[F12] Responsabilidad corporativa - Banner

Responsabilitat social corporativa

A VidaCaixa basem la nostra gestió en actuacions responsables i eficiència econòmica. El nostre compromís d’actuació sostenible està orientat a aportar valor afegit a l’entitat a tota la cadena, des dels clients fins als recursos, la inversió o l’origen dels actius. La nostra missió és satisfer les necessitats asseguradores del nombre més gran de clients mitjançant una oferta de productes adequada i de qualitat, amb el compromís afegit d’aportar valor al client, als accionistes, als empleats i al conjunt de la societat. 


A VidaCaixa duem a terme la nostra activitat sobre la base dels valors corporatius de qualitat, confiança i compromís social

[F18] Responsabilidad corporativa - Valores

VALORS

Qualitat

És la nostra aposta, juntament amb una gestió eficient, servir als clients brindant-los un tracte excel·lent i oferint-los els productes i serveis més adequats a les seves necessitats.

Confiança

La confiança és la suma d’honestedat, professionalitat i proximitat, i és la clau de la nostra relació amb els clients. Ens focalitzem a assessorar el client garantint la transparència de la nostra feina, amb principis de responsabilitat en cadascun dels nostres productes o inversions.

Compromís social

Més que un valor corporatiu, el compromís social és una herència genètica: és el nostre origen, la nostra essència. La treballem mitjançant la inclusió i l’educació financera, la sostenibilitat mediambiental i social, el suport a la diversitat o promovent el voluntariat corporatiu.

[Texto SEO] Responsabilidad corporativa - Nuestros grupos de interésELS NOSTRES GRUPS D’INTERÈS

Assumim el compromís amb les persones i amb l’entorn per crear valor compartit tant per a l’entitat com per als grups d’interès. A VidaCaixa integrem els aspectes socials, mediambientals i de governança a les nostres operacions de negoci i a la nostra estratègia, en col·laboració amb els nostres grups d’interès:


Publicador de continguts


 • Analistes i reguladors

  • Assumim els estàndards més alts com a compromís d’excel·lència en la nostra activitat. Per això, vam ser la primera asseguradora i gestora de pensions a Espanya que es va adherir als Principis d’Inversió Responsable de les Nacions Unides (PRI) i a la iniciativa de propietaris d’actius per aconseguir la neutralitat climàtica el 2050, Net Zero Asset Owner Alliance. Formem part de les principals aliances internacionals de sostenibilitat (com PSI o el Pacte Mundial) per promoure un creixement socioeconòmic responsable. Som presents a les patronals d’assegurances i institucions d’inversió col·lectiva, des d’on defensem les millors pràctiques i promovem l’ètica i la transparència com a base d’un bon model de govern.

 • Accionista

  • VidaCaixa és una societat 100% CaixaBank i les relacions amb el nostre accionista són una peça clau en el desenvolupament de la nostra activitat. Contribuïm a la teva missió i visió alineats amb els valors corporatius de qualitat, confiança i compromís social amb l’objectiu d’aportar valor al conjunt del grup i, amb això, a les expectatives d’accionistes i inversors.

 • Empleats

  • Els professionals de VidaCaixa són el nostre actiu principal, i artífexs de l’èxit de la sostenibilitat i l’eficàcia social i econòmica de l’organització. Les societats de VidaCaixa afavoreixen el desenvolupament del seu potencial i el seu talent, promouen la diversitat i milloren constantment la seva experiència.

 • Clients

  • Situem els clients al centre de la nostra activitat i, en conseqüència, treballem per crear valor a llarg termini tant per a ells com per a l’entorn on operem.
[F32] Responsabilidad Social Corporativa - COMPROMISO CON LA GESTIÓN RESPONSABLE


COMPROMÍS AMB LA GESTIÓ RESPONSABLE

La confiança, la qualitat i el compromís social són els valors de VidaCaixa, que inspiren els comportaments de tots els empleats de l’organització i que marquen els principis d’actuació recollits en el Codi Ètic de l’Entitat, la política de pactes i adhesions que desenvolupa VidaCaixa i, en general, totes les activitats dutes a terme per la companyia.
A continuació, detallem les iniciatives que VidaCaixa ha impulsat i a les quals s’ha adherit en el desenvolupament de la seva responsabilitat social corporativa.


Codi ètic

A VidaCaixa aspirem a actuar d’acord amb els pilars bàsics de qualitat, confiança i compromís social. Per això, totes les persones que formen part de la companyia es comprometen a complir el Codi Ètic de VidaCaixa en les relacions professionals externes i internes: amb la resta d’empleats, amb els accionistes del Grup, els nostres clients, proveïdors i amb la societat en general.
Ens comprometem a dur a terme la nostra activitat d’acord amb les més altes exigències jurídiques i ètiques i amb estàndards òptims de conducta professional, tant en interès dels nostres clients, com en el de la comunitat i en el de tots els que, de formes diverses, es relacionen directament amb la companyia. Entre els principis de la nostra actuació hi ha: el compliment de les lleis i la normativa vigent en cada moment, el respecte, la integritat, la transparència, l’excel·lència, la professionalitat, la confidencialitat i la responsabilitat social.


 

[F8] Responsabilidad Social Coporativa - Principales pactos y adhesiones

Principals pactes i adhesions

La política de pactes i adhesions constitueix un pas més de la nostra estratègia d’integrar la responsabilitat social com a eix vertebrador de totes les nostres accions i activitats.
Actualment, VidaCaixa subscriu els Principis d’Inversió Responsable (PRI), forma part de l’aliança empresarial per a la vacunació infantil GAVI Alliance i té la certificació d’Empresa Familiarment Responsable (EFR). A més, està compromesa amb el Pacte Mundial de les Nacions Unides i amb els Principis per a la Sostenibilitat en Assegurances que també promou l’ONU.
 [F8] Responsabilidad Social Coporativa -Voluntariado corporativo

Voluntariat corporatiu

Retorn neix el 2006 per la iniciativa d’un equip de treballadors voluntaris, que s’encarrega de promoure i gestionar projectes relacionats amb la responsabilitat social i la sostenibilitat centrats en tres eixos: societat, medi ambient i empleats. El caràcter voluntari de la iniciativa ofereix als voluntaris la possibilitat de triar i gestionar directament les activitats.
Els objectius d’aquesta iniciativa són la generació d’accions i programes de caràcter social, proposats pels empleats, el foment dels valors socialment responsables entre els empleats i la possibilitat de gestionar directament per part dels empleats les iniciatives socials de la companyia a través d’un pressupost especialment assignat a aquest efecte.
 [Texto SEO] Responsabilidad corporativa - Otras categoríasAltres categories sobre nosaltres que podrien interessar-te

A VidaCaixa basem la nostra Responsabilitat Social Corporativa en la missió, la visió i els valors de l’entitat. Descobreix més informació sobre nosaltres i sobre el nostre compromís.


[F2] Responsabilidad corporativa - Enlace contacto