Menú de navegació

Publicador de continguts

null [F38][NDP-240] VidaCaixa resultados primer semestre 2021

VidaCaixa obté un benefici de 358,7 milions d’euros al primer semestre, un 11,6% més

MADRID, 04 DE d’agost DE 2021

 

 • L’entitat és la primera asseguradora i gestora de pensions a Espanya que supera els 100.000 milions d’euros en patrimoni gestionat
 • Els plans de pensions de VidaCaixa guanyen de mitjana un 13,8% de rendibilitat en els últims dotze mesos per l’entorn de recuperació als mercats globals

Al tancament del primer semestre, l’entitat va obtenir un benefici net consolidat de 358,7
milions d’euros, un 11,6% més
que l’any 2020, quan es van viure els mesos més durs de la
pandèmia. La comparativa interanual mostra la recuperació del ritme de negoci habitual i
destaca especialment el bon comportament dels productes d’estalvi, pel seu creixement en
primes.

L’increment en el compte de resultats s’atribueix a un major volum en les carteres de negoci,
així com al creixement sostingut dels recursos gestionats.

L’entitat és la primera asseguradora i gestora de pensions a Espanya que supera els 100.000
milions d’euros
en patrimoni gestionat. Les claus per aconseguir aquesta fita han estat una
aposta decidida per productes d’estalvi amb vocació a llarg termini, el llançament de productes
únics i innovadors que han estat capaços de crear mercat, com la Renda Vitalícia Inversió
Flexible i el Valor Actiu Unit Linked i, finalment, l’evolució positiva dels mercats financers.

Font: Elaboració pròpia. Xifres clau i variació respecte al primer semestre del 2020 (no inclou Bankia).

LES CLAUS DEL TRIMESTRE

 • El volum de primes i aportacions es va situar en els 5.265 milions d’euros, un
  17,4%
  més que fa un any.
 • L’entitat supera els 100.000 milions d’euros en patrimoni gestionat (+8,8%).
  Corresponen a assegurances de vida un total de 58.866 milions d’euros; 34.263
  milions són de plans de pensions i EPSV. Els 7.551 milions restants són de BPI Vida
  i Pensões.
 • Els plans de pensions de VidaCaixa aconsegueixen una rendibilitat mitjana del
  13,8% en els últims dotze mesos
  , 2,4 punts per sobre del conjunt de plans del
  sistema individual a Espanya.
 • VidaCaixa va abonar 2.493,4 milions d’euros en prestacions. Aquestes xifres
  mostren el compliment del compromís de VidaCaixa amb els seus més de 5 milions
  de clients a Espanya i Portugal
  .
 • La solvència de l’entitat es va mantenir en nivells estables i va aconseguir una ràtio
  del 177% sobre el capital requerit
  , en termes de Solvència II.
 • VidaCaixa va liderar els rànquings de vida i plans de pensions amb una quota del
  32,7% del total de primes. Per la seva banda, el patrimoni dels plans gestionats per
  Bankia ja forma part del perímetre de consolidació del Grup CaixaBank, de manera
  que l’entitat ostenta un 33,7% del total de sistemes. En aquest negoci, se situa a la
  primera posició tant en el sistema individual (33,7%) com en el col·lectiu (33,9%).

 

Assegurances d’estalvi i plans de pensions

Per negocis, el total de primes i aportacions a productes d’estalvi va arribar als 4.604,1 milions
d’euros
, un 21,1% més que fa un any. El segment individual és el que té un major pes. A
tancament de juny, un total de 3.871,4 milions en primes (+20,2%).

La Renda Vitalícia Inversió Flexible i els PIES (Pla Individual d’Estalvi Sistemàtic) són els
productes que més van destacar en comercialització durant els primers sis mesos de l’any. Van
acumular 1.200 milions i 780 milions d’euros respectivament. El producte que més va
créixer és el Valor Actiu Unit Linked, que al tancament de juny va acumular més de 760
milions d’euros
en primes.

Les aportacions a plans de pensions individuals es van situar en els 594,2 milions d’euros,
un 1,2% més
que en el mateix període de l’any anterior.

L’estalvi periòdic està cada cop més estès entre els clients que estalvien per a la jubilació i
gairebé la meitat (46,5%) aporten de forma periòdica.

En el segment de col·lectius, les aportacions a plans de pensions d’ocupació van ser de 351
milions d’euros
, un 67,2% més i van assolir un total de 13.955,5 milions en patrimoni
gestionat
(+10,1%). Es van comercialitzar un total de 381,8 milions d’euros en primes en
solucions d’estalvi col·lectives, un 2,8% més.


L’assegurança de risc

Per la seva banda, les primes de l’assegurança de vida-risc es van situar en els 660,9
milions d’euros
, la qual cosa va significar un descens del 3,4% en relació amb l’any passat.
D’aquests, 336,5 milions d’euros són del segment individual (+1,2%) i 324,3 milions d’euros
del segment de col·lectius (-7,7%).


Rendibilitats per sobre del mercat

VidaCaixa ha obtingut una rendibilitat mitjana del 13,8% en els últims dotze mesos,
davant del 11,4% del conjunt de plans de pensions de sistema individual a Espanya
. El
major pes de VidaCaixa en les categories de renda variable i renda variable mixta, d’acord amb
l’horitzó de mitjà i llarg termini dels plans de pensions, ha permès participar de la recuperació
dels actius més lligats al cicle econòmic.

La reobertura de les economies davant l’avanç de la vacunació i la continuació de les polítiques
monetàries expansives per part dels bancs centrals han afavorit l’inici d’un nou cicle econòmic
global i que els índexs de renda variable acumulin rendibilitats superiors al 10% durant el primer
semestre del 2021.

Gràcies al seu procés d’inversió consistent, a la diversificació global i la gestió activa, les
rendibilitats dels plans de VidaCaixa en la resta dels períodes de referència també es mantenen
per sobre de la mitjana anual de mercat i registren un 5,22% a 3 anys (enfront del 3,50% del
mercat); un 5,01% a 5 anys (enfront del 3,58% del mercat); i un 4,67% a 10 anys (enfront del
3,76% del mercat).

Un exemple de la consistència en la gestió de les inversions és el Pla d’Ocupació de
VidaCaixa
, que obté una rendibilitat anualitzada del 6,71% a 20 anys, situant-se en la
primera posició per rendibilitat
, d’un total de 329 plans d’ocupació amb història a 20 anys. A
més, ha aconseguit superar en més d’un 3% anual, a la rendibilitat mitjana ponderada de la
resta dels plans, que se situa en el 3,34%.


Inversió socialment responsable

VidaCaixa integra de forma sistemàtica dels factors ASG (ambientals, socials i de bon govern
corporatiu) en les seves decisions d’inversió des de fa més de 20 anys. S’alinea així amb els
valors corporatius del Grup CaixaBank (qualitat, confiança i compromís social) i amb els seus
clients amb l’objectiu de millorar la gestió de riscos i contribuir, a llarg termini, al progrés
econòmic i social.

L’entrada en vigor del Reglament de Divulgació d’Informació relativa a la Sostenibilitat en el
Sector dels Serveis Financers (SDFR, per les sigles en anglès) ha suposat un avanç important
en l’homogeneïtzació de la informació que les gestores d’actius com VidaCaixa posen a
disposició dels seus clients sobre la integració de riscos de sostenibilitat. En aquest context,
l’aposta decidida de VidaCaixa i de tot el Grup en aquest terreny ha permès posar en valor els
resultats d’aquesta estratègia.

El 44% el patrimoni de plans de pensions, EPSV i Unit Linked de VidaCaixa es posiciona
per tenir una classificació alta en sostenibilitat (articles 8 i 9 del Reglament)
. A més, la
companyia continua exercint la seva estratègia de vot amb l’objectiu de millorar les pràctiques
de governança i sostenibilitat de les empreses en què inverteix. Fins al tancament de juny ha
votat en un total de 409 juntes generals d’accionistes.

 

Sobre VidaCaixa

VidaCaixa és l’entitat líder del sector assegurador espanyol. Centra la seva tasca en el disseny, gestió i comercialització d’assegurances de vida i plans de pensions per a clients individuals i corporatius. Com a hereva de l’activitat asseguradora i de previsió social de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis acumula més de 100 anys d’història ajudant les persones a preparar la seva jubilació i protegir el seu projecte de vida. VidaCaixa és una companyia 100% propietat de CaixaBank. Té el 49,9% de SegurCaixa Adeslas i la totalitat del capital social de BPI Vida e Pensões.

Com a gestora de fons de pensions compta amb més de 25 premis a la gestió que reconeixen uns excel·lents resultats de rendibilitat per sobre del mercat. El 100% dels seus actius es gestionen de manera sostenible incorporant factors ambientals, socials i de bon govern (ASG) en les decisions d’inversió per generar rendiments sostenibles a llarg termini. Per això, té les millors qualificacions en inversió responsable i està compromesa amb les principals iniciatives globals de sostenibilitat.

Descarregar la nota de premsa (PDF)

Descarregar imatge