Vés enrere

[F38][NdP-119] Segurcaixa holding obtiene un resultado de 48,7 millones de euros, un 11% más que en marzo de 2008

Segurcaixa holding obtiene un resultado de 48,7 millones de euros, un 11% más que en marzo de 2008

BARCELONA, 18 DE maig DE 2009
  • Compartir
En el primer trimestre de 2009, SegurCaixa Holding –el Grupo Asegurador de “la Caixa”, anteriormente denominado CaiFor–, integrado en el holding Criteria CaixaCorp, obtuvo un beneficio neto consolidado de 48,7 millones de euros, un 11% más que en marzo de 2008. El número de clientes individuales asciende a más de 3,2 millones de personas, un 4% más que en el primer trimestre de 2008, mientras que el número de empresas clientes asciende a 39.000, un 39% más.

El Grup supera els 100.000 vehicles assegurats entre autos i motos, després de dos anys de desenvolupament d’aquest ram

El Grup tanca el trimestre amb un total de 1.268 milions d’euros en primes i aportacions, la qual cosa suposa un creixement del 63%

Les assegurances de vida-estalvi incrementen les primes un 121% i les aportacions a plans de pensions un 26%, amb creixements notables tant en el negoci individual com en el col·lectiu

En el negoci d’assegurances de risc, les primes de vida-risc i accidents creixen un 13%, les de salut un 35% i les d’autos i motos un 88%

Els recursos gestionats augmenten un 4% i superen els 28.500 milions d’euros

En el primer trimestre del 2009, VidaCaixa –el Grup Assegurador de “la Caixa”, anteriorment denominat CaiFor–, integrat en el hòlding Criteria CaixaCorp, va obtenir un benefici net consolidat de 48,7 milions d’euros, un 11% més que al març del 2008. El nombre de clients individuals puja a més de 3,2 milions de persones, un 4% més que en el primer trimestre del 2008, mentre que el nombre d’empreses clients puja a 39.000, un 39% més. El volum total de primes i aportacions de VidaCaixa en el primer trimestre del 2009 s’ha situat en 1.268 milions d’euros, un 63% més que en el mateix període de l’any anterior. Tots dos negocis, individual i col·lectiu, han mantingut creixements importants, del 72% i el 46% respectivament.

Per línies de productes, destaca el creixement mostrat per les assegurances d’autos i motos, les quals, amb un 88% més de primes, es consoliden com un ram d’importància estratègica per a VidaCaixa. En total, a 31 de març i després de tan sols dos anys des de l’obertura del ram, el volum de pòlisses d’autos pujava a més de 100.000. També les assegurances de salut han mantingut nivells de creixement considerables, per damunt del 30%, i han aconseguit un volum de primes de 36 milions d’euros. Les assegurances de vida-risc i accidents han crescut un 13%, amb primes de 167 milions d’euros, i les assegurances de la llar, malgrat l’alentiment del sector immobiliari espanyol, han aconseguit mantenir un nivell de comercialització pràcticament igual que el de l’any anterior.

En l’àmbit de l’estalvi, les primes d’assegurances de vida i les aportacions a plans de pensions han mostrat un increment notable, superior al 80%. Pel que fa a clients individuals, destaca la bona comercialització que mostren les assegurances de rendes vitalícies, les quals han obtingut un creixement del 400%, així com el creixement aconseguit en les aportacions i traspassos a plans de pensions. En el negoci de col·lectius, l’increment en les operacions de plans de jubilació ha permès augmentar el volum de primes en assegurances de vida-estalvi i aportacions en plans de pensions un 54% i un 74%, respectivament.

El volum total d’estalvi gestionat per VidaCaixa arriba als 28.590 milions d’euros i mostra un creixement del 4% amb relació al març del 2008. Concretament, les assegurances de vida mostren un creixement del 3% i les assegurances de no-vida del 10%, mentre que els plans de pensions creixen un 6%.

VidaCaixa Grup, anteriorment denominat CaiFor, és líder en el mercat espanyol d’assegurances i plans de pensions. Opera a través de les companyies VidaCaixa i SegurCaixa i estructura la seva activitat a partir de dues grans àrees: productes i serveis per a particulars i productes i serveis per a col·lectius i empreses. El Grup és presidit per Ricard Fornesa, Tomàs Muniesa n’és el Conseller Delegat i Màrius Berenguer el Director General.

En l’àrea de clients particulars, VidaCaixa ofereix un ampli ventall d’Assegurances de Vida- Risc, Salut i Estalvi i de Plans de Pensions, mentre que SegurCaixa ofereix Assegurances de la Llar, Autos i Accidents. D’altra banda, en l’àmbit de col·lectius i empreses, la divisió VidaCaixa Previsió Social proveeix aquest mercat d’Assegurances de Vida, Salut i Accidents i Plans de Pensions.

Negoci de Clients Individuals

schpm2.jpg

Al llarg del primer trimestre del 2009, les assegurances de vida-estalvi han mantingut un creixement notable, del 160%, generat principalment en les assegurances de rendes vitalícies, les quals, amb l’increment dels tipus d’interès a llarg termini i el bon tracte fiscal que tenen, s’han posicionat com un dels millors instruments per canalitzar l’estalvi generat pels clients i han aconseguit un creixement del 400%. D’altra banda, les aportacions a plans de pensions també han mostrat un creixement considerable, del 15%, produït majoritàriament gràcies als traspassos procedents d’altres entitats.

Totes dues evolucions positives han generat un increment en el volum de recursos gestionats del 9%, amb un creixement en les assegurances de vida del 6% i en els plans de pensions i EPSV del 13%. En les assegurances de no-vida, el creixement ha estat del 10%. En els productes de risc, el ram d’assegurances d’automòbils i motos ha liderat el creixement, amb un 88% més de primes respecte al mateix període de l’any anterior, gràcies a l’elevat volum de comercialització que està mostrant el SegurCaixa Auto a través de les oficines de “la Caixa” al llarg dels últims mesos. El producte disposa de més de 100.000 pòlisses assegurades i el nou SegurCaixa Moto, una nova assegurança llançada al mercat a finals del 2008, n’acumula més de 1.500. L’eix estratègic del Grup en aquest ram es basa a oferir productes que es caracteritzin per ser els més complets del mercat, que disposin d’un nivell de servei molt alt i exigent, i que es comercialitzin a través d’una infraestructura multicanal (oficina de “la Caixa”, telèfon o Internet).

De manera paral·lela, les assegurances de salut han incrementat les seves primes en un 23%, fins a arribar a 8 milions d’euros. El principal producte d’aquest ram, el VidaCaixa Salut, ha aconseguit augmentar el nombre de clients, bo i superant en total els 23.300. D’altra banda, el VidaCaixa Salut Dental ha crescut en nombre de clients, fins a superar els 11.900. En assegurances de la llar, amb primes per un valor de 43 milions d’euros, s’ha aconseguit mantenir els nivells de comercialització de l’any anterior, malgrat la important desacceleració de l’activitat que s’ha mostrat al llarg del trimestre en el mercat immobiliari. Això ha estat possible gràcies al fet que, a través de SegurCaixa –la companyia d’assegurances de no-vida del Grup VidaCaixa–, s’ofereix als clients un producte amb les millors cobertures i qualitat de servei del mercat.

En l’àmbit de les assegurances de vida-risc i accidents, s’ha mantingut el volum de primes ingressat durant el primer trimestre del 2008, la qual cosa és especialment positiva, sobretot si es té en compte que, al llarg d’aquest mateix trimestre el 2009, el nivell d’activitat creditícia ha estat molt menor, amb el consegüent efecte en les assegurances de vida vinculades a préstecs. Això ha estat compensat amb les assegurances d’accidents, principalment el SegurCaixa Protecció, que és una assegurança que ofereix un capital en cas de defunció de l’assegurat i que es pot contractar d’una manera molt fàcil i simple. En total, el Grup ofereix cobertura a més d’1,4 milions de persones assegurades per productes de vida-risc i accidents.

Negoci de Clients Empresa

schpm3.jpg

VidaCaixa Previsió Social, la divisió de VidaCaixa que opera en l’àmbit de les empreses i col·lectius, ha ingressat un volum de primes i aportacions durant el trimestre de 402 milions d’euros, un 46% més que en el mateix període de 2008. El nombre de clients corporatius puja a 39.000, amb un increment del 39%. D’entre aquests, 20 són companyies que formen part de l’IBEX-35, 400 són multinacionals, 250 són organismes públics i 34.000 són Pimes.

VidaCaixa Previsió Social disposa de dos negocis clarament diferenciats: el de risc, integrat per assegurances de vida-risc, accidents i salut; i el d’estalvi, compost per assegurances de vidaestalvi i plans de pensions. Aquesta divisió, líder en el mercat, és molt activa en la promoció de la previsió social a nivell empresarial, i amb aquest objectiu, ha posat recentment en marxa un projecte innovador: www.foroprevisionsocial.net. Es tracta d’un espai de conversa obert a l’opinió i a la reflexió sobre diferents temes relatius a la Previsió Social Complementària, emmarcada en el segon pilar, i el seu primer debat gira al voltant de l’Assegurança de Salut.

En el negoci de risc, les primes han pujat a 137 milions d’euros, un 25% més que l’any anterior, amb un important creixement tant en les assegurances de vida-risc i accidents (22%) com en les de salut (39%). En el cas de salut, l’activitat s’ha concentrat en el segment de Pimes, mentre que en les assegurances de vida-risc l’increment ha estat compartit pels segments de Pimes i grans empreses.

En el negoci d’estalvi, aquesta divisió ha aconseguit un elevat volum de primes i aportacions, amb creixements respecte al mateix període de l’any anterior del 54% i el 74%, respectivament. Això és degut, principalment, a un significatiu increment en el volum d’operacions de plans de jubilació adjudicades. El total de primes de vida-estalvi ingressades ha arribat a 187 milions d’euros i el d’aportacions a plans de pensions a 79 milions d’euros. Pel que fa a recursos gestionats, el total puja a 13.323 milions d’euros, una xifra inferior en un 1% a la del mateix període de l’any anterior, majoritàriament a causa de l’efecte que ha tingut el comportament de les borses sobre els drets consolidats de plans de pensions. Les provisions d’assegurances de vida s’han situat en 8.737 milions d’euros i els drets consolidats de plans de pensions en 4.586 milions d’euros.


Descarregar la nota de premsa