Menú de navegació

Publicador de continguts

[F38][NdP-245] Resultados primer trimestre 2022

VidaCaixa obté un benefici de 199,5 milions d’euros al primer trimestre, un 10% més

MADRID, 05 DE de maig DE 2022
La companyia ofereix la gamma de productes de Vida més àmplia del mercat
  • L’estalvi a llarg termini mitjançant assegurances de vida avança amb solidesa i creix un 30%, impulsant les primes de la companyia. La comercialització de productes únics en el mercat, com Valor Actiu Unit Linked, explica aquest creixement.
  • Supera per primera vegada una quota de mercat del 34% en assegurances amb més de 66.500 milions d’euros en provisions.
  • El segment de protecció individual creix per sobre del 23%. Destaca l’assegurança de vida inclosa a l’oferta MyBox.
  • L’entitat rep el premi a millor gestora de fons de pensions d’Espanya per la seva estratègia de diversificació, gestió activa i integració dels criteris ambientals, socials i de bon govern.

VidaCaixa ha obtingut un benefici net consolidat de 199,5 milions d’euros, un 10,6% més que en el mateix període de l’any anterior. Aquest creixement es fonamenta en un volum més gran de cartera dels negocis d’estalvi i risc i en el creixement sostingut dels recursos gestionats. Els resultats incorporen per primera vegada el negoci de Bankia Vida, coincidint amb l’inici del procés d’integració, que finalitzarà els propers mesos i posarà fi a la fusió iniciada ara fa un any.

El total de primes i aportacions en aquest període ha crescut un 13,5% i ha arribat als 3.187,8 milions d’euros (29 milions provenen de Bankia Vida), impulsat especialment per les assegurances d’estalvi i el segment de protecció individual. VidaCaixa gestiona 117.382,3 milions d’euros en actius, un 18,9% més que l’any passat. D’aquests, 66.569 milions d’euros corresponen a assegurances de vida (4.500 milions provenen de Bankia Vida), 42.997 milions d’euros es concentren en plans de pensions i EPSV, i 7.817 milions són de BPI Vida e Pensões.

La companyia ha aconseguit una quota de mercat històrica del 34,2%, incrementant el volum de provisions en un 14,7% en comparació amb l’exercici anterior i doblant la seva posició en el mercat en els últims 10 anys. En plans de pensions es manté també al primer lloc, amb el 33,9% del total del patrimoni gestionat en aquests productes.

Amb l’objectiu de protegir el benestar dels seus clients, VidaCaixa ha abonat entre gener i març un total de 1.337,1 milions d’euros en prestacions, un 4% més que l’any passat. El volum de clients ha crescut un 12,8% en un any i ja supera els 5,7 milions a Espanya i Portugal (no s’hi inclouen els clients Bankia Vida).


Font: Elaboració pròpia. Xifres clau i variació respecte al març del 2021.
Totes les dades del 2022 inclouen Bankia Vida, excepte el marge de solvència, que correspon al desembre del 2021 (última dada disponible).


Assegurances d’estalvi

Els clients de VidaCaixa han estalviat al primer trimestre un total de 2.757 milions d’euros (4,6 milions d’euros provenen de Bankia Vida), un 17,1% més que fa un any. Les assegurances d’estalvi concentren gran part del volum de primes comercialitzades fins al març, tant en el segment individual com en el col·lectiu. El primer ha arribat als 2.123 milions d’euros (+24,7%). El segon ha registrat 239 milions d’euros (+97%).

L’oferta àmplia i diferencial de VidaCaixa ha estat fonamental en aquest creixement de les primes comercialitzades. Productes únics en el mercat, com Valor Actiu Unit Linked, que ha assolit un total de 898 milions d’euros i un creixement del 197%, han estat una de les claus principals. Aquesta assegurança permet planificar l’herència, al mateix temps que es rendibilitza el patrimoni mitjançant una inversió basada en la gestió activa, amb la seguretat que l’aportació està garantida en cas de mort durant deu anys o fins que es compleixin els 95 anys.

D’altra banda, la gamma de rendes vitalícies ha acumulat prop de 700 milions d’euros. Entre les diverses opcions, ha destacat la Renda Vitalícia Inversió Flexible, un producte que combina la necessitat d’obtenir un complement d’ingrés amb la planificació de l’herència, ja que permet cobrar una renda mensual durant tota la vida a canvi d’una aportació única que s’inverteix en dues carteres amb diferents polítiques d’inversió.


Plans de pensions

Tal com es preveia, les aportacions a plans de pensions han registrat descensos a causa de les reduccions legals en els límits màxims. En el segment individual, s’han situat en els 274,2 milions d’euros, un 11,1% menys que en el mateix període de l’any anterior. A col·lectius, les aportacions a plans d’ocupació han estat de 120,8 milions d’euros, un 45,8% menys que el març de l’any passat. La contracció, en aquest cas, s’atribueix a aportacions extraordinàries registrades a Portugal el 2021, que repercuteixen en la comparativa aquest any. Considerant només el mercat a Espanya, les aportacions a plans d’ocupació han crescut un 19%.

Els recursos gestionats en plans de pensions experimenten un fort creixement en comparació amb el març de l’any passat. Aquest increment s’atribueix tant a la integració de Bankia Pensions, que va suposar finalitzar l’any 2021 amb la mobilització de més de 8.000 milions d’euros (6.500 d’individuals i 1.800 de col·lectius), com a una excel·lent gestió de les inversions. Els recursos en plans individuals han superat els 30.000 milions d’euros, un 31,4% més que l’any passat. Els plans d’ocupació i del sistema associat han sobrepassat els 16.200 milions d’euros, un 19,7% més.

VidaCaixa ha estat reconeguda un any més com a millor gestora de fons de pensions a Espanya gràcies a la consecució d’aquests resultats, que han estat possibles per l’estratègia de diversificació, gestió activa i integració dels criteris ambientals, socials i de bon govern.

La rendibilitat dels plans de pensions de VidaCaixa en els últims dotze mesos ha estat del 2,4%, enfront de l’1,6% del conjunt de plans de pensions del sistema individual a Espanya. En la resta dels períodes de referència s’ha mantingut la mateixa tendència. A tres anys, VidaCaixa ha aconseguit un 4,20%, enfront del 3,3% del mercat; a cinc anys, un 3,0%, enfront del 2,2% del mercat, i a 10 anys, un 3,9%, enfront del 3,7% de la mitjana del mercat.

Les pressions inflacionistes, el gir cap a polítiques monetàries restrictives per part dels principals Bancs Centrals i la guerra a Ucraïna han marcat l’evolució del mercat al primer trimestre. L’increment en la volatilitat i la incertesa s’han traduït en caigudes generalitzades en la major part dels actius. Tot i que a curt termini la volatilitat implica rendibilitats negatives, per mantenir el poder adquisitiu dels estalvis destinats a la jubilació és clau adequar l’exposició a actius de més risc (i més rendibilitat esperada a llarg termini) a l’horitzó temporal.


L’assegurança de vida risc

La protecció mitjançant assegurances de vida risc ha crescut entre els clients del segment individual. Les primes s’han situat un 23,4% per sobre de les de l’any anterior i han acumulat 206 milions d’euros (24,6 milions d’euros provenen de Bankia Vida). En aquest primer trimestre ha destacat novament MyBox Vida, una assegurança que ofereix una àmplia cobertura en cas de mort, invalidesa o malaltia greu i que es completa amb una segona opinió mèdica.

En el segment de col·lectius s’han registrat un total de 224,8 milions d’euros en primes (1,9 milions provenen de Bankia Vida), un 21,5% menys que fa un any.

 

Descarregar la nota de premsa (PDF)

Descarregar imatge