Vés enrere

[F38][Ndp-121] VidaCaixa s'adhereix al pacte Mundial de les Nacions Unides

VidaCaixa s'adhereix al pacte Mundial de les Nacions Unides

BARCELONA, 23 DE setembre DE 2009
 • Compartir
L’acompliment responsable de VidaCaixa prové dels seus tres valors corporatius: confiança, qualitat i dinamisme, i suposa assumir compromisos i reptes per sumar, als resultats empresarials, la satisfacció de les necessitats dels seus diversos grups d’interès, contribuint així a un desenvolupament més sostenible i equilibrat de la societat.

L’adhesió constitueix un pas més en l’estratègia del Grup d’integrar la responsabilitat social com a eix vertebrador de totes les seves accions i activitats

VidaCaixa –el Grup Assegurador de “la Caixa”, integrat en el hòlding Criteria CaixaCorp– ha anunciat la seva adhesió al Pacte Mundial de les Nacions Unides (“Global Compact”), una iniciativa sorgida el 1999 i que té com a objectiu aconseguir un compromís voluntari de les entitats adherides, en matèria de responsabilitat social, per mitjà de la implantació de Deu Principis basats en drets humans, laborals, mediambientals i de lluita contra la corrupció.

L’acompliment responsable de VidaCaixa prové dels seus tres valors corporatius: confiança, qualitat i dinamisme, i suposa assumir compromisos i reptes per sumar, als resultats empresarials, la satisfacció de les necessitats dels seus diversos grups d’interès, contribuint així a un desenvolupament més sostenible i equilibrat de la societat.

El Pacte Mundial de Nacions Unides va ser impulsat per Kofi Annan, anterior Secretari General de les Nacions Unides, el 1999 i és la iniciativa de ciutadania corporativa més gran del món. Actualment disposa de més de 4.000 participants de 116 països i funciona com una xarxa integrada de treball en la qual les companyies participants, Nacions Unides, les seves organitzacions sectorials, les ONG globals i les unions sindicals internacionals promouen els objectius i principis del Pacte.

19-10-2009.png

Els 10 principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides

 • Les empreses han de fomentar i respectar la protecció dels drets humans fonamentals, reconeguts internacionalment, dins del seu àmbit d’influència
 • Les empreses s’han d’assegurar que les seves companyies no són còmplices en la vulneració dels drets humans
 • Les empreses han de donar suport a la llibertat d’associació i el reconeixement efectiu del dret a la negociació col·lectiva
 • Les empreses han de donar suport a l’eliminació de qualsevol forma de treball forçós o efectuat sota coacció
 • Les empreses han de donar suport a l’eradicació del treball infantil
 • Les empreses han de donar suport a l’abolició de les pràctiques de discriminació en el treball i l’ocupació
 • Les empreses hauran de mantenir un enfocament preventiu que afavoreixi el medi ambient
 • Les empreses han de fomentar les iniciatives que promoguin una responsabilitat ambiental més gran
 • Les empreses han d’afavorir el desenvolupament i la difusió de les tecnologies respectuoses amb el medi ambient
 • Les empreses han de treballar contra la corrupció en totes les seves formes, incloent-hi l'extorsió i el suborn

L’adhesió a aquests Principis suposa un altre pas important en la millora de l’acompliment responsable a VidaCaixa i es troba en línia amb les múltiples iniciatives que l’entitat ha dut a terme durant els darrers anys en aspectes com el Govern Corporatiu, el respecte al Medi Ambient o diversos projectes amb els seus empleats i clients.

En aquest sentit, des de l’any 2005, l’Informe de Responsabilitat social corporativa de SegurCaixa Holding recull tota la informació relativa a l’acompliment responsable del Grup. S’hi fa balanç dels principals progressos efectuats, el compliment dels compromisos adquirits i l’assumpció de nous reptes en matèria de gestió responsable. Un cop més, el 2008 ha estat confeccionat sota els rigorosos paràmetres del Global Reporting Initiative (GRI-3), en el seu màxim nivell d’exigència (A+), i ha estat verificat per un expert independent. Així mateix, en aquest exercici s’ha fet un pas més, a través de l’adopció dels principis de la norma AA1000 Assurance Standard, els quals també han estat verificats per un expert independent. Per a més informació, vegeu:

http://www.segurcaixaholding.com/cat/info_corporativa/memoria_anual.html

VidaCaixa Grup, anteriorment denominat CaiFor, és líder en el mercat espanyol d’assegurances i plans de pensions. Opera a través de les companyies VidaCaixa i SegurCaixa i estructura la seva activitat a partir de dues grans àrees: productes i serveis per a particulars, i productes i serveis per a col·lectius i empreses. El Grup és presidit per Ricard Fornesa, Tomàs Muniesa n’és el Conseller Delegat i Màrius Berenguer, el Director General.

En l’àrea de clients particulars, VidaCaixa ofereix un ampli ventall d’Assegurances de Vida- Risc, Salut i Estalvi i de Plans de Pensions, mentre que SegurCaixa ofereix Assegurances de la Llar, Autos i Accidents. D’altra banda, en l’àmbit de col·lectius i empreses, la divisió especialitzada VidaCaixa Previsió Social proveeix aquest mercat d’Assegurances de Vida, Salut i Accidents i Plans de Pensions.

Descarregar la nota de premsa