Vés enrere

[F38][Ndp-17] VidaCaixa creix per damunt del sector i consolida el seu lideratge

VidaCaixa creix per damunt del sector i consolida el seu lideratge

BARCELONA, 15 DE febrer DE 2017
  • Compartir
D’esquerra a dreta: Tomás Muniesa, Vicepresident Executiu i Conseller Delegat, i Antonio Trueba, Director General de VidaCaixa.
 
De dreta a esquerra: Tomás Muniesa, Vicepresident Executiu i Conseller Delegat, i Antonio Trueba, Director General de VidaCaixa.

 

VidaCaixa va obtenir un benefici net consolidat de 492,3 milions d'euros, un 44,6% més que el 2015.

La companyia és líder en plans de pensions, amb una quota de mercat del 22,9%, i en assegurances de vida, amb un 30,4% del total de primes.

VidaCaixa es distancia de la competència en plans de pensions individuals i creix un 22,3%, fins a arribar als 15.715 milions d'euros gestionats.

La rendibilitat dels plans de pensions de VidaCaixa, tant en l'últim exercici com a llarg termini, se situa per damunt del mercat gràcies a la gestió activa de les inversions.

És la companyia asseguradora espanyola que més recursos gestiona: el 2016 va superar els 67.800 milions d'euros, un 12,4% més que l'any anterior.

L'entitat va sobrepassar els 4,5 milions de clients, un 8,2% més.

Prop d'1 milió de clients es van beneficiar de les prestacions abonades des VidaCaixa, per un import total de 3.811 milions.

Barcelona, 15 de febrer de 2017. VidaCaixa, entitat líder del sector assegurador a Espanya, va tancar l'exercici 2016 amb un benefici net consolidat de 492,3 milions d'euros, un 44,6% més que el 2015. Aquest creixement es deu principalment al bon comportament del segment individual, tant de la cartera d'estalvi com de la de risc, així com de les rendes vitalícies. En termes de resultat recurrent, és a dir, excloent-ne les operacions extraordinàries, el creixement va ser del 29,2%.

VidaCaixa es consolida com la companyia d'assegurances més gran del país i manté el seu lideratge en plans de pensions, amb una quota de mercat del 22,9%, segons Inverco. També ocupa la primera posició en el rànquing d'assegurances de vida, amb un 30,4% del total de primes, amb dades d'ICEA. Durant el 2016 va comercialitzar un total d’11.699 milions d'euros en primes i aportacions, la qual cosa va suposar un increment del 28,8%.

“La nostra societat cada vegada està més conscienciada de la necessitat de l'estalvi a llarg termini i, a VidaCaixa, donem una resposta eficaç a través de l'assessorament per als nostres clients, complementat amb la millor oferta de productes i una profunda convicció que la nostra activitat aporta un gran valor social”, en paraules de Tomás Muniesa, Conseller Delegat de l'entitat.

VidaCaixa va tancar l'any amb un 8,2% més de clients, fins a superar els 4,5 milions. A més, 30 companyies de l'IBEX 35, 385 organismes públics i més de 900 multinacionals són clients de VidaCaixa.

VidaCaixa és l'entitat asseguradora que més recursos gestiona a Espanya, amb un volum total de 67.891 milions d'euros, un 12,4% més que el 2015.

D'aquesta xifra, 25.188,8 milions d'euros corresponen a plans de pensions i EPSV, és a dir, un 8,8% més que l'any anterior, davant una variació del mercat del 2,2%, segons Inverco. La resta, 42.701,9 milions d'euros, pertanyen a assegurances de vida. Aquesta xifra es tradueix en un augment del 14,7%, en un sector que va créixer el 6%, segons dades d'ICEA.

A 30 de setembre, últimes dades reportades als supervisors, la ràtio de capital en termes de Solvència II era del 130% sobre el capital requerit.

Rànquing Vida – Total Primes

 

 

VidaCaixa va avançar 2,4 punts en la quota del total de primes comercialitzades, fins a arribar a un 30,4% durant el 2016. La companyia consolida el seu lideratge en Vida amb un creixement molt superior al del mercat, ja que va créixer més de 10 punts per damunt del sector (un 32,2% davant el 21,7%).

Evolució de l'assegurança de Vida: VidaCaixa vs. el mercat

 

 

Rànquing de Plans de Pensions – Total Mercat

 

 

VidaCaixa lidera el rànquing de plans de pensions amb una quota del 22,9% (+1,4%). El patrimoni gestionat va créixer un 8,8% amb relació al 2015, una taxa molt superior a la de la resta d'entitats en les primeres posicions del rànquing.

Evolució en plans de pensions: VidaCaixa vs. el mercat

 

 

Rànquing de Plans de Pensions – Sistema Individual

 

 

El sistema individual va ser el que va impulsar en més mesura el lideratge de VidaCaixa en plans de pensions, amb 15.715 milions d'euros en patrimoni gestionat (16.433,8 incloent-hi EPSV), un 13,1% més que el 2015, en un entorn que va créixer el 3,6%. Aquestes xifres inclouen el patrimoni dels plans de pensions de Barclays.

El negoci d'estalvi: acumulació

Durant el 2016, VidaCaixa va comercialitzar un total de 10.929,8 milions d'euros en primes i aportacions a plans de pensions i assegurances vida-estalvi, un 30,1% més que l'any anterior.

Les primes i aportacions van arribar als 10.024 milions d'euros, la qual cosa va suposar un increment del 36,3%. Concretament, les primes d'assegurances vida-estalvi individuals van ser les que més van créixer (+39%), i van arribar a un total de 8.116,4 milions d'euros.

L'estalvi sistemàtic és cada vegada més important entre els clients de VidaCaixa. Les aportacions periòdiques van créixer un 35% el 2016 i ja són 900.000 els clients que aposten per aquesta forma d'estalviar, en què la constància permet que l'esforç sigui menor. Al tancament de l'exercici, VidaCaixa va disposar d’una cartera de 1.015 milions d'euros en primes i aportacions periòdiques a solucions d'estalvi a llarg termini (PPI, PIES i AIELT).

“Algunes de les claus de l'excel•lent evolució en el negoci d'estalvi han estat la consolidació de la gamma de plans Destí, llançada el 2015 i que ha superat els 1.100 milions d'euros en recursos gestionats, així com el Compte CaixaFutur (PIES i AIELT) per a clients més conservadors”, tal com va assenyalar Antonio Trueba, Director General de l'entitat.

En estalvi col•lectiu, el mercat es va contraure i, malgrat això, VidaCaixa va augmentar un 4% la seva presència, fins al 24% de quota. Es van captar 905,7 milions d'euros en primes, un 13,4% menys que l'any anterior. Aquest descens es deu a la incorporació el 2015 del pla de pensions d'empleats de Barclays al de CaixaBank, la qual cosa fa que la comparació interanual no sigui homogènia.

El negoci d'estalvi: disposició

Una de les apostes més fermes de VidaCaixa en el negoci d'estalvi se centra en les rendes vitalícies. Després del llançament el 2015 d'una nova gamma d'aquestes solucions de disposició de l'estalvi, s'han experimentat creixements anuals superiors al 50%, fins a tancar el 2016 amb 4.836 milions d'euros en primes. De fet, la nova gamma de productes suposa actualment més de la meitat de les primes de VidaCaixa.

 

 

El negoci de risc

Les primes vida-risc van arribar als 769,2 milions d'euros al tancament de l'exercici, un 13,3% més que el 2015. Del total, 525,9 milions d'euros corresponen al segment individual, que va ser un 15,5% superior, mentre que col•lectius va créixer un 8,8%, fins als 243,3 milions d'euros. En aquest segment va destacar el comportament de les solucions per a pimes (+31%).

Pagament de prestacions

VidaCaixa va pagar un total de 3.811 milions d'euros als seus clients durant el 2016. L'entitat va fer front així als seus compromisos amb prop d'un milió de persones, amb la qual cosa va contribuir a mantenir la seva qualitat de vida i els seus ingressos durant la jubilació i també davant contingències.

Un total de 1.760 milions d'euros es van cobrar en format de renda i 2.051 milions d'euros es van abonar en forma de capital.

Innovació en estalvi i disposició

VidaCaixa va presentar diverses novetats durant el 2016, entre les quals va destacar CaixaBank Doble Tranquil•litat, una solució especialment pensada per a persones properes a l'edat de jubilació. Permet agrupar l'estalvi acumulat en altres productes per obtenir una renda vitalícia la quantitat de la qual es coneix per endavant.

Així mateix, VidaCaixa continua treballant per promoure una cultura de l'estalvi a llarg termini. En aquest sentit, s’està detectant una conscienciació social més gran sobre la importància d'estalviar de cara a la jubilació: només l'any passat la companyia va guanyar 280.000 nous clients en estalvi, els quals, a més, són cinc anys més joves que la mitjana dels clients en cartera (de 50 a 45 anys).

La transformació digital és un dels principals reptes d'innovació que afronta la companyia, des de la iniciació a l'estalvi fins a la definició d'objectius per a la jubilació i el seu seguiment. Avui, un de cada cinc menors de 55 anys fa les seves aportacions a través de canals digitals, el doble que l'any passat.

Rendibilitats superiors a les del mercat

La rendibilitat dels plans de pensions de VidaCaixa, tant en el darrer exercici com a llarg termini, se situa per damunt del mercat gràcies a la gestió discrecional de les inversions. Sense considerar els garantits, la rendibilitat mitjana dels plans del sistema individual es va situar en l’1,85%, davant l’1,57% de la mitjana del mercat.

 

 

Durant aquest exercici cal destacar l'evolució positiva dels plans de renda fixa, tant a curt com a llarg termini, gràcies a la gestió activa de la durada i a la selecció de les emissions.

Després d'haver complert un any de vida, els plans Destí han demostrat ser un excel•lent vehicle d'inversió, ja que han afrontat amb èxit els períodes de volatilitat experimentats al llarg de l'any. La diversificació dels actius de les carteres –en renda fixa, renda variable i alternatius– i la diversificació geogràfica i en divises no euro han contribuït positivament en la rendibilitat d'aquests plans, alhora que han complert les expectatives definides en el full de ruta.

Pel que fa als plans de pensions d'ocupació, la rendibilitat mitjana dels plans de VidaCaixa es va situar per damunt de la mitjana, segons dades d'Inverco.

El 2016 va destacar especialment el pla de pensions d'empleats de CaixaBank, que gestiona VidaCaixa, en aconseguir de nou un premi IPE al millor fons d'Espanya. Des de la seva constitució, Pensions Caixa 30 ha rebut aquest guardó de prestigi internacional en sis ocasions, fet que el consagra com el pla més ben gestionat del país. El premi ha reconegut no solament les rendibilitats assolides en tots els períodes de referència, sinó també el seu compromís amb el bon govern. És a dir, la implementació del mandat d'inversions del pla que integra la política socialment responsable com un valor de referència dins de la cultura i missió del fons.

 

Descarregar la nota de premsa

Descarrega la presentació completa