Vés enrere

[F38][NdP-23] VidaCaixa obté un resultat de 109 milions d'euros en els primers 9 mesos, un 22% més que en el mateix període del 2009

VidaCaixa obté un resultat de 109 milions d'euros en els primers 9 mesos, un 22% més que en el mateix període del 2009

BARCELONA, 09 DE desembre DE 2010
  • Compartir

Les xifres reportades recullen la contribució d’Adeslas, integrada al Grup des del passat mes de juny

El volum de primes i aportacions comercialitzades durant els primers nou mesos de l’any supera els 4.000 milions d’euros, la qual cosa suposa un creixement interanual del 29%

Els recursos gestionats de clients han crescut un 10% des del setembre del 2009, i superen els 32.900 milions d’euros

Després d’eliminar les duplicitats, la base de clients del Grup se situa en 5.885.854

Durant els nou primers mesos del 2010, VidaCaixa –el Grup Assegurador de “la Caixa”, integrat en el hòlding Criteria CaixaCorp– va obtenir un benefici net consolidat de 190 milions d’euros, un 21,6% més que al setembre del 2009. El nombre de clients, després d’eliminar les duplicitats, puja a més de 5,8 milions de persones. Aquestes dades incorporen la contribució d’Adeslas, efectiva des del passat 7 de juny, data de la seva adquisició per part de SegurCaixa, la companyia d’assegurances de no-vida de VidaCaixa Grup. Com deveu recordar, el Grup és presidit per Ricard Fornesa, Tomàs Muniesa n’és el Conseller Delegat, Màrius Berenguer n’és el Director General i Javier Murillo, el Director General Adjunt Executiu.

Durant els nou primers mesos del 2010, VidaCaixa ha comercialitzat més de 4.000 milions d’euros en primes d’assegurances i aportacions a plans de pensions. Aquest volum de primes suposa un creixement del 29% respecte al tercer trimestre del 2009 i s’explica en bona part pel 98% de creixement en l’àmbit de risc, on es recull la incorporació d’Adeslas, efectiva des del juny del 2010. En l’àmbit d’estalvi, el creixement en primes i aportacions ha estat del 14%, impulsat principalment per les assegurances de vida-estalvi.

La incorporació del negoci d’Adeslas impulsa el negoci de risc, que mostra taxes positives de creixement en tots els seus rams

Tots els rams d’assegurances de risc mostren taxes de creixement positives i aconsegueixen un volum de primes conjunt de més de 1.000 milions d’euros, gairebé el doble de l’import comercialitzat per VidaCaixa un any enrere.

Entre els rams de risc, i com a conseqüència de la integració del negoci d’Adeslas, salut és el que mostra un creixement més gran, amb un volum de primes de 500 milions d’euros, enfront dels 37 milions comercialitzats en aquest mateix període de l’exercici precedent. A més de l’important volum de primes i clients aportats, la incorporació d’Adeslas ofereix al Grup Assegurador de “la Caixa” nombroses oportunitats de creixement i desenvolupament, que ja estan començant a ser desenvolupades. Adeslas comercialitza assegurances de salut per a particulars individuals, PIMES i grans empreses. A més, té subscrit el concert de les mutualitats (MUFACE, ISFAS i MUGEJU).

El segon ram per volum de primes en l’àmbit del risc és el de les assegurances de vida i accidents, tant per a clients individuals com per a pimes i col·lectius i empreses. El volum de primes ha arribat als 350 milions d’euros en aquest àmbit, un 5% més.

Molt destacable és el creixement del 22% en el volum de primes de la gamma d’assegurances multiriscos, on a la tradicional oferta d’assegurances per a llars s’hi uneix l’oferta d’assegurances multiriscos per a comerços, que està mostrant una positiva acollida en el mercat, amb més de 25.000 comerços assegurats. El volum total de primes en el ram és de 147 milions d’euros.

Finalment, el negoci d’autos continua desenvolupant-se segons el Pla de Negoci definit en el moment del seu llançament, amb un volum de vehicles assegurats que al tancament del tercer trimestre superava els 236.000 i els 92 milions d’euros en primes, un 52% més que en el mateix període del 2009. Entre l’oferta de VidaCaixa en aquest ram, s’hi inclouen assegurances per a turismes, motocicletes i furgonetes.

El Grup es manté com el líder i referent en l’àmbit de la previsió social complementària a Espanya, amb més de 32.000 milions d’euros d’estalvi gestionat

VidaCaixa aconsegueix 2.975 milions d’euros entre primes i aportacions d’assegurances de vida-estalvi i plans de pensions durant els tres primers trimestres de l’any, la qual cosa suposa un creixement del 14%, impulsat pel gran desenvolupament en l’àmbit dels productes per a clients particulars.

Així, les primes d’assegurances de vida-estalvi han crescut a una excel·lent taxa del 24% respecte al setembre del 2009, i acumulen un volum de més de 2.000 milions d’euros. El principal protagonista en aquest desenvolupament ha estat el negoci individual i especialment les rendes vitalícies, un producte que gràcies a les seves excel·lents condicions financerofiscals s’ha convertit en el vehicle més òptim per complementar les pensions públiques de jubilació. A més de les rendes vitalícies, l’extensa gamma d’assegurances d’estalvi per a particulars de VidaCaixa inclou assegurances de capitals diferits, assegurances dotals, plans de previsió assegurats o Plans Individuals d’Estalvi Sistemàtic, entre d’altres.

Així mateix, i després d’un excel·lent exercici 2009, els plans de pensions per a clients individuals mantenen l’impuls i el positiu ritme de desenvolupament, amb creixements respecte a l’exercici anterior, la qual cosa suposa una gran base de partida per encarar la important campanya comercial de novembre i desembre en aquest negoci. En l’àmbit dels col·lectius i les empreses, el desenvolupament és menys vigorós, com a conseqüència principalment de l’alentiment en el ritme de constitució d’operacions de reestructuració i prejubilació respecte a l’exercici precedent.

El volum total d’estalvi gestionat pel Grup és de 32.900 milions d’euros, la qual cosa suposa un creixement del 10% respecte a l’exercici precedent i consolida SegurCaixa Holding com el líder en previsió social complementària i de salut a Espanya.

VidaCaixa (que a partir del 2011 passarà a denominar-se VidaCaixa Grup) és el grup assegurador de “la Caixa”, integrat a Criteria CaixaCorp. El grup, líder en els mercats de previsió social complementària i de salut a Espanya, és presidit per Ricard Fornesa, Tomàs Muniesa n’és el Conseller Delegat, Màrius Berenguer n’és el Director General i Javier Murillo, el Director General Adjunt Executiu.

Actualment, després de la integració d’Adeslas, VidaCaixa se situa com a referent indiscutible en assegurances de vida i salut, i com el segon grup assegurador d’Espanya. El Grup disposa d’un univers de sis milions de clients, entre individuals i col·lectius; un canal de distribució integrat per més de 1.800 agents i corredors d’assegurances i més de 220 oficines pròpies, a més de les 5.300 oficines de “la Caixa”.

Descarregar la nota de premsa