[F8] Gobierno corporativo - Gobierno Corporativo

Govern corporatiu

La solidesa i el compromís per ser a prop teu

[F32] Gobierno corporativo - Políticas Corporativas y Sostenibilidad


Polítiques Corporatives i de Sostenibilitat

A VidaCaixa basem la nostra gestió en actuacions responsables i en l’eficiència econòmica, a més volem agafar impuls conscients del nostre lideratge al sector per mitjà de les polítiques següents. 

A VidaCaixa posem de manifest el nostre compromís d’establir un marc d’actuació conforme a la regulació vigent i als mateixos valors corporatius de tot el Grup CaixaBank: qualitat, confiança i compromís social. 

Apostem per generar confiança en la societat i treballem per oferir el millor servei als nostres clients, i això ho traslladem també als productes que t’oferim. Creiem en la importància de la sostenibilitat per contribuir a un major progrés econòmic, social i mediambientalment sostenible en un entorn cada cop més complex. Els últims anys hem considerat els criteris ambientals, socials i de governança en el procés d’anàlisi de les inversions.

El nou marc normatiu en matèria de sostenibilitat cerca millorar la comunicació sobre l’aplicació dels criteris de sostenibilitat a la presa de decisions d’inversió i també sobre la implicació dels accionistes. Tot això es fa a través de diferents normatives aprovades a nivell Europeu i nacional.

A VidaCaixa duem a terme nombroses accions per integrar els factors de sostenibilitat en la gestió dels nostres productes, complint el marc corporatiu d’Integració de Riscos de Sostenibilitat definit per al Grup CaixaBank, així com amb nombrosos acords i estàndards internacionals que ens situen com una entitat referent en inversió sostenible.

Aquests són els nostres principis i polítiques sobre el tema, on pots trobar informació addicional sobre com a VidaCaixa tenim en compte els factors de sostenibilitat en els productes que oferim als nostres clients.