Menú de navegació

Publicador de continguts

[F38][NdP-218] VidaCaixa va obtenir un benefici net de 634 milions d’euros, un 28,8% més

VidaCaixa va obtenir un benefici net de 634 milions d’euros, un 28,8% més

MADRID, 21 DE de febrer DE 2018
  • Compartir
  • L’estalvi periòdic i els plans de pensions impulsen el creixement de la companyia. Més de 925.000 clients aposten per les aportacions sistemàtiques.
  • És l’entitat asseguradora espanyola que més recursos gestiona: 75.221,8 milions d’euros al tancament de l’any, equivalent a un 7% del PIB espanyol.
  • Lidera els rànquings en assegurances de vida i plans de pensions amb una quota de mercat del 32,8% del total de primes i del 23,5% del patrimoni en plans.
  • La rendibilitat dels plans de pensions de VidaCaixa se situa per sobre de la mitjana del mercat. CaixaBank Destí 2022 va ser el pla més venut de l’any.
  • Aquests excel·lents resultats es produeixen mantenint el compromís de la companyia amb els Principis per a la Inversió Responsable de Nacions Unides.
  • És l’entitat privada que més prestacions abona: 3.945 milions d’euros el 2017, un 3,5% més que fa un any.
  • L’asseguradora té 4,7 milions de clients, un 3,6% més.

Madrid, 21 de febrer de 2018. VidaCaixa, entitat líder del sector assegurador a Espanya presidida per Gonzalo Gortázar i el conseller delegat de la qual és Tomás Muniesa, va tancar l’exercici 2017 amb un benefici net de 634 milions d’euros, un 28,8% més que el 2016. En termes de resultat recurrent, és a dir, sense tenir en compte les operacions extraordinàries, la companyia va obtenir el millor resultat en la seva història.

Aquest creixement es deu principalment al bon comportament del negoci d’estalvi individual, especialment a l’estalvi periòdic i als plans de pensions; així com al creixement del negoci de risc, tant en el segment individual com en el col·lectiu.

L’entitat es consolida, un any més, com la major asseguradora del país i assumeix també el lideratge en vida i pensions. Al tancament de l’any, va assolir una quota de mercat del 32,8% en primes d’assegurances de vida, un 2,4% més, segons les dades d’ICEA. Va tancar l’exercici amb un volum de recursos gestionats en plans de pensions de 26.133 milions d’euros, de manera que va assolir un 23,5% de quota de mercat (+0,6%), segons Inverco. Al tancament de l’any, es van comercialitzar 11.526,3 milions d’euros en primes i aportacions.

En paraules de Tomás Muniesa: “Estem molt satisfets de l’evolució del negoci a VidaCaixa. Ha estat un exercici excepcional. A més, estem especialment orgullosos de la nostra tasca com a gestora, mitjançant la qual hem obtingut per als nostres clients rendibilitats per sobre del mercat.”

Per la seva banda, Javier Valle, director general de VidaCaixa: “Volem mantenir la senda de creixement rendible també el 2018 i iniciar el disseny d’un ambiciós nou pla estratègic.”

Durant el 2017, VidaCaixa va sumar un 3,6% més de clients, fins a superar els 4,7 milions. Entre ells, 27 companyies de l’IBEX 35, 333 organismes públics i més de 1.000 multinacionals.

És l’asseguradora espanyola que més recursos gestiona: 75.221,8 milions d’euros. Aquesta quantitat creix un 10,8% amb relació a l’any passat i representa un 7% del PIB espanyol.

Del total de recursos gestionats, 26.914,8 milions d’euros corresponen a plans de pensions i EPSV, és a dir, un 6,9% més que l’any anterior davant d’una variació del mercat del 4%, segons Inverco. La resta, 48.307 milions d’euros, pertanyen a assegurances de vida. Aquesta xifra es tradueix en un augment del 13,1%, en un sector que va créixer el 3,3%, segons dades d’ICEA.

Al llarg de l’any, VidaCaixa va abonar 3.945 milions d’euros en prestacions als seus clients, un 3,5% més que fa un any.

La ràtio de capital en termes de Solvència II és del 147% sobre el capital requerit.

Evolució de l’assegurança de Vida: VidaCaixa vs. el mercat

Rànquing Vida – Total primes

El mercat de Vida decreix un 5,6% i, tot i així, VidaCaixa creix un 1,8%. Segons les dades d’ICEA, l’entitat va avançar 2,4 punts en el total de primes comercialitzades, fins a aconseguir una quota del 32,8%. En recursos va assolir una quota del 26,3%.

Rànquing de Plans de Pensions – Total Mercat

Líders en plans de pensions

VidaCaixa lidera el rànquing de plans de pensions amb una quota del 23,5% (+0,6%). El patrimoni gestionat va créixer un 6,9% amb relació al 2016.

Evolució en plans de pensions: VidaCaixa vs. el mercat

Rànquing de Plans de Pensions – Sistema Individual

El sistema individual va impulsar el lideratge de VidaCaixa en plans. Va assolir els 17.354 milions d’euros en patrimoni gestionat (18.145,4 incloent-hi EPSV), un 10,4% més que el 2016 i pràcticament el doble del creixement del mercat, que es va situar en el 5,5%.

Distribució de primes i aportacions per negocis i segments

Import total en l’exercici 2017: 11.526,3 MM €

Com s’aprecia en el gràfic, l’estalvi individual és el que té un pes més gran en el volum total de primes i aportacions. El 71% correspon a assegurances Vida-Estalvi.

Resultats per negoci

Estalvi a llarg termini

Del total de primes, 10.693,6 milions d’euros corresponen al negoci d’estalvi.

La nova producció més rellevant es va produir en:

  • Les aportacions periòdiques a Plans de Pensions Individuals (PPI), Plans Individuals d’Estalvi Sistemàtic (PIES), i Assegurances Individuals d’Estalvi a Llarg Termini (AIELT) van captar 1.290 milions d’euros en primes, un 26% més. Més de 925.000 clients aposten per estalviar de forma sistemàtica, un 8% més que fa un any.
  • Plans de pensions. És la línia de negoci que més va créixer en l’exercici 2017. Les aportacions a plans van superar els 1.860 milions d’euros, un 17,6% més que fa un any. Aquest increment s’obté descomptant l’efecte de l’absorció del negoci de plans de pensions de Barclays l’any passat. CaixaBank Destí 2022, que va ser el pla de pensions més venut de l’any en tot el mercat amb una captació neta de 1.065 milions d’euros.

Les rendes vitalícies van acumular més de 4.400 milions d’euros en primes, impulsades pel creixement de la Renda Vitalícia Inversió Flexible (+9%).

En el segment de col·lectius, les primes i aportacions a solucions d’estalvi es van situar en 953,6 milions d’euros, un 5,3% més. Els plans de pensions d’ocupació i associats van acumular un volum d’estalvi gestionat de 8.769,5 milions d’euros, un 0,2% per sobre de l’acumulat l’any passat.

Negoci de risc

El negoci de risc va créixer per sobre del negoci d’estalvi. VidaCaixa va comercialitzar un total de 832,7 milions d’euros en primes de Vida-Risc, un 8,3% més que fa un any.

Més de la meitat de les primes comercialitzades en aquests productes corresponen al segment individual, que creix un 6,3% i inclou els 558,9 milions d’euros.

En el segment de col·lectius és el que més creix. La comercialització de primes va ascendir a 273,9 milions d’euros, un 12,5% més. El major impuls de creixement prové de les solucions per a pimes, que van sumar 77 milions, un 29% més que fa un any.

Rendibilitats superiors a les del mercat

La rendibilitat dels plans de pensions de VidaCaixa, tant en l’últim exercici com a 3 i 5 anys, se situa per sobre del mercat.

Van destacar els plans de pensions de renda variable, amb una rendibilitat mitjana del 9,23%, i els de renda variable mixta, amb un 4,58%. En ambdós casos, van superar la rendibilitat mitjana dels plans de la seva categoria gràcies a la gestió activa de l’equip de VidaCaixa i a un entorn favorable als mercats globals de renda variable.

Rendibilitat neta de plans de pensions individuals 2017

Els plans de la gamma Destí han demostrat ser un excel·lent vehicle d’inversió. La diversificació en actius –renda fixa, renda variable i alternatius–, la diversificació geogràfica i en divises no euro ha permès que afrontessin amb èxit els períodes de volatilitat al llarg de l’any.

VidaCaixa, millor gestora de pensions a Espanya

El 2017 VidaCaixa va rebre el premi AllFunds Bank a la millor gestora de pensions d’Espanya. A més, diversos dels productes que gestiona van ser reconeguts pels seus resultats. Entre ells, va destacar el pla de pensions d’empleats de la mateixa entitat, Pensions Caixa 21, que va rebre el premi al millor fons de pensions d’Espanya en els premis IPE (Investment & Pensions Europe). També el pla de pensions dels empleats de CaixaBank, el més gran d’Espanya i gestionat per VidaCaixa, va ser reconegut a escala internacional com a millor fons de pensions d’Espanya per l’Institutional Investor Europe.

A més, aquests resultats excel·lents es produeixen mantenint el compromís de la companyia amb els Principis per a la Inversió Responsable de Nacions Unides (UNPRI), el projecte mundial més gran d’impuls a la gestió responsable de les inversions. El 2009 VidaCaixa va ser la primera entitat a Espanya adherida globalment a UNPRI com a asseguradora de vida i gestora de plans de pensions.

VidaCaixa és l’entitat líder en el sector assegurador a Espanya. Integrada a CaixaBank, compta a més amb el 49,92% de SegurCaixa Adeslas i la totalitat del capital social de BPI Vida e Pensões. Gonzalo Gortázar és el president de VidaCaixa, Tomás Muniesa és el vicepresident executiu-conseller delegat i Javier Valle, el director general.

Descarrega la nota de premsa

Descarrega aquí la presentació completa

Tomás Muniesa, Vicepresident Executiu i Conseller Delegat.

Javier Valle, Director General de VidaCaixa.