corporativa] Responsabilitat social corporativa

VidaCaixa estructura el seu compromís amb els seus diferents grups d'interès –clients, empleats, accionista, societat, medi ambient– sobre la base dels seus valors corporatius: Confiança, Qualitat i Compromís Social, uns valors que estan integrats en la seva gestió.

Aquests tres valors centrals constitueixen la identitat de VidaCaixa i a través d'ells es creen dia a dia veritables vincles de relació amb els grups d'interès.

A continuació, detallem les iniciatives que ”SegurCaixa Holding ha impulsat, o a les quals s'ha adherit, en el desenvolupament de la seva responsabilitat social corporativa.