[F8] Información de los planes de previsión social para residentes en el País Vasco - Destacado comercial

Informació dels plans de previsió social per a residents al País Basc

Les Entitats de Previsió Social Voluntària, també conegudes com EPSV, són un vehicle d'estalvi per a la jubilació disponible per als residents al País Basc. La seva estructura i funcionament és molt semblant als plans de pensions. No obstant això, mentre aquests últims estan regulats per la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, dependent del Ministeri d'Hisenda, les EPSV són supervisades pel Govern Basc.

A continuació, pots trobar tota la informació de cada tipologia d'EPSV.