Menú de navegació

Publicador de continguts

null [F38][NdP-148] VidaCaixa Adeslas aposta per les “microassegurances” i adapta la seva oferta a la situació econòmica actual

VidaCaixa Adeslas aposta per les “microassegurances” i adapta la seva oferta a la situació econòmica actual

BARCELONA, 06 DE d’abril DE 2011
  • Compartir
VidaCaixa Adeslas presenta una cartera de “microassegurances” que permet l’accés a la sanitat privada amb preus ajustats a l’actual context econòmic. La companyia ofereix una sèrie de pòlisses que s’adapten a les necessitats de cada particular, alhora que brinda una àmplia gamma de serveis sanitaris.

La companyia permet l’accés a la sanitat privada a partir de 9,5 euros al mes.

“Adeslas Esencial”, “Adeslas Dental” i “Adeslas Visión” acosten els seus productes a totes les butxaques.

Gràcies a aquesta oferta de “microassegurances”, el client pot modular les seves necessitats específiques i pagar només per aquells serveis que més li interessen, amb primes molt ajustades.

“Adeslas Esencial” és una nova assegurança d’assistència sanitària que posa a l’abast dels assegurats el quadre mèdic d’especialistes i mitjans de diagnòstic de la Companyia.

 

VidaCaixa Adeslas presenta una cartera de “microassegurances” que permet l’accés a la sanitat privada amb preus ajustats a l’actual context econòmic. La companyia ofereix una sèrie de pòlisses que s’adapten a les necessitats de cada particular, alhora que brinda una àmplia gamma de serveis sanitaris.

Pensades per a les característiques específiques de cada perfil de client, VidaCaixa Adeslas ofereix tres tipus de pòlisses, emmarcades en el concepte de “microassegurances”: “Adeslas Esencial”, “Adeslas Dental” i “Adeslas Visión”, que contribueixen a reduir les primes i permeten que l’assegurat pagui únicament pel que necessita.

Aquestes “microassegurances” s’adrecen a tota la població, i no requereixen cap anàlisi prèvia de l’estat de salut de l’assegurat.

“Adeslas Esencial”: assistència sanitària amb accés a especialistes i mitjans de diagnòstic, sense hospitalització

VidaCaixa Adeslas acaba de llançar al mercat el producte “Adeslas Esencial”, una assegurança d’assistència sanitària ambulatòria amb una prima molt ajustada, a partir de 12 euros al mes. A més, no requereix dur a terme un qüestionari de salut previ.

Es tracta d’un producte orientat a persones que volen accedir a la millor sanitat privada com a complement de la Seguretat Social.

Amb “Adeslas Esencial” es cobreixen les necessitats bàsiques d’assistència sanitària, de manera que es pot accedir a consultes de medicina primària, especialistes i mitjans de diagnòstic mitjançant un avantatjós sistema de copagament, que pot anar des dels 4 euros en els serveis d’ATS i infermeria fins als 16 euros per accés a una especialitat.

L’assegurança inclou accés directe a medicina general i pediatria, i a totes les especialitats mèdiques: ginecologia, oftalmologia, dermatologia, traumatologia, rehabilitació i fisioteràpia, cardiologia, oncologia, podologia, etc., així com serveis de preparació al part i proves prenatals. “Adeslas Esencial” també ofereix tractaments especials com ara psicoteràpia, amb 40 sessions per als trastorns alimentaris o 20 sessions per a la resta de tractaments.

També inclou l’ús de mitjans de diagnòstic d’alta tecnologia, anàlisis clíniques, estudis radiogràfics, mamografies, proves genètiques la finalitat de les quals sigui el diagnòstic d’una malaltia, etc. A més, la pòlissa posa a disposició dels assegurats un servei d’orientació mèdica 24 h.

“Adeslas Dental”, àmplia xarxa d’odontòlegs a tot Espanya

“Adeslas Dental” es caracteritza per oferir un accés directe a més de 1.000 odontòlegs a tot Espanya. Amb aquesta pòlissa dental, VidaCaixa Adeslas posa al servei dels seus clients l’accés a la principal xarxa pròpia de Clíniques Dentals del mercat. Les revisions periòdiques, les neteges de boca i les radiografies són una mostra de l’àmplia varietat de serveis dentals de què disposa l’assegurat.

“Adeslas Dental” és una pòlissa pensada per a aquelles persones que necessiten una cobertura molt àmplia a preus competitius. A través d’aquest producte, l’assegurat es pot beneficiar d’un estalvi de fins al 60% en tots els tractaments dentals, i a partir de 9,5 euros al mes.

Les Clíniques Dentals Adeslas disposen del Certificat de Sistema de Gestió de la Qualitat segons la Norma UNE-EN ISO 9001 per a la prestació integral de serveis odontològics a pacients, incloent-hi els processos estratègics, operatius i de suport, necessaris per garantir el millor servei al client.

“Adeslas Visión”, un producte innovador

La tercera “microassegurança” que VidaCaixa Adeslas ha llançat és “Adeslas Visión”, la qual, en col•laboració amb Visionlab, permet combinar una assistència sanitària oftalmològica completa i de qualitat amb els serveis i el material òptic que l’assegurat requereix, sense copagament, i a partir de 8 euros al mes.

El producte no té precedents a Espanya i inclou, en la seva cobertura oftalmològica: proves de diagnòstic, hospitalització, urgències, preus especials per a cirurgia refractiva i de presbícia, cirurgia de la cataracta, etc.

Les cobertures òptiques inclouen canvi de vidres gratuït fins als 12 anys, tantes vegades com canviï la graduació, canvi de vidres (monofocals o progressius) cada 2 anys per a totes les edats, segon parell d’ulleres graduades gratis, etc.

De moment, s’ha efectuat el llançament a Madrid, però és previst que es comercialitzi a la resta d’Espanya a partir del tercer trimestre d’aquest any.

VidaCaixa Grup, S.A. és el Grup Assegurador de “la Caixa” i està integrat a Criteria CaixaCorp. És l’entitat líder en els mercats de previsió social complementària i de salut a Espanya i consta de les societats següents: VidaCaixa, S.A. d’Assegurances i Reassegurances; VidaCaixa Adeslas, S.A. d’Assegurances Generals i Reassegurances, i AgenCaixa, S.A., Agència d’Assegurances. El Grup –denominat SegurCaixa Holding fins al desembre del 2010– és presidit per Ricard Fornesa, Tomàs Muniesa n’és el Conseller Delegat, Màrius Berenguer n’és el Director General i Javier Murillo, el Director General Adjunt Executiu.

VidaCaixa Adeslas és la companyia líder a Espanya en assegurances de salut i gaudeix de la confiança de més de tres milions de clients, als quals ofereix una forma diferent d’entendre la salut que uneix, a través de la Prevenció Sanitària Integral, les àmplies cobertures enfocades a curar amb la prevenció de malalties i el foment d’hàbits de vida saludable.

Descarregar la nota de premsa