Vés enrere

[F38][NdP-166] VidaCaixa lidera el mercat de plans de pensions individuals i plans de previsió assegurats

VidaCaixa lidera el mercat de plans de pensions individuals i plans de previsió assegurats

BARCELONA, 16 DE febrer DE 2012
  • Compartir
VidaCaixa és la companyia líder del mercat d'assegurances de vida en volum d'estalvi gestionat, amb 26.054 milions d'euros, xifra que suposa un increment del 14,8% respecte al 2011, i un avanç en la quota de mercat d'1,4 punts, fins a arribar al 16,9%.

Segons dades d'Inverco i ICEA per a l'exercici 2011

L'elaboració d'un rànquing conjunt de plans de pensions individuals i plans de previsió assegurats (PPA) situa VidaCaixa en la primera posició del mercat d'estalvi destinat a la jubilació.

VidaCaixa és la companyia líder en el mercat d'assegurances de vida, tant en primes com en volum d'estalvi gestionat.

La Companyia ofereix totes les opcions que el ciutadà requereix per a l'estalvi destinat a la jubilació, alhora que aporta seguretat, solvència i un rendiment conegut.

 

Barcelona, 16 de febrer de 2012.- VidaCaixa és la companyia líder del mercat d'assegurances de vida en volum d'estalvi gestionat, amb 26.054 milions d'euros, xifra que suposa un increment del 14,8% respecte al 2011, i un avanç en la quota de mercat d'1,4 punts, fins a arribar al 16,9%.

Així mateix, VidaCaixa és líder en volum de primes comercialitzades, amb un import de 5.035 milions d'euros el 2011 (+35,4%) i una quota de mercat del 17,4%, la qual cosa suposa haver guanyat 3,4 punts respecte al 2010.

Tant en primes com en volum d'estalvi gestionat, VidaCaixa ha crescut a un ritme molt superior al de la mitjana del mercat.

Ranking 2011

El 2011, VidaCaixa també ha refermat el seu lideratge en el mercat de Previsió Social Complementària a Espanya (assegurances de vida + plans de pensions). Un mercat que al tancament de l'exercici disposava pràcticament de 237.000 milions d'euros, dels quals 39.571 milions es van gestionar a VidaCaixa, amb una quota de mercat del 16,7%.

Evolució del mercat dels plans de previsió assegurats (PPA)

VidaCaixa va ser la primera Companyia a comercialitzar plans de previsió assegurats, i des del seu llançament ha potenciat l'oferta comercial d'aquest producte. VidaCaixa és l'entitat líder del mercat en PPA, tant en volum d'estalvi gestionat com en primes. El 2011, VidaCaixa ha gestionat un volum d'estalvi en PPA de 1.954 milions d'euros, la qual cosa suposa més del doble que en l'exercici precedent, i ha aconseguit una quota de mercat del 22,5%.

Per volum de primes, el 2011 VidaCaixa pràcticament ha duplicat el volum de negoci, ja que ha arribat als 1.416 milions d'euros, amb una quota de mercat del 39,9%. VidaCaixa personalitza els PPA per a cada client, cosa que ha estat un dels factors clau de l'èxit d'aquest producte. Els plans de previsió assegurats gaudeixen de les mateixes condicions fiscals que els plans de pensions individuals, però amb una rendibilitat garantida. La volatilitat dels mercats converteix els PPA en un instrument idoni d'estalvi destinat a complementar la jubilació.

Provisiones PPA

Rànquing plans de pensions individuals + plans de previsió assegurats (PPA)

VidaCaixa gestiona un volum d'estalvi de 9.605 milions d'euros entre plans de pensions individuals i PPA.

La construcció d'un rànquing conjunt, amb dades d'ICEA i d'INVERCO, dóna com a resultat un mercat de pràcticament 60.000 milions d'euros, i situa VidaCaixa en la primera posició d'aquest rànquing, amb una quota del 16,1% i un creixement en patrimoni del 8,2%.

Grupos PPi+PPA

Aquestes xifres són fruit de la decidida aposta comercial de la Companyia i la bona acceptació dels productes entre els clients, amb la garantia addicional que ofereix la solvència i el lideratge del Grup Caixa per a un aspecte tan important com l'estalvi previsional.

VidaCaixa Grup, S.A. –el Grup Assegurador de "la Caixa", integrat a CaixaBank– consta de les societats següents: el 100% de VidaCaixa, entitat líder en previsió social complementària a Espanya; el 49,9% de SegurCaixa Adeslas, i el 100% d'AgenCaixa, Agència d'Assegurances. Ricard Fornesa és el President de VidaCaixa Grup, Tomàs Muniesa n'és el Vicepresident Executiu i Conseller Delegat, i Màrius Berenguer, el Director General.

Descarregar la nota de premsa