Vés enrere

[F38][NdP-120] VidaCaixa publica el seu Informe Anual i el seu Informe de Responsabilitat social corporativa 2008, el qual adopta els principis de la norma AA1000

VidaCaixa publica el seu Informe Anual i el seu Informe de Responsabilitat social corporativa 2008, el qual adopta els principis de la norma AA1000

BARCELONA, 25 DE juny DE 2009
  • Compartir
VidaCaixa –el Grup Assegurador de “la Caixa”, integrat en el grup inversor Criteria CaixaCorp– ha presentat el seu Informe Anual i el seu Informe de Responsabilitat social corporativa corresponents a l’exercici 2008, els quals es troben disponibles a la pàgina web corporativa del Grup: www.segurcaixaholding.com, on es poden baixar directament.

Tots dos informes es poden baixar directament de la pàgina web corporativa del Grup: www.segurcaixaholding.com

L’Informe de Responsabilitat social corporativa ha estat elaborat segons els criteris determinats pel Global Reporting Initiative –GRI 3– i ha estat verificat per un auditor independent.

L’adopció dels principis de la norma AA1000 reforça el compromís del Grup amb la transparència i el rigor, alhora que millora el diàleg amb els grups d’interès i confirma la voluntat de SegurCaixa Holding de considerar de manera adequada les seves inquietuds.

D’acord amb l’estratègia global de Responsabilitat social corporativa del Grup, tots dos informes es presenten en un format que minimitza l’impacte ambiental.

 

VidaCaixa –el Grup Assegurador de “la Caixa”, integrat en el grup inversor Criteria CaixaCorp– ha presentat el seu Informe Anual i el seu Informe de Responsabilitat social corporativa corresponents a l’exercici 2008, els quals es troben disponibles a la pàgina web corporativa del Grup: www.segurcaixaholding.com.

L’Informe de Responsabilitat social corporativa del 2008 és el quart que presenta VidaCaixa i, igual que en l’edició anterior, ha estat elaborat seguint les indicacions de la Guia Internacional per a l’elaboració de memòries de Responsabilitat social corporativa, GRI-G3, pel que fa als seus principis de materialitat, participació de grups d’interès, context de sostenibilitat i exhaustivitat, així com els indicadors d’acompliment econòmics, mediambientals i socials.

Com a novetat i amb l’objectiu d’assegurar la màxima transparència i rigor, l’Informe de Responsabilitat social corporativa ha estat elaborat seguint els principis de rellevància, exhaustivitat i capacitat de resposta, determinats per la norma AA1000 Assurance Standard 2003.

Aquest Informe ha estat verificat externament per un auditor independent, el qual li ha atorgat la qualificació A+, el màxim nivell d’exigència segons el GRIG3, i ha confirmat la correcta aplicació de la norma AA1000.

Addicionalment, en el seu afany d’oferir una àmplia informació de la màxima qualitat a tots els grups d’interès, el Grup presenta un exhaustiu Informe Anual on s’inclouen, a més dels Comptes Anuals Consolidats i l’Informe de Gestió auditat, l’Informe de Govern Corporatiu i Control Intern aprovat pel Consell d’Administració, així com la descripció de l’evolució de les societats que conformen el Grup –VidaCaixa, SegurCaixa i AgenCaixa– durant l’any. Així mateix, l’Informe també conté l’evolució del sector financer i assegurador i de l’entorn macroeconòmic en general el 2008, els projectes duts a terme al llarg de l’any, les principals línies de futur, informació societària i informació dels seus accionistes.

VidaCaixa disposa de més de 3,2 milions de clients individuals i 37.000 empreses, i és el líder en el mercat de previsió social complementària a Espanya, amb uns recursos gestionats en Assegurances de Vida i Plans de Pensions superiors als 28.500 milions d’euros.

Descarregar la nota de premsa