Menú de navegació

Publicador de continguts

null [F38][NdP-18] VidaCaixa creix un 53% en primes

VidaCaixa creix un 53% en primes

BARCELONA, 04 DE de maig DE 2017
  • Compartir

La companyia reforça el seu lideratge en Vida, amb una quota de mercat del 38,5%.

Avança 1,4 punts en el rànquing de plans de pensions i supera els 25.000 milions d'euros de patrimoni gestionat (Inverco).

Les claus del creixement del negoci són les rendes vitalícies i l'estalvi individual, especialment els productes d'estalvi sistemàtic (PIES i AIELT).

El volum total de primes i aportacions es va incrementar un 42,8%, fins als 4.009,9 milions d'euros.

El patrimoni total gestionat per la companyia sobrepassa els 70.000 milions d'euros.

Entre gener i març, VidaCaixa va abonar entre els seus 4,6 milions de clients més de 1.000 milions d'euros en prestacions.

Barcelona, 4 de maig de 2017. VidaCaixa, entitat líder del sector assegurador a Espanya, va obtenir en el primer trimestre del 2017 un benefici net consolidat de 123,1 milions d'euros, un 43,3% més que l'any passat.

El total de primes comercialitzades va arribar als 3.578 milions d'euros, un 53% més. Aquest creixement del negoci es deu principalment a l'oferta diferencial de VidaCaixa en rendes vitalícies, amb la gamma més àmplia del mercat, i a una major conscienciació social de la necessitat d'estalvi per al futur, que es tradueix en un excel•lent comportament de les solucions d'estalvi sistemàtic (PIES i AIELT). En plans de pensions, l'entitat manté el seu lideratge, amb una quota del 23,2% i una variació en el patrimoni gestionat en aquests productes del +11,5%.

El volum de recursos gestionats va pujar a 71.541,1 milions d'euros, un 15,8% més. D'aquests, 45.770,8 corresponen a assegurances de vida, un 18,4% més. La resta, 25.770,4, responen a plans de pensions i EPSV.

El volum de clients va créixer a un ritme del 9,1% amb relació al 2016 i va superar els 4,6 milions. El segment que registra un creixement més gran pel que fa a clients és Vida-Estalvi. Durant els tres primers mesos de l'any i entre la totalitat dels seus clients, l'entitat va distribuir més de 1.000 milions d'euros en prestacions.

Evolució de l'Assegurança de Vida: VidaCaixa vs. el mercat 1T2017

 

 

Rànquing de Grups: Primes Vida – Total Mercat

VidaCaixa reforça el seu lideratge en Vida, ja que incrementa 8,1 punts la seva quota, fins a un 38,5%.

 

 

Rànquing de Plans de Pensions – Total Mercat

VidaCaixa manté el seu lideratge també en plans de pensions. La quota de mercat en patrimoni gestionat va avançar 1,4 punts, fins al 23,2%. El volum total de patrimoni gestionat en plans de pensions va arribar als 25.006 milions d'euros, un 11,5% més que en el primer trimestre de l'any passat.

 

 

Rànquing de Plans de Pensions – Sistema Individual

En el sistema individual, VidaCaixa es manté com a primera entitat en el rànquing, amb un increment del 15,9% en patrimoni gestionat i millorant la seva quota de mercat en 1,9 punts.

 

 

Rendibilitat dels plans de pensions VidaCaixa vs. el mercat

VidaCaixa ha obtingut una rendibilitat mitjana del 5,01%, davant el 4,90% del conjunt de fons de pensions gestionats del sistema individual a Espanya (dades d'Inverco).

En el primer trimestre de l'any destaca la bona evolució dels fons que inverteixen en renda variable, reforçada per una recuperació dels beneficis empresarials en els principals mercats borsaris.

Distribució de primes i aportacions per negocis i segments

El total de primes i aportacions comercialitzades fins al març va pujar a 4.009,9 milions d'euros, la qual cosa va suposar un increment del 42,8% amb relació al mateix període del 2016.

 

 

El negoci d'estalvi

Del total de primes i aportacions acumulades fins al març, 3.669,8 milions d'euros corresponen al negoci d'estalvi.

L'estalvi individual és el segment que té més pes i també el que va experimentar un creixement més gran, especialment el vehiculat a través d'assegurances.

Les primes a assegurances Vida-Estalvi individuals van representar un 78% del total. Van arribar als 3.123,8 milions d'euros, un 59,4% més que en el mateix període de l'any anterior.

Aquest creixement s'explica per l'excel•lent comportament de les rendes vitalícies (va destacar especialment la Renda Vitalícia Inversió Flexible) i les solucions d'estalvi sistemàtic, a causa d'una major conscienciació social, amb solucions com el Compte CaixaFutur (PIES i AIELT) i PIES Destí (cartera objectiu).

Les aportacions a plans de pensions individuals, que suposen un 9% del total, van sumar 348,1 milions d'euros, tot experimentant un descens del 3,3% amb relació a l'any passat.

En el segment de col•lectius, les primes i aportacions a solucions d'estalvi van ser de 197,9 milions d'euros, un 1,8% més. Els plans de pensions d'ocupació van acumular un volum d'estalvi gestionat de 8.841 milions d'euros, un 3,9% per sobre de l'acumulat el març de l'any passat.

Negoci de risc

Les primes de Vida-Risc (que suposen un 8% del global) van arribar als 340 milions d'euros, un 16% més que en el primer trimestre del 2016.

Aquest creixement es distribueix de manera bastant equitativa entre el segment d'individuals i el de col•lectius. Al primer li corresponen 147,4 milions d'euros i al segon, 192,6 milions d'euros, impulsat pels productes per a pimes. Pel que fa a la variació respecte al primer trimestre de l'any passat, individuals va créixer un 13,8% i col•lectius un 17,7%.

 

VidaCaixa és l'entitat líder en el sector assegurador a Espanya, integrada a CaixaBank. Gonzalo Gortázar és el President de VidaCaixa, Tomàs Muniesa n'és el Vicepresident Executiu-Conseller Delegat i Antonio Trueba, el Director General.

Més informació
Direcció d'Àrea de Comunicació Corporativa de VidaCaixa
C/ Juan Gris, 2-8 - 08014 Barcelona
Telèfons 93 227 80 67 / 93 227 63 24
comunicacion@vidacaixa.es

 

 

Descarregar la nota de premsa