Vés enrere

[F38][NdP-155] Amb motiu del 5è Fòrum de Comissions de Control VidaCaixa presenta el Baròmetre de Plans de Pensions d'Ocupació 2012

Amb motiu del 5è Fòrum de Comissions de Control VidaCaixa presenta el Baròmetre de Plans de Pensions d'Ocupació 2012

BARCELONA, 30 DE novembre DE 2012
  • Compartir
VidaCaixa Grupo ha presentado hoy el Barómetro de Planes de Pensiones de Empleo 2012, que analiza los comportamientos y actitudes respecto a los planes de pensiones de empleo... 12ª edición de los IPE Awards 12ª edición de los IPE Awards

Tres de cada cinc partícips desconeixen l'import de la que serà la seva pensió pública

 

El 77% dels partícips que no coneixen l'import de la seva futura pensió pública consideren que tampoc no en tindran prou per viure la seva jubilació com desitjarien amb les aportacions efectuades al seu pla d'ocupació.

Els partícips realitzen previsió addicional a nivell particular per a la jubilació, és a dir, fan aportacions periòdiques a productes financers, però sense conèixer ni haver calculat prèviament l'import de la seva pensió.

Hi ha un gran desconeixement pel que fa als aspectes fonamentals dels Plans de Pensions d'Ocupació: el 43% dels partícips no saben el nom de la gestora del seu pla d'ocupació i el 61% no coneixen la seva rendibilitat.

VidaCaixa és considerada la gestora més activa en ISR tant per al 67% dels qui la tenen com a gestora com per als qui treballen amb altres entitats.

Barcelona, 30 de setembre de 2012. VidaCaixa Grup ha presentat avui el Baròmetre de Plans de Pensions d'Ocupació 2012, que analitza els comportaments i actituds respecte als plans de pensions d'ocupació tant dels partícips com dels membres de les Comissions de Control i la resta de stakeholders (brokers, consultors, representants d'empreses, etc.).

Segons dades de la Comissió Europea, publicades el 2012 al "Llibre Blanc sobre Pensions", els pensionistes constitueixen ja el 14% de la població de la UE (120 milions de persones). El 2008, per cada ciutadà de la UE de 65 anys o més, hi havia quatre persones en edat de treballar (de 15 a 64 anys). Actualment, les pensions ja representen el 10% del PIB a la UE i la Comissió Europea recomana als ciutadans que subscriguin plans de pensions privats complementaris per a la seva jubilació.

El Baròmetre de Plans de Pensions d'Ocupació 2012 s'ha dut a terme en un context econòmic en el qual les pensions són un tema que preocupa especialment la societat i en el qual les actituds cap a garantir el patrimoni i la rendibilitat dels Fons guanyen terreny.

Els resultats d'aquest estudi es debatran demà durant la celebració del 5è Fòrum de Comissions de Control,www.forocomisionescontrol.net, l'objectiu del qual és continuar promovent el debat de la previsió social en l'entorn de les empreses.

Algunes de les principals conclusions extretes del Baròmetre de Plans de Pensions d'Ocupació són:

Els partícips i la previsió per a la jubilació

Hi ha un gran desconeixement sobre la pensió pública: el 61% dels enquestats no coneixen l'import que rebran i la proporció s'incrementa a dos de cada tres entre els menors de 51 anys.

El desconeixement regna fins i tot entre els qui es jubilaran pròximament, és a dir, aquells amb edats compreses entre els 51 i 65 anys, ja que el 54% continua sense conèixer la xifra de la seva futura pensió.

Malgrat això, el 40% dels enquestats creuen que tindran prou ingressos per viure com desitjarien un cop jubilats.

El 77% dels partícips que creuen que no en tindran prou per viure amb la pensió pública consideren que les aportacions que efectua la seva empresa no seran suficients per complementar la pensió pública.

Els partícips de Plans de Pensions d'Ocupació realitzen previsió addicional a nivell particular per a la jubilació, és a dir, fan aportacions periòdiques a productes financers, però sense conèixer ni haver calculat l'import de la seva pensió.

La visió sobre els Plans de Pensions d'Ocupació

Per als partícips, el més important de la informació que reben de la gestora és que sigui clara, amb un contingut rellevant i, en tercer lloc, que la comunicació sigui freqüent.

Els membres de les Comissions de Control valoren positivament la informació que reben de les gestores i els resultats obtinguts en la gestió de les inversions, relatius a la maximització de la rendibilitat respecte al risc assumit.

Hi ha un gran desconeixement pel que fa als aspectes fonamentals dels Plans de Pensions d'Ocupació: el 43% dels partícips no saben el nom de la gestora del seu pla d'ocupació.

El 61% dels partícips desconeixen quina ha estat la rendibilitat del seu Pla de Pensions d'Ocupació l'últim any.

Si les entitats gestores són poc conegudes, la feina de supervisió que duen a terme les Comissions de Control passa encara més desapercebuda: gairebé set de cada deu enquestats no saben què són les Comissions de Control, només el 20% coneix els seus membres i el 13% se sent ben representat.

La Inversió Socialment Responsable (ISR) davant la crisi

Les Comissions de Control de plans de major patrimoni (més de 100 milions d'euros) són més sensibles a la ISR: el 73% dels membres d'aquestes comissions manifesten una preocupació explícita per aquest tipus d'inversions.

VidaCaixa és considerada la gestora més activa en ISR tant per al 67% dels qui la tenen com a gestora com per als qui treballen amb altres entitats.

El 44% dels membres de Comissions de Control acceptarien una rendibilitat a curt termini inferior a la del mercat a canvi de polítiques d'ISR, a causa del seu retorn social.

L'adaptació dels Plans de Pensions d'Ocupació al context econòmic

Davant el context de crisi, l'opinió dels partícips està dividida: un de cada tres deixaria el Pla de Pensions d'Ocupació tal com està, ja que és un producte a llarg termini; una proporció semblant asseguraria la rendibilitat a curt, mentre que un de cada cinc optaria per la personalització, segons el perfil de cada partícip.

L'actual situació econòmica obre el debat cap a productes que assegurin la rendibilitat del Fons, com les pòlisses d'assegurança. Un terç de les Comissions que admeten conèixer les opcions d'assegurament afirma no tenir prou informació per prendre la decisió d'implantar-les.

Entre les opcions per garantir la rendibilitat dels Fons, els instruments més coneguts són la pòlissa d'assegurança, per un 81% dels membres de Comissions de Control, i els Plans de Cicle de Vida pel 56%.

La tranquil·litat i la garantia de rendibilitat són els principals aspectes positius que es destaquen de les pòlisses d'assegurança.

El compromís de VidaCaixa envers les necessitats de la societat espanyola

Aquest nou estudi publicat per VidaCaixa s'emmarca en el compromís del Grup relatiu a polsar les impressions i necessitats de la societat espanyola en aquelles matèries en què el sector assegurador i la previsió social complementària poden aportar solucions.

Així, l'actual és el vuitè Baròmetre publicat pel Grup, que va iniciar els seus treballs avaluadors sobre la Previsió Social Complementària el 2001, amb el "Baròmetre de Plans de Pensions". El 2003 es van estudiar els "Hàbits Financers de les Persones Grans"; el 2004, "La Previsió Social Empresarial a Espanya"; el 2007, "El Valor de l'Assegurança per als Autònoms", i el 2008, "El Valor de l'Assegurança per als Immigrants". Aquest any, a més, es va presentar el "Baròmetre d'Assegurances de Salut".

Metodologia d'estudi

El Baròmetre de Plans de Pensions d'Ocupació consta d'un treball de camp integrat per una fase quantitativa i ha estat dut a terme per l'empresa TNS. La fase quantitativa ha consistit en més de 500 entrevistes, realitzades del 12 al 26 de setembre, a partícips d'entre 18 i 65 anys i a membres de Comissions de Control i altres stakeholders.

VidaCaixa Grup, S.A. –el Grup Assegurador de "la Caixa", integrat a CaixaBank– consta de les societats següents: el 100% de VidaCaixa, entitat líder en previsió social complementària a Espanya; el 49,9% de SegurCaixa Adeslas, i el 100% d'AgenCaixa, Agència d'Assegurances. Ricard Fornesa és el President de VidaCaixa Grup, Tomàs Muniesa n'és el Vicepresident Executiu-Conseller Delegat i Màrius Berenguer, el Director General.

Descarregar la nota de premsa