Publicador de continguts

VidaCaixa va guanyar 527,8 milions en el tercer trimestre, un 3,4% menys que el mateix període de l’any anterior

  • El volum de recursos gestionats es va elevar fins als 93.444,9 milions d’euros, un 3,2% més que l’any passat
  • El negoci de risc es va situar en els 875,2 milions d’euros de primes (+12,4%), amb un increment del 14,2% en el segment individual i del 10,1% en el segment de col·lectius
  • El volum de primes i aportacions va arribar als 6.444,9 milions d’euros, un 20,7% menys que fa un any
  • Amb l’objectiu de mitigar els efectes de la COVID-19 en els nostres clients, VidaCaixa va llançar una cobertura d’incapacitat temporal per a negocis i pimes
  • Nacions Unides va concedir per tercer any consecutiu a VidaCaixa la qualificació màxima (A+) dels Principis d’Inversió Responsable (PRI) per la seva inversió sostenible

VidaCaixa, entitat líder del sector assegurador a Espanya, va obtenir del gener al setembre un benefici net consolidat de 527,8 milions d’euros, un 3,4% menys que l’any passat. Es tracta d’un descens molt moderat tenint en compte la situació actual de pandèmia i les afectacions que ha tingut als mercats.

En el tercer trimestre de l’any, VidaCaixa va consolidar el lideratge amb una quota de mercat de l’11,40% del total del negoci assegurador i amb un volum de recursos gestionats i negoci de risc que van avançar a bon ritme.

Així doncs, el volum de recursos gestionats es va elevar fins als 93.444,9 milions d’euros, un 3,2% més que l’any passat, un increment positiu que es produeix tot i la disminució de l’activitat registrada en els mercats a causa de la pandèmia. En concret, 55.468 milions corresponen a assegurances de vida, 30.596 milions a plans de pensions i EPSV, i 7.381 milions a BPI Vida e Pensões. A més, el negoci de risc es va situar en els 875,2 milions d’euros (+12,4%), amb un augment del 14,2% en el segment individual i del 10,1% en el segment de col·lectius.

Aquesta bona evolució dels recursos gestionats i del negoci de risc va compensar la caiguda en primes i aportacions comercialitzades, que s’ha situat en els 6.444,9 milions d’euros, un 20,7% menys, la retracció de les quals segueix estant motivada per la reducció de l’activitat comercial durant els mesos de l’estat d’alarma. Quant al negoci de l’estalvi, també va experimentar una disminució del 24,2% en les primes i aportacions durant el tercer trimestre de l’any, en comparació amb el mateix període de l’any anterior.

Per la seva banda, la xifra de clients es va mantenir estable, amb més de 5 milions de clients a Espanya i Portugal. A més, durant els nou mesos de l’any, es van distribuir 2.933,9 milions d’euros en prestacions.

La solvència de VidaCaixa es va mantenir en nivells estables. Al tancament del tercer trimestre, la ràtio de capital en termes de Solvència II va ser del 166% sobre el capital requerit. En aquest entorn, VidaCaixa segueix de manera contínua l’evolució de la COVID-19 analitzant els possibles impactes que pugui tenir en les variables i hipòtesis financeres. Com a part del Grup CaixaBank, VidaCaixa compta amb tots els mecanismes i mesures necessàries per garantir la continuïtat del negoci davant de qualsevol situació de crisi.

El negoci d’estalvi

L’estalvi, que també s’ha vist afectat per la situació de pandèmia, va obtenir 5.569,7 milions d’euros del total de primes i aportacions acumulades, un 24,2% menys que fa un any. Si ens fixem en el segment individual, va sumar un total de 4.801,2 milions, un 17,7% menys amb relació a l’any passat.

Durant els nou primers mesos de l’any, el 53% de les primes van correspondre a l’estalvi periòdic, un percentatge que creix 1 punt amb relació al setembre de l’any passat (+1%). També va destacar en aquest període el descens dels rescats en aquests mateixos productes (-8,8%) que s’atribueix a una actitud generalitzada de prudència davant d’una situació d’incertesa en què s’eviten les despeses extraordinàries i es manté la inversió en solucions d’estalvi a mitjà i llarg termini.

Després que VidaCaixa habilités —com a conseqüència de la crisi sanitària— la possibilitat d’accedir als estalvis mitjançant el supòsit legal de rescat establert pel Govern per a tots els clients de plans individuals, col·lectius i d’EPSV, al tancament de setembre es van produir 10.938 rescats, amb un import total de 23 milions d’euros.

El negoci de risc

Les primes de vida-risc es van situar en els 875,2 milions d’euros, la qual cosa va significar un augment del 12,4% amb relació a l’any passat. D’aquests, 494,4 milions d’euros concerneixen al segment individual (+14,2%), en què va destacar especialment la proposta de valor de MyBox Vida, i 380,8 milions d’euros al de col·lectius (+10,1%).

Durant aquest període, les assegurances vida-risc van donar cobertura a un total de 380 casos vinculats amb la COVID-19 i van proporcionar prestacions per un valor total de 4,8 milions d’euros.

Rendibilitat dels plans de pensions de VidaCaixa vs. el mercat

El conjunt de plans de pensions gestionats del sistema individual a Espanya van obtenir una rendibilitat del -2,26%, mentre que els de VidaCaixa van mantenir una rendibilitat del -0,75% en els últims dotze mesos.

Els índexs de renda variable i els actius més lligats al cicle econòmic van seguir recuperant-se durant el tercer trimestre, després d’haver patit la caiguda més pronunciada en diverses dècades al març. Per estabilitzar els mercats i tornar la confiança als inversors, va ser clau la ràpida reacció per part dels bancs centrals i estats, que van anunciar mesures d’estímul monetari i fiscal de gran calat.

Les dades econòmiques van seguir apuntant al fet que la recuperació de l’economia serà gradual, malgrat que a curt termini estarà condicionada per possibles nous rebrots i la incertesa davant les eleccions als Estats Units.

En vista de les situacions de volatilitat elevada en els mercats com les que hem viscut des de la propagació de la COVID-19 a nivell global, des de VidaCaixa es recomana mantenir la perspectiva de l’objectiu i horitzó d’inversió en el mitjà i llarg termini, per evitar decisions de canvi d’estratègia precipitades. Els plans de pensions, com que són un instrument d’estalvi orientat a complementar la jubilació, mantenen l’horitzó d’inversió en el llarg termini, la qual cosa ens permetrà participar de futures recuperacions del mercat. De fet, els plans de pensions de VidaCaixa continuen registrant una rendibilitat mitjana anual del +2,27% a 5 anys i del +2,79% a 10 anys, enfront del +1,38% i el +2,25% respectivament, del conjunt de plans de pensions gestionats del sistema individual a Espanya.

Compromesos amb la protecció dels nostres clients i de la societat

A VidaCaixa posem l’accent en seguir millorant i adaptar-nos a les noves necessitats dels nostres clients ocasionades per la COVID-19. Per aquest motiu, implementem les accions següents:

  • Llançament d’una nova cobertura d’incapacitat temporal per a negocis i pimes en cas d’hospitalització, pneumònia vírica o pneumònia complicada derivada de la COVID-19, així com ampliació del període per fer proves mèdiques sol·licitades i evitar que les pòlisses contractades quedin anul·lades per falta de control de subscripció.
  • Amb l’objectiu d’agilitar processos, robotitzem les gestions de pagament de desocupació per la COVID-19 i de prestacions de la pòlissa de sanitaris.
  • Impulsem mesures d’urgència perquè els clients i gestors puguin fer operacions a través del mur de NOW, com ara rescats parcials i totals no presencials de productes com Valor Futur 10, PIES Destí, PIES Flexible i VAUL, entre d’altres.
  • A través d’UNESPA col·laborem en l’ampliació de la cobertura gratuïta de vida i subsidi per hospitalització del sector assegurador al personal de centres sanitaris i residències a Espanya, des del 13 de setembre fins al 31 de desembre del 2020. Aquesta protecció dona cobertura a més d’1 milió de persones.

Qualificació màxima en inversió responsable

Nacions Unides va concedir per tercer any consecutiu a VidaCaixa la qualificació màxima (A+) dels Principis d’Inversió Responsable (PRI) per la seva política d’inversió responsable.

Des de fa més de 15 anys, l’entitat incorpora factors ambientals, socials i de bon govern (ASG) en les decisions d’inversió per generar rendiments sostenibles a llarg termini. D’aquesta manera, a més de seguir els criteris de rendibilitat habitual, el 100% dels seus actius s’analitza segons aquests estàndards.

La companyia està compromesa amb la sostenibilitat des d’un punt de vista global i, a més del seu compromís amb els màxims estàndards d’inversió responsable, s’adhereix als Principis per a la Sostenibilitat en Assegurances (PSI, per les sigles en anglès) i al Pacte Mundial de Nacions Unides.

VidaCaixa al sector assegurador

VidaCaixa va liderar els rànquings de vida i plans de pensions amb una quota del 31,5% del total de primes i un 26,3% del total de patrimoni acumulat en plans de pensions. En aquest negoci, va ostentar la primera posició tant en el sistema individual (25,7%) com en el col·lectiu (27,5 %).

Rànquing de grups: primes vida

VidaCaixa va augmentar la seva quota de mercat en 2,1 punts fins al 31,5% en el tercer trimestre de l’any, en un ram que va experimentar una contracció del volum del 25,8% a tot Espanya.

 

 

 

Rànquing de plans de pensions: total mercat

VidaCaixa va mantenir el lideratge en plans de pensions i va avançar 1,2 punts en quota de mercat respecte l’any anterior, fins al 26,3%.

Rànquing de plans de pensions: sistema individual

En el sistema individual, la companya va avançar 0,8 punts en la seva quota i va arribar al 25,7%.

Rànquing de plans de pensions: sistema col·lectiu

Per la seva banda, la companyia va avançar 2 punts en la seva quota fins al 27,5% i va mantenir el lideratge en el rànquing de sistema de plans d’ocupació i associats.

 

Descarregar la nota de premsa

 

VidaCaixa, companyia líder del sector assegurador integrada en CaixaBank, té el 49,92% de SegurCaixa Adeslas i la totalitat del capital social de BPI Vida e Pensões. Gonzalo Gortázar és el president de VidaCaixa, Tomás Muniesa n’és el vicepresident i Javier Valle, conseller director general.