Menú de navegació

Publicador de continguts

null [F38][NdP-19] VidaCaixa va gestionar 45.170 milions d'euros en assegurances de vida i plans de pensions, un 11% més

VidaCaixa va gestionar 45.170 milions d'euros en assegurances de vida i plans de pensions, un 11% més

BARCELONA, 06 DE de maig DE 2013
  • Compartir

Resultats primer trimestre 2013

Les aportacions a plans de pensions individuals i les primes de PPA van augmentar un 32,2%, fins a arribar als 350,8 milions d'euros.

VidaCaixa disposa de més de 3,3 milions d'assegurats i partícips, la qual cosa representa un increment del 12% respecte al primer trimestre del 2012.

VidaCaixa manté el seu lideratge en previsió social complementària, tant en estalvi gestionat com en primes.

El marge de solvència es va situar en 3.518,6 milions d'euros, la qual cosa suposa una ràtio de solvència de 2,4 vegades, per damunt del nivell exigit legalment.

Barcelona, 6 de maig de 2013. VidaCaixa va gestionar el primer trimestre d'aquest any un volum de recursos de 45.169,9 milions d'euros, entre plans de pensions i assegurances de vida, un 11% més que en el mateix període del 2012.

Durant aquest primer trimestre, VidaCaixa va gestionar 30.035,4 milions d'euros en assegurances de vida, amb un creixement del 13,9%, molt superior a la mitjana del mercat, que va ser del 2,3%. El volum de recursos gestionats en plans de pensions va arribar als 15.134,5 milions d'euros, un 5,7% més.

VidaCaixa es consolida així com a entitat líder en previsió social complementària, tant en estalvi gestionat com en primes, amb forts creixements en tots dos casos gràcies a la tasca comercial realitzada i a la incorporació dels negocis procedents de Banca Cívica (Banca Cívica Vida y Pensiones, CajaSol Vida y Pensiones i Caja Canarias Vida y Pensiones).

La quota de mercat de VidaCaixa en el total de primes d'assegurances de vida va passar del 13,8% al tancament del març del 2012 al 20% en aquest primer trimestre, percentatge semblant a la quota en provisions, 19,8%, enfront d'un 17% l'any passat. Aquestes quotes reflecteixen el reforçament del lideratge de la companyia en el seu sector, la qual es distancia dels seus immediats competidors (dades d'ICEA).

Resultats econòmics del trimestre

VidaCaixa va obtenir un benefici net recurrent de 68,9 milions d'euros el primer trimestre del 2013, un 4,4% menys que en el mateix període de l'any anterior, a causa de l'efecte de l'acord de reassegurança de la cartera de vida-risc de la companyia.

La companyia va disposar a més d'uns ingressos nets extraordinaris per un valor de 10,5 milions d'euros, gràcies a la captació d'oportunitats en els mercats financers, aconseguint així un benefici net consolidat de 79,4 milions d'euros.

El marge de solvència de l'entitat es va situar en 3.518,6 milions d'euros, la qual cosa suposa una ràtio de solvència de 2,4 vegades, per damunt del nivell exigit legalment.

Més de 3,3 milions de clients confien en VidaCaixa

VidaCaixa Grup disposa de 3,3 milions d'assegurats i partícips, la qual cosa representa un increment del 12% respecte al mateix període del 2012.

En el negoci individual, l'entitat va créixer un 6,9%, fins a arribar als 2,4 milions de clients. Pel que respecta a grans empreses i col·lectius, 701 empreses multinacionals i 315 organismes públics de vida, a més de 29 empreses de l'IBEX 35, formen part de la cartera de clients de VidaCaixa, la qual cosa ha suposat arribar als 910.000 clients.

El negoci d'estalvi

Pel que fa a primes d'assegurances de vida-estalvi individuals i col·lectives, la companyia va comercialitzar 1.263,9 milions d'euros, un 68,8% més que el primer trimestre de l'any passat. En l'àmbit dels plans de pensions, les aportacions van disminuir un 1,3%, mentre que el mercat va retrocedir un 1,8% interanual.

Estalvi individual

Les aportacions –netes de mobilitzacions internes– a plans de pensions individuals, juntament amb les primes de plans de previsió assegurats (PPA), es van incrementar un 32,2%, fins a arribar entre els dos instruments d'estalvi als 350,8 milions d'euros.

Els PPA continuen mantenint un fort increment de captació de primes –concretament, un 58% respecte al 2011–, fins a arribar als 176,5 milions d'euros, mentre que el creixement del mercat es va situar en el 28% al tancament del 2012.

Estalvi col·lectiu

Els plans de pensions d'ocupació van acumular durant aquest primer trimestre un volum total d'estalvi gestionat de 7.288,3 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 7,9%.

En assegurances d'estalvi col·lectives, VidaCaixa va gestionar 9.086,7 milions d'euros, xifra que suposa un increment del 5,8% respecte al primer trimestre de l'any anterior.

VidaCaixa es manté com a líder en previsió social complementària empresarial, és a dir, en el conjunt d'assegurances de vida i plans de pensions contractats per empreses i col·lectius.

Negoci de risc

Les primes de vida-risc van arribar als 203,6 milions d'euros, un 1,6% més. D'aquest resultat, 67,8 milions d'euros corresponen al negoci de vida-risc individual, amb un creixement del 12,9% durant el trimestre, i 135,8 milions al negoci de col·lectius, que va retrocedir un 3,2%. Si bé el nombre de pòlisses col·lectives no ha variat, sí que ho ha fet el seu import, a causa de la disminució del nombre d'empleats o bé de les noves condicions en les negociacions amb els treballadors.

VidaCaixa Grup, S.A. –el Grup Assegurador de "la Caixa", integrat a CaixaBank– consta de les societats següents: el 100% de VidaCaixa, entitat líder en previsió social complementària a Espanya; el 49,9% de SegurCaixa Adeslas, i el 100% d'AgenCaixa, Agència d'Assegurances. Ricard Fornesa és el President de VidaCaixa Grup, Tomàs Muniesa n'és el Vicepresident Executiu-Conseller Delegat i Màrius Berenguer, el Director General.

La Informació Financera del document es reporta en base a les Normes Internacionals d'Informació Financera

Descarregar la nota de premsa