Menú de navegació

Publicador de continguts

null [F38][NdP-10] L'estalvi individual impulsa el creixement de VidaCaixa

L'estalvi individual impulsa el creixement de VidaCaixa

BARCELONA, 01 DE d’agost DE 2017
  • Compartir

El volum total de primes i aportacions supera els 6.400 milions d'euros. El 85% provenen de solucions d'estalvi individual.

Les rendes vitalícies, els PIES i els plans de pensions són les solucions d'estalvi que més creixen.

La companyia suma 5,7 punts a la seva quota de mercat en assegurances de vida i n’avança 0,9 en el rànquing de plans de pensions.

El patrimoni total gestionat per la companyia se situa en els 72.646 milions d'euros.

VidaCaixa és l'entitat que més prestacions abona als seus clients. Fins al juny, més de 1.992 milions d'euros, un 8,5% més que fa un any.

L'entitat assoleix els 4,6 milions de clients, un 7,6% més que l'any passat.

Barcelona, 1 d'agost de 2017. VidaCaixa, entitat líder del sector assegurador a Espanya, va obtenir, en el primer semestre de 2017, un benefici net consolidat de 304,1 milions d'euros, un 25,7% més que l'any passat.

Durant aquest període va comercialitzar 6.454,5 milions d'euros en primes i aportacions, un 11,1% més que fa un any. Aquest creixement respon al bon comportament de les solucions d'estalvi acumulació, com plans de pensions i PIES (pla individual d'estalvi sistemàtic), i al creixement en els productes d'estalvi disposició, és a dir, en rendes vitalícies.

Malgrat alentir-se el creixement en assegurances de vida, l'entitat va comercialitzar 5.597 milions d'euros en primes i va assolir una quota de mercat del 34,5%, 5,7 punts més. En el rànquing de plans de pensions, escala 0,9 punts en la seva quota, fins al 23,4%.

El volum de recursos gestionats va pujar a 72.646,3 milions d'euros, un 14,1% més. D'aquests, 46.544,2 corresponen a assegurances de vida, un 17% més. La resta, 26.102,1 milions (un 9,4% més), responen a plans de pensions i EPSV.

El volum de clients va créixer a un ritme del 7,6% amb relació a 2016 i va superar els 4,6 milions. VidaCaixa és l'entitat asseguradora que més prestacions abona als seus clients i durant els sis primers mesos de l'any va pagar un total de 1.992 milions d'euros, un 8,5% més que l'any passat.

Evolució de l'assegurança de vida: VidaCaixa vs. el mercat 1r semestre 2017

 

 

Rànquing de grups: Primes vida – Total mercat

Malgrat la disminució en el creixement del mercat, VidaCaixa és l'entitat que més creix entre les que encapçalen el rànquing elaborat per Icea. Augmenta la seva quota de mercat 5,7 punts, fins al 34,5%.

 

 

Rànquing de plans de pensions – Total mercat

En plans de pensions, VidaCaixa consolida i amplia la seva posició de lideratge. La quota de mercat en patrimoni gestionat va avançar 0,9 punts, fins al 23,4%. El volum total de patrimoni gestionat en plans de pensions es va situar, a tancament de juny, en 25.297 milions d'euros, un 9,3% més que l'any passat.

 

 

Rànquing de plans de pensions – Sistema individual

En el sistema individual, VidaCaixa gestiona 16.567 milions d'euros en plans de pensions i es manté al capdavant del rànquing, amb un increment del patrimoni gestionat del 13,4% i una millora en la seva quota de mercat d’1,3 punts.

 

 

Rendibilitat dels plans de pensions VidaCaixa vs. el mercat

Els plans de pensions de VidaCaixa continuen consolidant rendibilitats positives a tancament de juny i assoleixen una rendibilitat interanual mitjana del 4,7%.

Destaquen especialment aquells que inverteixen en renda variable, amb una rendibilitat mitjana del 18,5%, que es recolza en una recuperació dels beneficis empresarials en els principals mercats borsaris.

Distribució de primes i aportacions per negocis i segments

El total de primes i aportacions comercialitzades fins el mes de juny va pujar a 6.454,5 milions d'euros, la qual cosa va suposar un increment del 11,1% en relació amb el mateix període de 2016.

 

 

El negoci de l'estalvi

Del total de primes i aportacions acumulades, 5.939,7 milions d'euros corresponen al negoci de l'estalvi, un 11,2% més que l'any passat.

L'estalvi individual és el segment amb un pes més important i també el que va experimentar un creixement més elevat, que s'explica per l'excel•lent comportament de:

  • Les rendes vitalícies. Aquestes solucions s'adrecen a persones que volen disposar del seu estalvi mitjançant una renda mensual com a complement de la pensió pública. També és una resposta per als qui volen organitzar el patrimoni familiar i deixar una part del capital en herència. Les primes en rendes vitalícies van créixer un 19% en relació amb l'any passat.
  • Les solucions d'estalvi sistemàtic com el Compte CaixaFutur (PIES) i PIES Destí (cartera objectiu), gràcies a l’augment de la conscienciació social de la importància de l'estalvi periòdic.
  • Els plans de pensions.. Les aportacions a plans de pensions individuals, que suposen un 11% del total, van sumar 711 milions d'euros, un 54% més. Aquest increment s'obté després d'aïllar l'efecte de l'absorció del negoci de plans de pensions de Barclays de l'any passat.

En el segment de col•lectius, les primers i aportacions a solucions d'estalvi van ser de 457,4 milions d'euros, un 2,6% més. Els plans de pensions d'ocupació van acumular un volum d'estalvi gestionat de 8.765,2 milions d'euros, un 2,2% per sobre de l'acumulat el juny de l'any passat.

Negoci de risc

Les primes de vida risc van assolir els 514,8 milions d'euros, un 9,9% més.

Més de la meitat de les primers comercialitzades en aquests productes corresponen al segment individual, que creix un 5,9% amb relació al juny de 2016 i assoleix els 286,3 milions d'euros. Destaca el creixement en vendes de Vida Familiar (+87%), una assegurança de vida que cobreix defunció i invalidesa i, a més, incorpora la possibilitat d'incloure cobertures addicionals com càncer i altres malalties greus.

En el segment de col•lectius, es van comercialitzar un total de 228,4 milions d'euros en primes, un 15,2% més. El segment creix impulsat per les solucions per a pimes que van sumar 71 milions, un 36% més que fa un any.

 

VidaCaixa és l'entitat líder del sector assegurador a Espanya, integrada a CaixaBank. Gonzalo Gortázar és el president de VidaCaixa i Tomás Muniesa n'és el vicepresident executiu-conseller delegat.

Més informació
Direcció d'Àrea de Comunicació Corporativa de VidaCaixa
93 227 80 67 / 93 227 63 24 comunicacion@vidacaixa.es

 

Sede VidaCaixa

 

Descarregar la nota de premsa