Vés enrere

[F38][NdP-195] VidaCaixa és l'entitat que més pensions privades paga a Espanya

VidaCaixa és l'entitat que més pensions privades paga a Espanya

BARCELONA, 19 DE agost DE 2016
  • Compartir
La companyia assumeix el pagament de pràcticament un terç de les pensions privades a Espanya i cobreix 3.792 milions d'euros en prestacions per a la jubilació.

La companyia assumeix el pagament de pràcticament un terç de les pensions privades a Espanya i cobreix 3.792 milions d'euros en prestacions per a la jubilació.

VidaCaixa va superar els 54.856,4 milions d'euros en recursos gestionats, la qual cosa suposa un increment del 9,6% respecte a l'exercici anterior.

El volum de primes i aportacions va arribar als 7.340,6 milions d'euros, un 10,4% més

El 2014 es van captar 5.005 milions d'euros de primes en estalvi de clients particulars, a través de Caixafu[Tu]r, dirigit a conscienciar, assessorar i oferir solucions diferencials per a la jubilació.

VidaCaixa té rendibilitats per damunt del mercat no solament en l'últim exercici sinó en els darrers 3 i 5 anys, tant en plans de pensions individuals com en plans de pensions d'ocupació.

VidaCaixa disposa de 3,8 milions de clients, un 6,6% més que el 2013.


Barcelona, 19 de febrer de 2015. VidaCaixa va obtenir el 2014 un benefici net consolidat de 871,6 milions d'euros, a causa de l'excel·lent evolució de tots els negocis en què opera, i gràcies també als beneficis generats per les diverses operacions extraordinàries, i a la baixa d'actius i passius fiscals registrats en exercicis anteriors de resultes de les operacions de reorganització del Grup “la Caixa”.

nprecuadreexcelcat.jpg

 

En total, el volum de primes i aportacions de la Companyia s'ha vist incrementat en un 10,4% respecte a l'any anterior, fins a arribar als 7.340,6 milions d'euros en assegurances de vida i plans de pensions.

El 2014, VidaCaixa va gestionar un volum de recursos de 54.856,4 milions d'euros, xifra que suposa un creixement del 9,6% respecte a l'any anterior. D'aquesta xifra, 19.910,9 milions d'euros corresponen a plans de pensions i EPSV, amb un increment del 19,4%, enfront del 7,6% d'evolució del mercat, segons dades d'Inverco.

La resta, 34.945,5 milions d'euros, correspon a assegurances de vida, amb un increment del 4,8% respecte al mateix període de l'any anterior, mentre que el sector va créixer un 1,6% (dades d'ICEA).

La quota de mercat de VidaCaixa en el total de primes d'assegurances de vida es va incrementar en 1,5 punts i va passar del 20,7% el desembre del 2013 al 22,2% al tancament del 2014.

El marge de solvència de l'entitat es va situar en 2.224,2 milions d'euros, la qual cosa suposa una ràtio de solvència d'1,4 vegades, per damunt del nivell exigit legalment.

El negoci d'estalvi

Pel que fa a primes d'assegurances i aportacions a plans de pensions individuals i col·lectius, VidaCaixa va comercialitzar durant el 2014 un 10,3% més, amb un volum de 6.747,2 milions d'euros.

Les aportacions a plans de pensions individuals s'han vist incrementades durant l'any en un 42%, fins a arribar als 1.759 milions d'euros (inclou PPA).

El 2014, s'han captat 5.005 milions d'euros de primes en estalvi per a la jubilació de clients particulars, gràcies a l'èxit de Caixafu[Tu]r, dirigit a conscienciar, assessorar i oferir solucions diferencials per a la jubilació.

Els plans de pensions d'ocupació van acumular durant el 2014 un volum d'estalvi gestionat de 8.287,6 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 8,1% en comparació amb les dades del 2013. En assegurances d'estalvi col·lectives, VidaCaixa va gestionar 9.846,4 milions d'euros, xifra que suposa un increment del 3,3%.

Negoci de risc

Les primes de vida-risc van arribar als 593,4 milions d'euros, un 11,4% més. D'aquesta xifra, 386,7 milions d'euros corresponen al negoci de vida-risc individual i 206,7 milions al negoci de col·lectius, amb un excel·lent desenvolupament del negoci no vinculat al crèdit.

Més de 3,8 milions de clients confien en VidaCaixa

VidaCaixa disposa de 3,8 milions d'assegurats i partícips, la qual cosa representa un increment del 6,6% respecte a l'exercici precedent.

En el negoci individual, l'entitat va créixer un 9,3%, fins a arribar als 3 milions de clients. El negoci de pimes i autònoms va situar la seva cartera en 194.000 clients, un 11,1% més. Pel que fa a empreses i col·lectius, 811 companyies multinacionals, juntament amb 29 companyies de l'IBEX 35 i 310 organismes públics, van formar part de la cartera de clients de VidaCaixa el 2014.

Rendibilitats superiors al mercat

VidaCaixa té un estil de gestió activa i discrecional, amb l'objectiu de maximitzar la rendibilitat atès un nivell de risc establert en la declaració de polítiques d'inversió. Aquest tipus de gestió ha contribuït a fer que l'entitat tingui les millors rendibilitats, per damunt del mercat, no solament en l'últim exercici sinó en els darrers 3 i 5 anys, tant en plans de pensions individuals com en plans de pensions d'ocupació.

De fet, en el cas dels plans de pensions individuals, el 65% del patrimoni de gestió activa es troba en el primer o segon quartil de rendibilitat, mentre que en els plans de pensions d'ocupació, el 94% del patrimoni es troba també en el primer o segon quartil de rendibilitat.

Pagament de Prestacions

El 2014, VidaCaixa ha pagat un total de 3.792 milions d'euros als seus clients. D'aquest total, 700.379 pensions s'han cobrat en format de rendes, per un import de 1.689 milions d'euros, i 246.819 prestacions s'han cobrat en forma de capital, l'import de les quals ha arribat als 2.103 milions d'euros.

Tot això suposa que VidaCaixa assumeix el pagament de pràcticament un terç de les pensions privades a Espanya (28%).

VidaCaixa, entitat líder en previsió social complementària a Espanya i integrada a CaixaBank, inclou les societats següents: el 49,92% de SegurCaixa Adeslas i el 100% d'AgenCaixa, Agència d'Assegurances. Gonzalo Gortázar és el President de VidaCaixa, Tomàs Muniesa n'és el Vicepresident Executiu-Conseller Delegat i Antonio Trueba, el Director General.

Descarregar la nota de premsa  
Descarregar la presentació
Descarregar el gràfic interactiu