VidaCaixa, entitat líder en previsió social complementària a Espanya i integrada a CaixaBank, ostenta el 49,92% de SegurCaixa Adeslas.

> Dades identificatives de les entitats

1. Qui som?

Qualitat, confiança i compromís social els nostres valors fonamentals

VidaCaixa Previsió Social és una marca líder en el mercat espanyol en l'àmbit de la previsió social.

Amb un ampli equip professional, format per especialistes d'una llarga trajectòria pel que fa a previsió social, ofereix servei a un gran nombre d'empreses en matèria d'assegurances de vida-risc, accidents, salut, plans de pensions i estalvi.

VidaCaixa és una entitat asseguradora que dissenya, gestiona i comercialitza assegurances de vida, com també una gestora de plans de pensions adreçats tant a clients individuals como a clients corporatius. VidaCaixa és una companyia del Grup VidaCaixa, el Grup Assegurador de "la Caixa".

Ens avala el fet de pertànyer a un dels principals grups financers del mercat espanyol, sota els valors fonamentals del qual – qualitat, confiança, proximitat i compromís social – ens organitzem i actuem.

Els nostres avantatges

  • Visió integral del negoci
  • Oferta competitiva i flexible
  • Orientació al client i adaptació global a les seves necessitats
  • Cobertura global en la previsió social empresarial: amb productes de risc, d'estalvi i de salut
  • Col·laboració activa amb tots els canals de distribució del mercat
  • Inversió contínua en tecnologia aplicada al client

2. Visió de negoci i estratègia

Una marca líder en el sector de la previsió social empresarial a Espanya

VidaCaixa Previsió Social dissenya solucions a mida per a col·lectius i empreses

Com ho fa? Avançant-se a les necessitats dels clients i individualitzant el seu know-how per adaptar-lo a cada cas concret. Per fer-ho disposa d'un equip especialitzat en previsió social capaç d'oferir solucions personalitzades i integrals alhora

La previsió social com a raó de ser
VidaCaixa Previsió Social proporciona tot tipus de solucions orientades a fer que les empreses cobreixin els seus compromisos per pensions i reforcin les seves propostes en matèria de previsió i estalvi per a la jubilació dels seus treballadors.

Inversió en tecnologies de la informació
La inversió permanent en tecnologies de la informació, aplicada al servei al client, és una prioritat estratègica i un signe d’identitat.

Gestió multicanal
Les empreses poden triar com volen treballar amb VidaCaixa Previsió Social.

Equip de professionals
L’equip humà de VidaCaixa Previsió Social està format per professionals amb una experiència àmplia en el sector i un grau alt de qualificació en els àmbits tecnicoactuarial, financer i legal, així com en la gestió i l’administració d’assegurances col•lectives i plans de pensions.

Organització orientada al client
Un equip de professionals dedicat exclusivament a la comercialització, disseny, gestió i administració de plans de pensions i assegurances.

Gamma àmplia i competitiva de productes i serveis
Els productes i serveis de VidaCaixa Previsió Social es reparteixen en una gamma àmplia i flexible, capaç d'adaptar-se en tot moment a les necessitats específiques dels clients.

3. Canals

Les empreses poden triar com volen treballar amb VidaCaixa Previsió Social

VidaCaixa Previsió Social dissenya solucions a mida per a col·lectius i empreses

Com ho fa? Avançant-se a les necessitats dels clients i individualitzant el seu know-how per adaptar-lo a cada cas concret. Per fer-ho disposa d'un equip especialitzat en previsió social capaç d'oferir solucions personalitzades i integrals alhora.

Mediadors
VidaCaixa Previsió Social treballa i col·labora amb un nombre important de mediadors, que són atesos per àrees de negoci específiques.

Directament
L’equip de VidaCaixa Previsió Social el pot assessorar en tots els aspectes relacionats amb el sistema de previsió social, sense obviar que puguin tenir contractat el seu propi consultor per a portar a terme el procés de creació, disseny desenvolupament i seguiment corresponents.

> Coneix les nostres oficines