Vés enrere

[F38][Ndp-111] SegurCaixa Holding S. A., nueva denominación de CaiFor, el Grupo Asegurador de “la Caixa”

SegurCaixa Holding S. A., nueva denominación de CaiFor, el Grupo Asegurador de “la Caixa”

BARCELONA, 12 DE febrer DE 2009
  • Compartir

El hòlding està integrat en el grup inversor Criteria CaixaCorp, i constitueix una part important de les seves inversions en el sector financer

El Grup, que va néixer el 1992 i és líder en previsió social complementària a Espanya, canalitza l’activitat asseguradora i de previsió de “la Caixa”.

VidaCaixa S.A. integra les societats filials: VidaCaixa, asseguradora de vida, salut i gestora de plans de pensions; SegurCaixa, companyia asseguradora de no-vida, i AgenCaixa, la xarxa d’assessors comercials exclusius del Grup.

 

12-02-2009.jpg

Des del 2 de febrer de 2009, CaiFor S.A. –el Grup Assegurador de “la Caixa”, integrat al grup inversor Criteria CaixaCorp– passa a anomenar-se VidaCaixa S. A. La nova identitat corporativa del Grup reflecteix la seva visió global i la seva funció com a hòlding integrador de les societats que instrumenten el negoci assegurador de “la Caixa”, les quals el situen com a líder en el mercat espanyol de previsió social complementària.

L’antiga denominació del Grup, CaiFor S.A., responia a l’estructura societària de la companyia, que es va constituir el 1992 com una Joint Venture a parts iguals entre “la Caixa” i Fortis. Això no obstant, el 12 de novembre de 2007, “la Caixa” adquiria el 50% de CaiFor, llavors propietat de Fortis, i el Grup quedava integrat en el hòlding d’inversió Criteria CaixaCorp, el principal accionista del qual és “la Caixa”. A partir d’aquest moment, es va iniciar un procés de reflexió per canviarne la denominació social, el qual ha culminat recentment amb la selecció de VidaCaixa S.A.

VidaCaixa Grup està format per les companyies VidaCaixa, SegurCaixa i AgenCaixa, i disposa d’una base de clients de més de 3,2 milions de persones i 34.500 empreses i col·lectius. Amb gairebé 28.000 milions d’euros engestió entre assegurances i plans de pensions, és el Grup de referència en el mercat de previsió social complementària a Espanya.

VidaCaixa és la companyia del Grup que opera en els rams d’assegurances de vida i de salut i que gestiona els plans de pensions; SegurCaixa opera en els rams de llar, accidents i automòbils, mentre que AgenCaixa és una xarxa agencial pròpia en procés d’expansió, formada per més de 400 assessors comercials 2 exclusius que comercialitzen els productes del Grup a les oficines de “la Caixa”. Al tancament de setembre del 2008, el Grup va obtenir un resultat net de 144 milions d’euros, la qual cosa suposa un creixement del 20% respecte al setembre del 2007, i va ingressar primes per un import de 2.046 milions d’euros.

A Internet, el Grup també modifica el seu domini substituint l’antic www.caifor.com per www.segurcaixaholding.com, mentre que els dominis per a les companyies filials i divisions del Grup (www.vidacaixa.com, www.vidacaixaprevisiosocial.com, www.segurcaixa.com i www.agencaixa.com) resten vigents. Finalment, després d’un canvi en la denominació del carrer on es troben situats els Serveis Centrals del Grup a Barcelona per part de l’Ajuntament de la Ciutat, s’ha procedit a actualitzar l’adreça postal del Grup i les societats que el componen. Així, la nova adreça postal de VidaCaixa i les companyies VidaCaixa, SegurCaixa i AgenCaixa és c/ Juan Gris, 20-26, 08014 de Barcelona.

Descarregar la nota de premsa