Vés enrere

[F38][NdP-150] VidaCaixa llança un servei de retribució flexible

VidaCaixa llança un servei de retribució flexible

BARCELONA, 18 DE maig DE 2011
  • Compartir
VidaCaixa llança un nou servei de Retribució Flexible, VidaCaixa Elecció, orientat a empreses, i que integra una àmplia oferta de productes de salut, vida, accidents i estalvi.

VidaCaixa Elecció és un producte únic i innovador en el sector assegurador

Les empreses podran flexibilitzar la retribució dels seus empleats, els quals obtindran un rendiment més gran del seu salari.

Les assegurances de salut, contractades amb VidaCaixa Adeslas, constitueixen un dels principals atractius d’aquest servei de retribució flexible.

VidaCaixa Elecció proporciona importants avantatges fiscals per als empleats, la qual cosa equival a un salari net disponible més gran.

VidaCaixa s’adapta al context econòmic actual, i permet que les companyies ofereixin beneficis socials als treballadors al mateix temps que controlen els costos.

 

VidaCaixa llança un nou servei de Retribució Flexible, VidaCaixa Elecció, orientat a empreses, i que integra una àmplia oferta de productes de salut, vida, accidents i estalvi.

Amb VidaCaixa Elecció, cada empleat podrà escollir quina part de la seva retribució vol continuar percebent com a salari dinerari i quina part en espècie, entre una gamma de productes que ofereix l’empresa, amb tots els avantatges fiscals que això implica.

Les empreses podran flexibilitzar la retribució que paguen als seus empleats, amb la qual cosa es facilita que aquests puguin obtenir un rendiment més gran del seu salari i augmentar així el net disponible mensual.

Beneficis per a l’empresa i també per al treballador

Els serveis i productes de VidaCaixa Elecció es poden oferir a tota la plantilla sense distinció, i permeten que les empreses, a més de rendibilitzar la seva estratègia retributiva, controlin costos futurs a través de beneficis socials. Al mateix temps, és una eina eficaç per atreure i retenir els professionals amb una oferta retributiva més àmplia i flexible.

Els empleats, al seu torn, aconsegueixen millores econòmiques, gràcies a un seguit d’avantatges fiscals que es tradueixen en un salari net disponible més gran a final de mes, de manera que augmenta la seva percepció de la compensació total rebuda.

A més, gràcies a una plataforma on-line a través de la qual els empleats contracten els seus productes, les empreses podran externalitzar tot el procés administratiu. Des de VidaCaixa es durà a terme la gestió de tots els beneficis, i alliberarà les empreses d’aquesta tasca.

VidaCaixa Elecció ofereix una àmplia gamma de serveis als treballadors

A través de VidaCaixa Elecció es poden contractar assegurances de salut, de vida, d’accidents i d’estalvi, a més de vals restaurant i de guarderia, i equips informàtics.

Les assegurances de salut són un dels principals atractius de VidaCaixa Elecció. A través de VidaCaixa Adeslas, actualment líder en assegurances de salut al nostre país, s’ofereix una assegurança mèdica en diverses modalitats: Adeslas Completa, Adeslas Extra 30 i Adeslas Extra 150, i Adeslas Dental. L’empleat hi pot incloure el cònjuge i/o els fills sense limitació d’edat, en la mateixa modalitat en què estigui assegurat.

L’assegurança de vida proporciona una àmplia cobertura per defunció o incapacitat absoluta i permanent. L’assegurança proporciona un capital als beneficiaris designats.

L’assegurança d’accidents proporciona una àmplia cobertura que permet fer front a les conseqüències derivades d’un accident durant les 24 hores del dia. L’assegurança proporciona un capital als beneficiaris designats.

En el cas de les assegurances d’estalvi, estan especialment dissenyades per als empleats que vulguin acumular un estalvi per a la jubilació. En la modalitat “Capital Diferit”, la cobertura principal és la garantia de tipus d’interès de l’assegurança des del moment de la contractació fins a la data de jubilació de l’assegurat. A més, en cas de defunció de l’assegurat abans de la jubilació, els beneficiaris designats rebran un capital equivalent a la provisió matemàtica.

Els Vals Restaurant i de Guarderia suposen una manera avantatjosa, per a empresa i treballadors, de gestionar les ajudes per al menjar i ajudes per fills, amb importants deduccions fiscals per a totes dues parts.

Finalment, s’ofereix l’adquisició d’equips informàtics. L’empleat efectua la seva selecció i en fa la comanda, i l’empresa paga al proveïdor i l’empleat rep l’equip informàtic al seu domicili.

VidaCaixa Grup, S.A. és el Grup Assegurador de “la Caixa” i està integrat a Criteria CaixaCorp. És l’entitat líder en els mercats de previsió social complementària i de salut a Espanya i consta de les societats següents: VidaCaixa, S.A. d’Assegurances i Reassegurances; VidaCaixa Adeslas, S.A. d’Assegurances Generals i Reassegurances, i AgenCaixa, S.A., Agència d’Assegurances. El Grup –denominat SegurCaixa Holding fins al desembre del 2010– és presidit per Ricard Fornesa, Tomàs Muniesa n’és el Conseller Delegat, Màrius Berenguer n’és el Director General i Javier Murillo, el Director General Adjunt Executiu.

Descarregar la nota de premsa