Vés enrere

[F38][NdP-189] VidaCaixa va obtenir un benefici net consolidat de 247,2 milions d'euros, un 2,4% més

VidaCaixa va obtenir un benefici net consolidat de 247,2 milions d'euros, un 2,4% més

BARCELONA, 30 DE juliol DE 2014
 • Compartir
VidaCaixa va gestionar un benefici net consolidat de 247,2 milios d'euros, un 2,4% més

VidaCaixa va gestionar un volum de recursos de 52.162,1 milions d'euros, un 9,7% més que en el primer semestre del 2013.

Durant aquest primer semestre, VidaCaixa ha pagat als seus clients 662.850 pensions en format de rendes, per un import de 853,5 milions d'euros.

Les primes de vida-risc van arribar als 364,7 milions d'euros, un 10,1% més, i es va accelerar la recuperació de la cartera cedida en reassegurança.

VidaCaixa disposa de 3,7 milions de clients, un 8,9% més.

El marge de solvència de l'entitat se situa en 2.951,6 milions d'euros, la qual cosa suposa una ràtio d'1,87 vegades per sobre del nivell exigit legalment.

Gonzalo Gortázar, nou President de VidaCaixa.

 

Barcelona, 30 de juliol de 2014. VidaCaixa va obtenir un benefici net consolidat de 247,2 milions d'euros en el primer semestre del 2014, un 2,4% més que en el mateix període de l'any anterior.

Al tancament de juny, la companyia va gestionar un volum de recursos en assegurances de vida i plans de pensions de 52.162,1 milions d'euros, un 9,7% més que en el primer semestre del 2013. D'aquesta xifra, 18.074,8 milions d'euros corresponen a plans de pensions, amb un increment del 16,3%, enfront del 9,1% d'evolució del mercat, segons dades d'Inverco. La resta, 34.087,2 milions d'euros, es deu a assegurances de vida, amb un increment del 6,5%, mentre que el sector va créixer un 3,6% (dades d'ICEA).

cuadroexcelokreducido.jpg

La quota de mercat de VidaCaixa en el total de primes d'assegurances de vida va ser, al tancament del primer semestre, del 18,8%, 7,8 punts percentuals per sobre del següent competidor, i es va mantenir com a líder del sector (dades d'ICEA).

VidaCaixa disposa de 3,7 milions d'assegurats i partícips, la qual cosa representa un 8,9% més respecte al primer semestre del 2013.

El marge de solvència de l'entitat se situa en 2.951,6 milions d'euros, xifra que suposa una ràtio d'1,87 vegades per sobre del nivell exigit legalment.

Pel que fa al resultat d'aquest primer semestre, s'hi inclou un benefici extraordinari de 82 milions d'euros nets com a conseqüència de la venda d'actius de renda fixa (deute públic i privat).

El negoci d'estalvi

Pel que fa a primes d'assegurances i aportacions a plans de pensions individuals i col·lectius, VidaCaixa va comercialitzar durant aquest primer semestre un volum de 2.746 milions d'euros, un 2,8% menys.

Estalvi individual

Les aportacions a plans de pensions individuals s'han vist incrementades durant el trimestre en un 43%, fins a arribar als 656,6 milions d'euros (inclou PPA).

Les claus d'aquest avanç són l'excel·lent evolució en plans de pensions individuals, impulsada per la campanya comercial de maig a juny, i que ha posat en valor l'excel·lent gestió de les inversions que duu a terme VidaCaixa, la bona evolució dels PIES (Plans Individuals d'Estalvi Sistemàtic), i l'èxit de comercialització de l'àmplia gamma de productes per als diferents perfils de clients.

Així mateix, destaca el llançament de VidaCaixa Inversió, una assegurança de vida Unit Linked la comercialització de la qual va assolir els 120,4 milions d'euros al tancament del semestre.

Estalvi col·lectiu

Els plans de pensions d'ocupació van acumular fins al juny un volum d'estalvi gestionat de 8.036,8 milions d'euros, fet que suposa un increment de l'11,1% respecte al resultat obtingut en el primer semestre de l'any anterior, malgrat la caiguda del negoci d'empreses i col·lectius.

En assegurances d'estalvi col·lectives, VidaCaixa va gestionar 9.562,3 milions d'euros, xifra que suposa un increment de l'1,9% respecte al primer semestre de l'any anterior.

Negoci de risc

Les primes de vida-risc van arribar als 364,7 milions d'euros, un 10,1% més. D'aquesta xifra, 191,1 milions d'euros corresponen al negoci de vida-risc individual, amb un creixement del 18,8% durant el semestre, i 173,7 milions al negoci de col·lectius, que va créixer un 1,8%.

Prestacions

Durant aquest primer semestre, VidaCaixa ha pagat als seus clients 662.850 pensions en format de rendes, per un import de 853,5 milions d'euros. Addicionalment, 135.523 pòlisses s'han cobrat en forma de capital, l'import de les quals arriba als 959,6 milions d'euros.

Gonzalo Gortázar, nou President de VidaCaixa

El Consell d'Administració de CaixaBank ha proposat i ha aprovat el nomenament de Gonzalo Gortázar com a nou President de VidaCaixa.

Gonzalo Gortázar és Conseller Delegat de CaixaBank, entitat a la qual es va incorporar l'any 2009. El nomenament del nou President referma VidaCaixa com una de les línies estratègiques de negoci per a CaixaBank.

Canvis en el Consell d'Administració

El nou Consell d'Administració de VidaCaixa ha incorporat 6 nous consellers, incloent-hi el nomenament del nou President.

Així doncs, el Consell d'Administració de la Companyia queda constituït per:

 • President: Gonzalo Gortázar Rotaeche*
 • Vicepresident Executiu - Conseller Delegat: Tomàs Muniesa Arantegui
 • Vicepresident: Jorge Mercader Miró
 • Consellers:
  • Eva Aurín Pardo*
  • Jaime Gil Aluja
  • Josep Delfí Guàrdia Canela*
  • Javier Ibarz Alegría*
  • Maria Dolors Llobet Maria*
  • Miquel Noguer Planas
  • José Antonio Sarría Terrón
  • Miquel Valls Maseda
  • José Vilarasau Salat
  • Miguel Vives Corona*
 • Director General (no conseller): Antonio Trueba de Sinéty
 • Secretari (no conseller): Adolfo Feijóo Rey

* Noves incorporacions

 Descargar la nota de prensa