Vés enrere

[F38][NdP-25] VidaCaixa va obtenir un benefici net consolidat de 339,5 milions d'euros, un 8,5% més

VidaCaixa va obtenir un benefici net consolidat de 339,5 milions d'euros, un 8,5% més

BARCELONA, 30 DE octubre DE 2013
  • Compartir
VidaCaixa va obtenir un benefici net consolidat de 339,5 milions d'euros durant els nou primers mesos del 2013, la qual cosa representa un increment del 8,5% respecte al...

Resultats tercer trimestre del 2013

VidaCaixa va gestionar un volum de recursos de 48.576,5 milions d'euros, un 17,6% més que l'any anterior.

La companyia va comercialitzar 4.384,7 milions d'euros en primes i aportacions els nou primers mesos del 2013.

Les aportacions a plans de pensions individuals i PPA es van incrementar un 16,3% fins a arribar als 997,9 milions d'euros entre els dos instruments d'estalvi.

VidaCaixa disposa de 3.495.000 assegurats i partícips, la qual cosa representa un 16,1% més respecte al primer semestre del 2012.

Barcelona, 30 d'octubre de 2013.VidaCaixa va obtenir un benefici net consolidat de 339,5 milions d'euros durant els nou primers mesos del 2013, la qual cosa representa un increment del 8,5% respecte al mateix període de l'any anterior.

Al tancament de setembre, VidaCaixa va gestionar un volum de recursos en assegurances de vida i plans de pensions de 48.576,5 milions d'euros, xifra que suposa un creixement del 17,6% respecte a l'any anterior, molt per damunt de la mitjana del sector, tenint en compte que el creixement del mercat de vida va ser del 2,7% (dades d'ICEA) i el del mercat de plans de pensions d'un 6,5% (dades d'Inverco).

Durant aquest període, VidaCaixa ha comercialitzat 4.384,7 milions d'euros en primes i aportacions, amb la qual cosa el volum de negoci de la companyia s'ha incrementat un 14,8% respecte als nou primers mesos de l'any anterior.

VidaCaixa

La quota de mercat de VidaCaixa en el total de primes d'assegurances de vida va passar del 16,2% al tancament del setembre del 2012 al 19,4% en aquests nou primers mesos. Aquesta quota reflecteix el reforçament del lideratge de la companyia en el seu sector, alhora que es distancia dels seus immediats competidors (dades d'ICEA).

VidaCaixa disposa de 3.495.000 assegurats i partícips, la qual cosa representa un 16,1% més respecte als nou primers mesos del 2013.

El marge de solvència de l'entitat s'ha situat en 3.688 milions d'euros, la qual cosa suposa una ràtio de solvència de 2,4 vegades, per damunt del nivell exigit legalment.

El negoci d'estalvi

Pel que fa a primes d'assegurances i aportacions a plans de pensions individuals i col·lectius, la companyia va comercialitzar un 15,2% més que en els nou primers mesos del 2012, amb un volum de 3.965,1 milions d'euros. Aquest increment respecte al mateix període de l'any anterior és un resultat positiu, ja que el negoci d'estalvi s'està veient molt influït per l'entorn econòmic, amb una caiguda de la taxa d'estalvi i la disminució de la renda bruta disponible de les famílies.

Estalvi individual

El total de primes i aportacions del negoci d'estalvi individual és un 21,4% superior respecte al mateix període de l'any anterior. En les aportacions estan incloses les mobilitzacions que provenen de Banca Cívica i Banc de València.

Les aportacions –netes de mobilitzacions internes– a plans de pensions individuals, juntament amb les primes de PPA, van mostrar un creixement del 16,3% a setembre, fins a arribar entre els dos instruments d'estalvi als 997,9 milions d'euros.

Estalvi col·lectiu

Els plans de pensions d'ocupació van acumular durant el semestre un volum d'estalvi gestionat de 7.496,6 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 19,4% en comparació amb les dades del 2012.

En assegurances d'estalvi col·lectives, VidaCaixa va gestionar 9.407,0 milions d'euros, xifra que suposa un increment del 5,1% respecte als nou primers mesos de l'any anterior.

VidaCaixa es manté com a líder en previsió social complementària empresarial, és a dir, en el conjunt d'assegurances de vida i plans de pensions contractats per empreses i col·lectius.

Negoci de risc

Les primes de vida-risc van arribar als 419,7 milions d'euros, un 12,0% més. D'aquesta xifra, 238,6 milions d'euros corresponen al negoci de vida-risc individual, amb un creixement del 18,2% durant els nou primers mesos, i 181,1 milions al negoci de col·lectius.

VidaCaixa, entitat líder en previsió social complementària a Espanya i integrada a CaixaBank, consta de les societats següents: el 49,92% de SegurCaixa Adeslas i el 99% d'AgenCaixa, Agència d'Assegurances. Ricard Fornesa és el President de VidaCaixa, Tomàs Muniesa n'és el Vicepresident Executiu-Conseller Delegat i Antonio Trueba, el Director General.

Descarregar la nota de premsa