Menú de navegació

Publicador de continguts

[F38] [NDP-235] VidaCaixa resultados primer semestre 2020

VidaCaixa guanya 321,4 milions en el primer semestre, un 8,5 % menys a causa de la crisi de la COVID-19

MADRID, 04 DE d’agost DE 2020
  • El volum de primes i aportacions es va situar en els 4485 milions d’euros, un 15,9 % menys que fa un any a causa de la contracció de l’activitat comercial durant els mesos més durs de la pandèmia, que ha afectat especialment el negoci d’estalvi individual.
  • El negoci de risc avança amb normalitat en l’últim any (+15,6 %), igual que ho fan els recursos gestionats (+4,5 %) impulsats per l’evolució del negoci i els mercats en els mesos previs a la crisi sanitària.
  • Com a part del Grup CaixaBank, l’asseguradora manté la seva voluntat de contribuir a la recuperació econòmica i social del país després de la pandèmia mitjançant la implantació de mesures de suport i cobertures especials. Durant el primer semestre, la companyia ha abonat més de 1775 milions d’euros en prestacions a clients d’Espanya i Portugal.

VidaCaixa va obtenir un benefici net consolidat de 321,4 milions d’euros al primer semestre, un 8,5 % menys que l’any passat. L’impacte que la crisi del coronavirus ha tingut sobre l’economia i els mercats es reflecteix en el compte de resultats del segon trimestre i, en conseqüència, sobre el resultat acumulat dels sis primers mesos de l’any.

El volum de primes i aportacions comercialitzades durant aquest període es va situar en els 4485 milions d’euros, un 15,9 % menys. La contracció de l’activitat comercial és la causa principal d’aquesta reducció que se circumscriu especialment als mesos d’abril i maig (els més durs de la pandèmia al nostre país) i al negoci d’estalvi, que va experimentar una caiguda del 19,8 % en les primes i aportacions. El negoci de risc va avançar amb normalitat (+15,6 %) aquest semestre amb relació a l’any passat.

El volum de recursos gestionats va ser de 92 497,4 milions d’euros, un 4,5 % més, impulsat per l’evolució del negoci i els mercats en els mesos previs a la crisi sanitària. D’aquests, 55 097 milions corresponen a assegurances de vida, 29 926,5 milions a plans de pensions i EPSV, i 7473,9 milions a BPI Vida i Pensões.

Al tancament de juny, l’entitat té 5,2 milions de clients a Espanya i Portugal. Durant els tres primers mesos de l’any, va pagar 1775 milions d’euros en prestacions.

Una solvència robusta per fer front a la crisi

La solvència de VidaCaixa es manté en uns nivells estables gràcies a una gestió excel·lent dels seus actius i passius, la qual cosa li proporciona una posició robusta per afrontar la crisi amb resiliència. Al tancament de març, l’última dada disponible,la ràtio de capital en termes de Solvència II va ser del 163 % sobre el capital requerit. La companyia manté un seguiment constant dels principals indicadors macroeconòmics que s’estan veient afectats per la crisi i analitza els possibles impactes que es puguin produir en les hipòtesis financeres. Com a part del Grup CaixaBank, VidaCaixa compta amb tots els mecanismes i mesures necessàries per garantir la continuïtat del negoci davant de qualsevol situació de crisi.

Resposta a l’emergència sanitària i contribució a la recuperació

El Grup CaixaBank ha posat en marxa durant aquest període una sèrie de mesures encaminades a incentivar la recuperació econòmica i protegir els col·lectius més vulnerables, en línia amb la seva voluntat de contribuir al benestar de la societat. Des de VidaCaixa, aquestes mesures s’han concretat en:

#Protecció al personal d’hospitals i residències: amb l’objectiu de contribuir a protegir la salut dels que més estan lluitant per al conjunt de la societat en aquesta pandèmia, el Grup ha participat amb la donació de 8,5 milions d’euros (7,3 de VidaCaixa) en la creació d’un fons solidari sectorial de més de 37 milions que ha permès oferir una assegurança de vida i hospitalització gratuïta per tal de protegir el personal sanitari del nostre país. Les més de cent asseguradores que col·laboren en el fons han decidit aquest mes de juliol ampliar el col·lectiu assegurat en aquesta pòlissa afegint al personal administratiu, de neteja, cuina, manteniment i bugaderia; així com els psicòlegs clínics, tots els especialistes i tècnics superiors, els odontòlegs i higienistes dentals, els logopedes, els fisioterapeutes d’atenció primària i de residències de gent gran, els terapeutes ocupacionals i els treballadors socials, entre molts altres perfils professionals. En total es donarà cobertura a prop d’un milió de persones i és ja la pòlissa col·lectiva per nombre d’assegurats més gran de la història a Espanya.

#Cobertures d’assegurança en cas de pandèmia: tots els productes asseguradors de la companyia han seguit oferint les seves cobertures, fins i tot si deriven de la pandèmia (COVID-19) per tal de garantir la millor protecció a tots els seus clients.

#Agilització del pagament a proveïdors: En suport a empreses i pimes, el grup al complet ha fet un esforç per agilitzar el flux de pagament a proveïdors facilitant-los una liquiditat clau davant la situació i contribuir d’aquesta manera al manteniment dels seus negocis.

El negoci d’estalvi

Del total de primes i aportacions acumulades, 3801,1 milions d’euros corresponen al negoci d’estalvi, un 19,8 % menys que fa un any.

L’estalvi individual és el segment que té un major pes en aquest negoci i acumula un total de 3219,9 milions d’euros. És també en aquest segment on es registra un descens més pronunciat (-24 %) en primes i aportacions en relació a l’any passat.

Tot i la menor comercialització de productes d’estalvi a causa de les restriccions de la pandèmia, va destacar en aquest negoci l’estabilitat de l'estalvi diari. Les persones que estalvien de forma constant i sistemàtica a través de plans de pensions, PIES, SIALP o Unit Linked, van mantenir les seves aportacions. Durant els sis primers mesos de l’any, el 54 % de les primes en productes d’acumulació, van correspondre a l’estalvi periòdic, un percentatge que creix 5 punts envers el juny de l’any passat.

També va destacar en aquest semestre el descens dels rescats en aquests mateixos productes (-12,3 %) que s’atribueix a una actitud generalitzada de prudència davant d’una situació d’incertesa en què s’eviten les despeses extraordinàries i es manté la inversió en solucions d’estalvi a mitjà i llarg termini.

Tot i això, VidaCaixa ha habilitat per a tots els clients de plans, tant individuals com col·lectius, i d’EPSV que s’hagin vist afectats econòmicament per la crisi sanitària, la possibilitat d’accedir als seus estalvis mitjançant el nou supòsit legal de rescat establert pel Govern. Al tancament de juny, 7594 clients es van acollir a aquest supòsit i van rescatar els seus plans totalment o parcialment i van accedir a 16,1 milions d’euros. 

El segment de col·lectius va avançar de forma estable. Les aportacions a plans d’ocupació van arribar als 209,9 milions d’euros, un 1,1 % més que fa un any. Pel que fa a les assegurances d’estalvi col·lectives, es van comercialitzar un total de 371,2 milions d’euros en primes, un 25,8 % més que fa un any.

El negoci de risc

Les primes de Vida-Risc van arribar als 683,8 milions d’euros, la qual cosa representa un augment del 15,6 % amb relació a l’any passat i un avanç alineat amb les dades de trimestres anteriors. D’aquests, 332,6 milions d’euros corresponen al segment individual (+21,8 %) i 351,3 milions d’euros al de col·lectius (+10,3 %).

Rendibilitat dels plans de pensions de VidaCaixa vs. el mercat

VidaCaixa ha obtingut una rendibilitat mitjana del -1 % en els últims dotze mesos, davant el -2,18 % del conjunt de plans de pensions gestionats de sistema individual a Espanya. 

A causa la paralització de la majoria de les economies mundials per la pandèmia, els índexs de renda variable i els actius més lligats al cicle econòmic van patir la caiguda més gran durant el mes de març que s’ha produït en dècades. No obstant això, la reacció ràpida per part dels bancs centrals i els Estats, que van anunciar mesures d’estímul monetari i fiscal de gran calat, així com la reducció de les mesures de distanciament social, han permès una recuperació significativa dels actius durant el segon trimestre de l’any. Les dades econòmiques segueixen apuntant al fet que la recuperació de l’economia serà gradual i estarà condicionada per possibles nous rebrots. 

Davant aquestes situacions de volatilitat elevada en els mercats, els plans de pensions, com a instrument d’estalvi finalista per a la jubilació, mantenen l’horitzó d’inversió al llarg termini, per la qual cosa serà possible participar de les properes recuperacions del mercat. De fet, els plans de pensions de VidaCaixa continuen registrant una rendibilitat mitjana anual del +1,20 % a 5 anys i del +2,84 % a 10 anys, davant el +0,52 % i el +2,61 % del conjunt de plans de pensions gestionats del sistema individual a Espanya respectivament.

VidaCaixa al sector assegurador

VidaCaixa lidera els rànquings de vida i plans de pensions amb una quota del 31,9 % del total de primes i un 26 % del total de patrimoni acumulat en plans de pensions. En aquest negoci, ocupa la primera posició tant en el sistema individual (25,3 %) com en el col·lectiu (27,4 %).

Rànquing de Grups: Primes Vida 

VidaCaixa augmenta la seva quota de mercat en 4,5 punts fins a arribar a un 31,9 % en un ram que ha experimentat una contracció del volum total de primes del 26 % a Espanya.

Font: ICEA. Dades en milions d’euros a Espanya.

Rànquing de Plans de Pensions - Total Mercat

VidaCaixa manté el seu lideratge en plans de pensions i avança 1,2 punts en quota de mercat fins al 26 %.

Font: Inverco. Dades de variacions interanuals a Espanya. Aquestes dades no inclouen EPSV ni BPI VeP.

Rànquing de Plans de Pensions - Sistema Individual

En el sistema individual, avança 0,9 punts en la seva quota fins al 25,3 %.

Font: Inverco. Dades de variacions interanuals a Espanya. Aquestes dades no inclouen EPSV ni BPI VeP

Rànquing de Plans de Pensions - Sistema Col·lectiu

La companyia avança 2,2 punts en la seva quota i manté la primera posició en el rànquing de sistema de plans d’ocupació i associats.

Font: Inverco. Dades de variacions interanuals a Espanya. Aquestes dades no inclouen EPSV ni BPI VeP.

Descarregar la nota de premsa

VidaCaixa, companyia integrada en CaixaBank, té el 49,92 % de SegurCaixa Adeslas i la totalitat del capital social de BPI Vida e Pensões. Gonzalo Gortázar és el president de VidaCaixa, Tomás Muniesa n’és el vicepresident i Javier Valle, conseller director general.