Vés enrere

[F38][NdP-24] VidaCaixa va obtenir un benefici net consolidat de 241,4 milions d'euros, un 16,2% més

VidaCaixa va obtenir un benefici net consolidat de 241,4 milions d'euros, un 16,2% més

BARCELONA, 29 DE juliol DE 2013
  • Compartir

Resultats primer semestre 2013

VidaCaixa va gestionar un volum de recursos de 47.549,7 milions d'euros, un 18,5% més que en el primer semestre del 2012.

La companyia va comercialitzar 3.156,6 milions d'euros en primes i aportacions fins al juny.

Les aportacions a plans de pensions individuals i PPA es van incrementar un 12,1% fins a arribar als 666,6 milions d'euros entre els dos instruments d'estalvi.

VidaCaixa disposa de 3.463.000 assegurats i partícips, la qual cosa representa un 16,8% més respecte al primer semestre del 2012.

Barcelona, 29 de juliol de 2013. VidaCaixa va obtenir un benefici net consolidat de 241,4 milions d'euros en el primer semestre del 2013, un 16,2% més que en el mateix període de l'any anterior.

Al tancament del juny, la companyia va gestionar un volum de recursos en assegurances de vida i plans de pensions de 47.549,7 milions d'euros, xifra que suposa un creixement del 18,5% respecte a l'any anterior, molt per sobre de la mitjana del sector, tenint en compte que el creixement del mercat de vida va ser del 3,2% (dades d'ICEA) i el del mercat de plans de pensions d'un 1,3% (dades d'Inverco).

La quota de mercat de VidaCaixa en el total de primes d'assegurances de vida va passar del 15,1% al tancament del juny del 2012 al 19,2% en aquest primer semestre. Aquesta quota reflecteix el reforç del lideratge de la companyia en el seu sector, alhora que es distancia dels seus immediats competidors (dades d'ICEA).

VidaCaixa disposa de 3.463.000 assegurats i partícips, la qual cosa representa un 16,8% més respecte al primer semestre del 2012.

El marge de solvència de l'entitat assoleix una ràtio de 2,49 vegades per damunt del nivell exigit legalment.

El negoci d'estalvi

Pel que fa a primes d'assegurances i aportacions a plans de pensions individuals i col·lectius, la companyia va comercialitzar un 24,2% més que en el primer semestre del 2012, amb un volum de 2.826,1 milions d'euros. Aquest increment respecte al mateix període de l'any anterior és un resultat positiu, ja que el negoci d'estalvi s'està veient molt influït per l'entorn econòmic, amb una caiguda de la taxa d'estalvi i la disminució de la renda bruta disponible de les famílies.

Estalvi individual

Les aportacions –netes de mobilitzacions internes– a plans de pensions individuals, juntament amb les primes de PPA, van mostrar un creixement del 12,1% durant el semestre, fins a arribar entre els dos instruments d'estalvi als 666,6 milions d'euros.

Els PPA ofereixen rendibilitats molt atractives en aquests moments i estant tenint una acceptació molt favorable entre els clients. Per això, estan captant bona part de les aportacions que habitualment es realitzaven en plans de pensions individuals.

Estalvi col·lectiu

Els plans de pensions d'ocupació van acumular durant el semestre un volum d'estalvi gestionat de 7.230,8 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 20,3% respecte al resultat obtingut en el primer semestre de l'any anterior.

En assegurances d'estalvi col·lectives, VidaCaixa va gestionar 9.388,1 milions d'euros, xifra que suposa un increment del 6,9% respecte al primer semestre de l'any anterior.

VidaCaixa es manté com a líder en previsió social complementària empresarial, és a dir, en el conjunt d'assegurances de vida i plans de pensions contractats per empreses i col·lectius.

Negoci de risc

Les primes de vida-risc van arribar als 330,5 milions d'euros, un 13,4% més. D'aquesta xifra, 159,9 milions d'euros corresponen al negoci de vida-risc individual, amb un creixement del 29,4% durant el semestre, i 170,5 milions al negoci de col·lectius, que va créixer un 1,6%.

VidaCaixa, entitat líder en previsió social complementària a Espanya i integrada a CaixaBank, consta de les societats següents: el 49,92% de SegurCaixa Adeslas i el 99% d'AgenCaixa, Agència d'Assegurances. Ricard Fornesa és el President de VidaCaixa, Tomàs Muniesa n'és el Vicepresident Executiu-Conseller Delegat i Antonio Trueba, el Director General.

La Información del documento se reporta conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera.

Descarregar la nota de premsa