Menú de navegació

Publicador de continguts

[F38][NdP-02] El benefici net de VidaCaixa Grup va pujar a 249 milions d’euros el 2010, un 19,5% superior al del 2009

El benefici net de VidaCaixa Grup va pujar a 249 milions d’euros el 2010, un 19,5% superior al del 2009

BARCELONA, 13 DE de febrer DE 2014
  • Compartir

En tots els rams d’assegurances, el Grup ha crescut per damunt de la mitjana del sector

Després de la incorporació d’Adeslas, VidaCaixa Grup se situa com a líder en els rams de salut i vida, i com a segon grup assegurador del nostre país.

VidaCaixa Grup tanca l’exercici amb un creixement en primes i aportacions del 24%, assolint els 6.138 milions d’euros, i reforça el seu lideratge en estalvi previsió, amb prop de 34.000 milions d’euros gestionats.

El ram de salut, considerant l’activitat d’Adeslas i VidaCaixa durant tot el 2010, creix 202 milions d’euros en primes, la qual cosa suposa un 76% del creixement total del mercat.

El Grup disposa de 5,9 milions de clients, enfront dels 3,4 milions del 2009.

VidaCaixa Grup va obtenir en l’exercici 2010 un benefici net consolidat de 249 milions d’euros, un 19,5% més que el 2009. El nombre de clients puja a 5,9 milions, enfront dels 3,4 milions de l’any anterior.

El 2010 VidaCaixa Grup ha comercialitzat 6.138 milions d’euros en primes d’assegurances i aportacions a plans de pensions. Aquest volum suposa un increment del 24,0% respecte al 2009 i recull el negoci generat per Adeslas des del juny del 2010, data en què la companyia d’assegurances de salut va ser adquirida i incorporada al Grup. En una visió homogènia, és a dir, considerant l’activitat generada per Adeslas tant el 2009 com en tot el 2010, el creixement seria del 8,8%.

El volum de recursos gestionats en assegurances de vida i plans de pensions per VidaCaixa puja a 33.917 milions d’euros i creix un 9,2%. Amb aquesta xifra, VidaCaixa, la companyia d’assegurances de vida i plans de pensions del Grup, mostra una progressió superior a la del sector i referma el seu lideratge en el mercat de previsió social complementària a Espanya, amb una quota de mercat del 15,1%.

Al tancament de l’exercici, VidaCaixa Grup disposava de 5.857.125 assegurats i partícips, la qual cosa suposa haver guanyat 2,45 milions de clients amb relació al 2009. El creixement, en termes homogenis, seria del 9,5%, i sumaria un total de 506.983 nous clients.

El negoci d’estalvi augmenta un 6,9%

En l’àmbit d’estalvi, format per les assegurances de vida-estalvi i els plans de pensions per a clients individuals i empreses, s’han comercialitzat primes i aportacions per un total de 4.535,6 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment del 6,9%.

Aquest creixement és impulsat principalment per les assegurances de vida-estalvi, les primes de les quals han augmentat un 18,6% respecte al 2009 i acumulen un volum de més de 3.000 milions d’euros. Aquesta evolució és especialment destacable en un exercici en què el mercat s’ha contret un 10%.

Les rendes vitalícies han estat un factor determinant per aconseguir aquest fort desenvolupament. Gràcies a les seves excel·lents condicions financerofiscals i a l’entorn de tipus d’interès durant l’exercici, s’han convertit en el vehicle òptim per complementar les pensions públiques de jubilació. Així mateix, el 2010 cal destacar el desenvolupament dels Plans de Previsió Assegurats (PPA), les primes dels quals han arribat als 478 milions d’euros.

D’altra banda, els Plans de Pensions i Entitats de Previsió Social Voluntària (EPSV) de VidaCaixa han mantingut l’excel·lent desenvolupament comercial d’exercicis anteriors, ja que han crescut un 4,3% en termes de drets consolidats davant l’estancament del mercat i han consolidat un volum d’estalvi gestionat superior als 14.000 milions d’euros.

El volum total d’estalvi gestionat és de 33.917 milions d’euros, amb un creixement del 9,2%, i consolida el Grup com el líder en previsió social complementària a Espanya.

VidaCaixa Grup també és líder en previsió social complementària empresarial, és a dir, en assegurances de vida i plans de pensions contractats per empreses i col·lectius, amb una quota de mercat del 18,0% i més de 14.000 milions d’euros en recursos gestionats.

El negoci de risc creix en tots els rams, especialment en salut

Tots els rams d’assegurances de risc mostren un important creixement, ja que sumen un volum de primes conjunt de més de 1.600 milions d’euros, més del doble de l’import comercialitzat en aquest negoci per VidaCaixa Grup el 2009. Aquesta xifra considera la incorporació del negoci d’Adeslas, des del juny del 2010.

Ram de Salut

Com a conseqüència de la integració d’Adeslas, salut és el ram que mostra el creixement més gran, amb unes primes consolidades per VidaCaixa Adeslas que arriben a 839 milions, enfront dels 37 milions de l’any anterior comercialitzats per VidaCaixa.

En una visió homogènia, és a dir, considerant l’activitat del 2009 i tot el 2010 tant de VidaCaixa com d’Adeslas, el creixement hauria estat del 15,2%, molt per damunt del 4,3% que ha crescut el mercat. En aquest sentit, si es considera l’activitat del ram de salut de VidaCaixa Adeslas per a tot el 2010, s’ha produït un increment de 202 milions d’euros en primes, la qual cosa suposa un 76% del creixement total del mercat, que va pujar a 265 milions d’euros en aquest exercici.

Aquest creixement del ram s’ha produït, en gran part, per una captació d’assegurats superior a la mitjana del mercat. Així, el 2010, 150.000 assegurats públics, un 50% dels que el gener van canviar d’asseguradora, van triar VidaCaixa Adeslas. Així mateix, 26 grans empreses van contractar l’assegurança de salut per als seus empleats, aportant 30.000 assegurats addicionals. En total, la quota de mercat del Grup en aquest ram és del 23,9%.

D’altra banda, el lideratge en el negoci dental es consolida amb la incorporació de més de 90.000 nous assegurats i l’obertura de 3 noves clíniques, a la Corunya, el Ferrol i Linares. Amb aquestes, VidaCaixa Adeslas amplia la que és la principal xarxa pròpia de clíniques dentals del mercat.

Ram de Multirisc

El segon ram de risc per volum de primes és el d’assegurances multirisc, on a la tradicional oferta d’assegurances per a la llar, s’hi uneix l’oferta d’assegurances multirisc per a pimes, desenvolupada el 2009 i consolidada el 2010. El volum total de primes en aquest ram és de 203 milions d’euros, un 22,4% superior al de l’exercici 2009, assolint així una quota de mercat del 3,3%.

L’oferta en aquest ram, canalitzada a través de VidaCaixa Adeslas, és encapçalada pel SegurCaixa Llar, una assegurança multirisc que dóna cobertura a més de 770.000 llars, i que situa la companyia com la 5a entitat en el rànquing de multirisc de la llar, amb una quota de mercat del 5,2%.

Amb l’objectiu d’oferir un producte adequat per al segment de pimes, la companyia va ampliar el catàleg de serveis amb SegurCaixa Negoci, un producte adreçat a locals comercials, que ja han contractat més de 28.000 clients. El 2011 està previst estendre l’oferta a l’activitat industrial i a grans empreses.

Ram d’Autos

El negoci d’autos continua desenvolupant-se segons el Pla de Negoci definit en el moment del seu llançament i disposava, a 31 de desembre, de 258.000 vehicles assegurats i 130 milions d’euros en primes, un 47,2% més que el 2009. L’oferta de VidaCaixa Grup en aquest ram, canalitzada també a través de VidaCaixa Adeslas, inclou assegurances per a turismes, motocicletes i furgonetes.

Aliança amb Mutua Madrileña

Amb data 13 de gener de 2011 es va signar un acord entre Mutua Madrileña i Criteria CaixaCorp pel qual l’entitat madrilenya comprarà el 50% de VidaCaixa Adeslas Assegurances Generals. L’import de l’operació puja a 1.075 milions d’euros i inclou un acord comercial per a la distribució exclusiva i de manera indefinida dels productes de Salut, Llar, Autos i dels restants rams de no-vida de VidaCaixa Adeslas, a través de la xarxa d’oficines de “la Caixa” i dels altres canals de la companyia.

VidaCaixa Grup, S.A. és el Grup Assegurador de “la Caixa” i està integrat a Criteria CaixaCorp. És l’entitat líder en els mercats de previsió social complementària i de salut a Espanya i consta de les societats següents: VidaCaixa, S.A. d’Assegurances i Reassegurances; VidaCaixa Adeslas, S.A. d’Assegurances Generals i Reassegurances, i AgenCaixa, S.A., Agència d’Assegurances. El Grup –denominat VidaCaixa fins al desembre del 2010– és presidit per Ricard Fornesa, Tomàs Muniesa n’és el Conseller Delegat, Màrius Berenguer n’és el Director General i Javier Murillo, el Director General Adjunt Executiu.

Descarregar la nota de premsa

Descarregar presentació de resultats 2013

Descarregar infografia