Vés enrere

[F38][NdP-13] VidaCaixa obté un benefici net de 209 milions d'euros, un 8,6% més que el 2008

VidaCaixa obté un benefici net de 209 milions d'euros, un 8,6% més que el 2008

BARCELONA, 03 DE març DE 2010
  • Compartir

La base de clients individuals del Grup supera els 3,4 milions, un 5% més, i la d’empreses i col·lectius els 45.000, un 24% més

El Grup tanca l’exercici amb un important creixement en primes i aportacions, que arriben als 4.952 milions d’euros, un 55% més que el 2008

Els recursos de clients superen els 31.000 milions, amb un augment del 10%, la qual cosa referma el lideratge de VidaCaixa en el mercat de previsió social complementària

Totes les línies de negoci –vida i pensions, llar, automòbils i salut– mostren importants increments i consoliden el posicionament de VidaCaixa com a grup assegurador que dóna resposta a totes les necessitats dels clients

El passat 22 d’octubre, Criteria CaixaCorp va informar de l’acord per adquirir Adeslas i de la seva futura integració a VidaCaixa, reforçant així el lideratge del Grup en el sector assegurador espanyol

VidaCaixa –el Grup Assegurador de “la Caixa”, integrat en el hòlding Criteria CaixaCorp– ha obtingut un benefici net consolidat de 208,5 milions d’euros el 2009, un 8,6% més que el 2008. El nombre de clients del Grup puja a 3.407.035, és a dir, 150.000 clients més que en l’exercici anterior.

El 2009 ha estat un exercici amb un fort increment de l’activitat comercial i, per tant, forts creixements en gairebé totes les línies de negoci. El volum de primes i aportacions totalitza 4.952 milions d’euros, un 55% més que el 2008, i destaquen especialment els creixements en assegurances de vida-estalvi, així com en assegurances de no-vida –assegurances de multirisc, automòbils i salut–, i en plans de pensions. Aquests resultats han estat possibles gràcies a l’eficaç feina comercial de l’extensa xarxa d’oficines de “la Caixa” i dels assessors comercials d’AgenCaixa, pel que fa al negoci per a particulars i pimes i autònoms. En l’àmbit del negoci per a grans empreses, VidaCaixa Previsió Social, la divisió del Grup que opera en aquest mercat, ha tingut un exercici excel·lent, ja que ha mostrat taxes de creixement positives en totes les seves línies d’activitat, cosa que confirma la seva posició de lideratge i referència en l’àmbit de la previsió social empresarial, on disposa d’una quota de mercat del 18%.

El volum de recursos gestionats del Grup supera els 31.000 milions d’euros i creix un 10% respecte al 2008. Els recursos gestionats en assegurances de vida arriben als 17.231 milions d’euros, amb un 7% d’increment, i els plans de pensions assoleixen els 13.584 milions d’euros, amb un creixement del 15%. En tots dos negocis, VidaCaixa mostra una progressió superior a la del mercat, augmentant la seva quota i refermant el seu lideratge en el mercat de previsió social complementària a Espanya, amb una quota de mercat del 14%.

NEGOCI D’ESTALVI: El volum de primes d’assegurances de vida-estalvi dobla el de l’exercici anterior

En el negoci d’estalvi, compost per les assegurances de vida-estalvi i els plans de pensions, tant per a clients individuals com per a empreses, s’han comercialitzat primes i aportacions per un valor superior als 4.244 milions d’euros, que suposen un creixement del 64% respecte a l’exercici anterior. Aquesta evolució s’explica en part per l’entorn favorable en les corbes de tipus d’interès, amb tipus a llarg termini majors, i més propensió a l’estalvi per part de les famílies en un entorn de crisi econòmica.

En l’àmbit de les assegurances de vida-estalvi, el volum de primes comercialitzades dobla el de l’exercici 2008. Hi ha contribuït de manera especialment rellevant la Renda Vitalícia (abans denominada PVI - Pensió Vitalícia Immediata), una assegurança de rendes per a clients individuals destinada a complementar la pensió pública de jubilació, de la qual s’han comercialitzat primes per un valor de 1.417 milions d’euros. El negoci de col·lectius i empreses mostra també un creixement molt rellevant, del 32%, fruit del gran nombre d’operacions vinculades a jubilacions i prejubilacions.

En el negoci de plans de pensions, el Grup ha tancat l’any com l’entitat amb un creixement més gran del mercat tant en el negoci individual com col·lectiu, amb una quota de mercat del 15,58%, un 0,85% més. En el negoci individual s’ha aconseguit un volum d’aportacions i traspassos superior als 1.200 milions d’euros, la qual cosa suposa un creixement del 7% (enfront d’un decreixement del mercat del 7%) i permet a VidaCaixa passar de la tercera a la segona posició del rànquing sectorial. En el negoci col·lectiu, les aportacions superen els 500 milions d’euros, un 109% més que el 2008.

NEGOCI DE RISC: Automòbils i salut són els rams que mostren un creixement més gran, seguits de multirisc i vida.

El negoci d’assegurances d’automòbils, iniciat l’abril del 2007, manté la progressió marcada en el pla de negoci, i aconsegueix una xifra de 171.761 vehicles assegurats. El ram es va inaugurar amb l’assegurança d’automòbils SegurCaixa Auto; el 2008 es va llançar el SegurCaixa Moto i el 2009 el SegurCaixa Auto Negoci, una assegurança per a furgonetes, tant per a ús comercial com particular, de fins a 3.500 kg de pes. Aquest ram ha aportat un volum de primes de 88 milions d’euros, amb un creixement del 82% respecte al 2008, i es converteix així en el segon ram amb més pes entre els de no-vida de VidaCaixa Grup.

Cal destacar també el desenvolupament del negoci d’assegurances de salut, amb més de 140.000 assegurats i un volum de primes de 37 milions d’euros, un 28% més que el 2008. En aquest ram, VidaCaixa disposa d’oferta per a individuals i per a pimes i autònoms, i, des del 2009, per a empreses, i ofereix un nivell diferent de cobertures per a cada perfil d’assegurat.

Malgrat la complexa situació del mercat immobiliari a Espanya, que ha mostrat un cert impacte en les assegurances de la llar i també en les assegurances de vida-risc, aquestes dues línies d’activitat han presentat una evolució positiva al llarg de l’any.

Així, les assegurances de la llar han crescut a un ritme positiu del 13%, amb un volum de primes de 166 milions d’euros. SegurCaixa té actualment més de 730.000 llars assegurades i el 2009 ha completat la seva oferta d’assegurances multirisc amb el llançament del nou SegurCaixa Negoci, una assegurança que proporciona cobertura davant els riscos que amb més probabilitat poden afectar el contingut i el continent dels locals comercials, despatxos o magatzems de les petites i mitjanes empreses i els comerços.

D’altra banda, en el negoci de vida-risc i accidents, en el qual es comercialitzen assegurances vinculades a préstecs i assegurances no vinculades, tant per a particulars com per a empreses, el volum de primes és de 417 milions d’euros, amb un creixement del 5% respecte al 2008. Aquesta positiva taxa de creixement s’ha aconseguit gràcies al fet d’haver compensat el menor desenvolupament del negoci d’assegurances vinculades a crèdits amb una major comercialització d’assegurances de vida tradicionals per a particulars i un excel·lent acompliment del ram en el segment de les grans empreses.

Acord d’Adquisició d’Adeslas per part de Criteria CaixaCorp

El passat 22 d’octubre, Criteria CaixaCorp va informar de l’acord per adquirir Adeslas i de la futura integració d’aquesta companyia en l’estructura de VidaCaixa, reforçant així el lideratge del Grup en el sector assegurador espanyol. Amb aquesta operació, SegurCaixa Holding-Adeslas, Criteria i el Grup “la Caixa” se situaran com a referent indiscutible en el sector espanyol d’assegurances de vida i de salut. Les sinergies que s’establiran entre les companyies permetran accedir a un univers amb més de sis milions de clients, entre individuals i col·lectius, i un canal de distribució format per més de 1.800 agents i corredors d’assegurances i 200 oficines, a més de les més de 5.000 oficines de “la Caixa” i de la xarxa comercial pròpia de VidaCaixa. Així mateix, gestionarà un grup líder a Espanya de clíniques privades.

Altres fites rellevants de l’exercici 2009

Multicanalitat: Al llarg de l’exercici s’ha continuat apostant pel desenvolupament de canals que complementin el canal oficina i el canal agencial, com ara Internet i el canal telefònic, amb la consegüent millora del servei que es dóna als clients pel fet d’oferir-los noves formes de contacte amb l’entitat.

Excel·lència en la qualitat de servei: La qualitat de servei és un objectiu estratègic que es tradueix en productes amb àmplies cobertures i que donen el millor resultat en el moment en què el client els requereix, per exemple en cas de sinistre. Al llarg de l’exercici s’han efectuat nombroses enquestes de satisfacció, tant telefòniques com “on-line”, per mesurar el nivell de satisfacció dels clients i detectar oportunitats de millora, i s’han obtingut nivells de qualitat molt elevats, alhora que s’han millorat els ràtios de satisfacció de l’exercici precedent.

Gestió d’inversions: En l’àmbit de les assegurances d’estalvi i els plans de pensions, VidaCaixa ha destacat un any més pel bon comportament de les seves inversions, que li han permès situar un 74% del seu patrimoni en plans de pensions en el primer i segon quartil de rendibilitat del sector.

Responsabilitat Social Corporativa: El 2009 s’ha continuat apostant per la Responsabilitat Social Corporativa, amb l’adhesió a tres importants iniciatives: el Pacte Mundial de les Nacions Unides (Global Compact); l’Aliança Empresarial per a la Vacunació Infantil, col·laborant amb GAVI Alliance, i els Principis d’Inversió Responsable de les Nacions Unides (PRI). Aquestes adhesions són el reflex de la voluntat del Grup de dur a terme la seva activitat d’una manera compromesa amb el desenvolupament sostenible de la societat.

Certificació com a Empresa Familiarment Responsable: Al seu torn, recentment, SegurCaixa Holding ha obtingut la certificació d’Empresa Familiarment Responsable (efr), atorgada per la Fundació MásFamilia, certificat que suposa el reconeixement oficial de la implantació d’un model de gestió que, a través d’un procés de millora contínua, fomenta l’equilibri Empresa, Treball i Família, i que s’alinea amb altres polítiques per a la promoció de la conciliació i la igualtat.

Programa INNOVA+: El 2009 ha estat el segon any de funcionament del programa INNOVA+, que fomenta la innovació a través de la canalització d’idees de tots els professionals que integren el Grup, amb el reconeixement que la innovació i la millora seran més grans com més persones puguin contribuir i donar idees per enriquir els productes i processos.

VidaCaixa Grup, anteriorment denominat CaiFor, és líder en el mercat espanyol d’assegurances i plans de pensions. Opera a través de les companyies VidaCaixa i SegurCaixa i estructura la seva activitat a partir de dues grans àrees: productes i serveis per a particulars, i productes i serveis per a col·lectius i empreses. El Grup és presidit per Ricard Fornesa, Tomàs Muniesa n’és el Conseller Delegat i Màrius Berenguer, el Director General.

Juntament amb el President i el Conseller Delegat, el Consell d’Administració està format per: Joan M. Nin Génova, Joan Antoni Samaranch Torelló, Josep Vilarasau Salat, Jordi Mercader Miró, Javier Godó Muntañola, Francesc Reynés Massanet, Manuel Raventós Negra i Miquel Valls Masseda.

D’altra banda, el Comitè de Direcció està compost, a més del Conseller Delegat i el Director General, per: Jordi Arenillas, Jesús Mª García, José A. Iglesias, Marta Marrón, Ernesto Moreno, Antonio Trueba i Edward Condie.

En l’àrea de clients particulars, VidaCaixa ofereix un ampli ventall d’Assegurances de Vida- Risc, Salut i Estalvi i de Plans de Pensions, mentre que SegurCaixa ofereix Assegurances de la Llar, Autos i Accidents. D’altra banda, en l’àmbit de col·lectius i empreses, la divisió especialitzada VidaCaixa Previsió Social proveeix aquest mercat d’Assegurances de Vida, Salut i Accidents i Plans de Pensions.

La Informació Financera del document es reporta prenent com a base les Normes Internacionals d’Informació Financera

Descarregar la nota de premsa