Vés enrere

[F38][NdP-14] VidaCaixa obté un resultat de 108 milions d'euros, un 7,5% més que al juny del 2009

VidaCaixa obté un resultat de 108 milions d'euros, un 7,5% més que al juny del 2009

BARCELONA, 30 DE setembre DE 2010
  • Compartir

Les xifres recullen per primera vegada la contribució d’Adeslas, integrada en VidaCaixa Grup des de principis del mes de juny

El Grup supera els 6 milions de clients individuals amb la incorporació d’Adeslas.

S’experimenta un creixement conjunt del 46% en assegurances de risc i un volum de primes pròxim als 600 milions d’euros.

Les primes i aportacions en estalvi assoleixen un valor superior als 2.000 milions d’euros, un 12% més que al juny del 2009.

Els recursos gestionats de clients superen els 32.000 milions d’euros, la qual cosa suposa un 11% de creixement.

En el primer semestre del 2010, VidaCaixa –el Grup Assegurador de “la Caixa”, integrat en el hòlding Criteria CaixaCorp– va obtenir un benefici net consolidat de 108,1 milions d’euros, un 7,5% més que al juny del 2009. El nombre de clients individuals puja a més de 6 milions de persones1. Aquestes dades incorporen per primera vegada la contribució d’Adeslas, efectiva des del passat 7 de juny, data de la seva adquisició per part de SegurCaixa, la companyia d’assegurances de no-vida del Grup VidaCaixa. Com es deu recordar, el Grup és presidit per Ricard Fornesa, Tomàs Muniesa n’és el Conseller Delegat, Màrius Berenguer n’és el Director General i Javier Murillo, el Director General Adjunt Executiu.

El volum total de primes i aportacions del Grup en el primer semestre del 2010 supera els 2.600 milions d’euros, la qual cosa suposa un creixement del 18% respecte al primer semestre del 2009. El creixement conjunt en els rams de risc és del 46%, al qual ha contribuït de manera rellevant l’aportació del negoci d’Adeslas del mes de juny. Així mateix, cal destacar el fort desenvolupament dels rams d’autos i multiriscos, amb creixements del 66% i el 23% respectivament, augments en els quals ha tingut molt a veure l’excel·lent acceptació dels nous productes per a microempreses, pimes i autònoms, llançats la tardor passada. D’altra banda, en l’àmbit de l’estalvi es manté el positiu ritme de desenvolupament de trimestres anteriors, amb un volum total de primes i aportacions de 2.043 milions d’euros, que suposa un 12% de creixement respecte a la mateixa data de l’exercici precedent.

Salut, multiriscos i autos impulsen el negoci de risc amb un creixement del 46%

La incorporació de les primes d’Adeslas ha suposat un fort impuls al volum del ram de salut del Grup. Al tancament del primer semestre i amb la comptabilització únicament del negoci corresponent al mes de juny, el volum de primes se situa en els 163 milions d’euros, la qual cosa suposa un creixement del 345%. Més enllà de la contribució en termes de primes encaixades, la integració d’Adeslas en l’estructura de SegurCaixa Holding ofereix un nou horitzó per al Grup Assegurador de “la Caixa”, amb nombroses oportunitats de venda encreuada i optimització, nous i diversos canals de distribució i múltiples oportunitats de creixement.

La integració d’Adeslas en l’estructura de VidaCaixa ofereix un nou horitzó per al Grup Assegurador de “la Caixa”, amb nombroses oportunitats de venda encreuada i optimització

Addicionalment, destaca l’evolució dels rams de multiriscos i automòbils. L’oferta d’assegurances multiriscos del Grup consta de l’extensa gamma d’assegurances de la llar, liderada pel producte SegurCaixa Llar –una gamma que dóna cobertura a més de 730.000 llars–, i des del passat mes de setembre, del nou SegurCaixa Negoci, una assegurança multiriscos per a comerços que, nou mesos després del seu llançament, disposa d’una base de clients que supera els 21.000. El volum de primes comercialitzades en aquest ram se situa prop dels 100 milions d’euros, un 23% més.

En el ram d’automòbils, el volum de primes s’ha situat en 59 milions d’euros, un 66% més que al juny del 2009. La base de vehicles assegurats al tancament del primer semestre supera els 218.000, gràcies a una oferta de productes que inclou les assegurances SegurCaixa Auto, SegurCaixa Moto i SegurCaixa Auto Negoci, una assegurança per a vehicles comercials llançada el tercer trimestre del 2009, que ja disposa de 10.000 vehicles assegurats.

Finalment, el principal contribuïdor al negoci de risc és el negoci de vida-risc i accidents, amb un volum de primes de 275 milions d’euros, un 7% més. Aquesta positiva dada de creixement s’ha aconseguit compensant l’alentiment en els productes vinculats a préstecs amb l’impuls de les assegurances de vida-risc i accidents tradicionals.

S’aconsegueixen més de 32.000 milions gestionats en assegurances d’estalvi i plans de pensions, un 11% més

L’extensa oferta d’assegurances de vida-estalvi i plans de pensions del Grup VidaCaixa ha aconseguit captar més de 2.000 milions d’euros en termes de primes i aportacions durant els primers sis mesos de l’exercici. Això suposa un creixement del 12% respecte al juny del 2009 i reforça el lideratge del Grup VidaCaixa en el mercat de la Previsió Social Complementària, tant per a particulars com per a col·lectius i empreses. El volum de recursos gestionats supera els 32.000 milions d’euros, i mostra un creixement de l’11% respecte al juny del 2009.

VidaCaixa reforça el seu lideratge en el mercat de l’estalvi en previsió social complementària

Destaca la bona evolució del negoci d’assegurances de vida-estalvi, que creix un 17% impulsat per les assegurances per a particulars i especialment per la Renda Vitalícia (anteriorment denominada PVI). Aquest producte té les característiques més adequades per a un entorn en el qual hi ha un cert diferencial entre els tipus d’interès a curt i llarg termini, i així mateix ofereix unes condicions fiscals excel·lents, per la qual cosa esdevé el producte més idoni com a complement de la pensió mensual rebuda de la Seguretat Social. Durant els sis primers mesos de l’any, el volum de primes d’aquest producte supera els 955 milions d’euros, un 49% més que al juny del 2009, un exercici que ja va ser excel·lent. En l’àmbit de les assegurances per a col·lectius i empreses, l’alentiment en el ritme d’operacions de reestructuració i prejubilació modera el desenvolupament, el qual, malgrat tot, manté una tendència molt positiva.

Per acabar, en l’àmbit dels plans de pensions, el volum d’aportacions es manté en els mateixos nivells que al juny del 2009, amb 569 milions d’euros. En aquest segment, el Grup disposa d’una extensa oferta de plans per a particulars, dissenyada per cobrir les necessitats de tots els seus clients segons el seu nivell d’aversió al risc i proximitat a l’edat de jubilació, així com per a clients col·lectius, un segment per al qual es dissenyen els productes específics que s’adapten millor a les necessitats de cada col·lectiu.

La Informació Financera del document es reporta en base a les Normes Internacionals d’Informació Financera

VidaCaixa Grup és el Grup Assegurador de “la Caixa” i està integrat a Criteria CaixaCorp. És l’entitat líder en els mercats de previsió social complementària i de salut a Espanya i consta de les societats següents: VidaCaixa, SegurCaixa, AgenCaixa i, des del juny del 2010, Adeslas. El Grup és presidit per Ricard Fornesa, Tomàs Muniesa n’és el Conseller Delegat, Màrius Berenguer n’és el Director General i Javier Murillo, el Director General Adjunt Executiu.

VidaCaixa ofereix i gestiona un ampli catàleg d’assegurances de vida, salut i plans de pensions, tant per a clients individuals com per a col·lectius i empreses, en aquest cas a través de la seva divisió especialitzada, VidaCaixa Previsió Social. D’altra banda, SegurCaixa opera en els rams d’assegurances de no-vida, amb una especial incidència en els rams de llar, autos i accidents. Finalment, Adeslas és la companyia líder del sector sanitari privat a Espanya i ofereix als seus clients la xarxa assistencial més àmplia del mercat.

Descarregar la nota de premsa