Vés enrere

[F38][NdP-03] El benefici net recurrent de VidaCaixa Grup va pujar a 279,5 milions d'euros, un 12% superior al del 2010

El benefici net recurrent de VidaCaixa Grup va pujar a 279,5 milions d'euros, un 12% superior al del 2010

BARCELONA, 21 DE febrer DE 2012
  • Compartir

Resultats de VidaCaixa Grup en l'exercici 2011

El volum de primes i aportacions durant el període ha arribat als 6.502 milions d'euros, i el volum de negoci s'ha incrementat un 23,9%.

Les primes de les assegurances de vida-estalvi es van incrementar un 39,8%, gràcies al fort impuls dels plans de previsió assegurats (PPA).

El 2011, VidaCaixa Grup ha gestionat 40.028,6 milions d'euros en assegurances de vida i plans de pensions, un 20,2% més que l'any anterior.

VidaCaixa Grup es manté com a líder en previsió social complementària, amb una quota de mercat del 16,7%.

Amb ingressos extraordinaris, derivats de la venda del 50% de SegurCaixa Adeslas i del grup hospitalari, el benefici net consolidat del Grup va pujar a 947 milions d'euros.

SegurCaixa Adeslas, companyia de la qual VidaCaixa Grup té el 49,9%, aporta 61 milions d'euros al compte de resultats del Grup.

Barcelona, 21 de febrer de 2012. En l'exercici 2011, VidaCaixa Grup va obtenir un benefici net recurrent de 279,5 milions d'euros, la qual cosa representa un increment del 12% respecte al resultat obtingut el 2010.

Incloent-hi els ingressos extraordinaris, derivats de la venda del 50% de SegurCaixa Adeslas a Mutua Madrileña i del grup hospitalari, el benefici net del Grup va arribar als 947 milions d'euros.

El benefici de SegurCaixa Adeslas, que s'integra per posada en equivalència a VidaCaixa Grup, aporta 61 milions d'euros al compte de resultats del Grup. VidaCaixa Grup va comercialitzar un total de 6.502 milions d'euros en primes d'assegurances i aportacions a plans de pensions, amb la qual cosa el volum de negoci es va incrementar un 23,9%.

El volum de recursos gestionats en assegurances de vida i plans de pensions va pujar a 40.028,6 milions d'euros, un 20,2% més que en l'exercici precedent. Un any més, VidaCaixa continua creixent molt per sobre de la mitjana del sector, i referma el seu lideratge en previsió social complementària (assegurances de vida més plans de pensions), amb una quota de mercat del 16,7%.

L'excel·lent evolució de l'assegurança de vida tradicional de VidaCaixa compensa l'impacte del menor desenvolupament en les assegurances vinculades a préstecs. Al tancament de l'exercici, VidaCaixa disposava de 2,9 milions d'assegurats i partícips, amb un creixement de l'1,4%, impulsat principalment pel bon desenvolupament del negoci per a pimes i autònoms.

El negoci d'estalvi augmenta un 25,5%

En l'àmbit d'estalvi, format per les assegurances de vida-estalvi i els plans de pensions per a clients individuals i empreses, les primes i aportacions van augmentar un 25,5%, fins a arribar als 6.079,1 milions d'euros.

Aquest creixement ha estat fortament impulsat per les assegurances de vida-estalvi, les primes de les quals van créixer un 39,8%, fins a arribar als 4.645,7 milions d'euros, malgrat el desfavorable entorn econòmic.

Estalvi individual

Un dels principals factors que explica l'important creixement del negoci d'estalvi és l'evolució de les rendes vitalícies, que van augmentar un 5,4%, i es consoliden com el millor complement a la pensió pública. Així mateix, continua l'important avanç dels Plans de Previsió Assegurats (PPA), amb un volum total de primes de 1.416 milions d'euros, gràcies en bona part a la reeixida campanya comercial de finals d'any.

Les aportacions a plans de pensions individuals, juntament amb les primes de PPA, van mostrar un creixement del 8,2% durant el 2011, fins a aconseguir un volum de recursos gestionats entre aquests dos instruments d'estalvi de 9.605 milions d'euros, amb una quota de mercat del 16,1%. L'àmplia gamma de plans de pensions individuals, amb oferta per a tots els perfils de client, manté l'acceptació entre l'extensa base de clients, i permet capturar les oportunitats derivades de l'evolució en els tipus d'interès.

També en el negoci d'estalvi individual, al llarg del 2011 VidaCaixa va iniciar el desenvolupament d'una oferta particularitzada per a clients de banca privada i personal, alhora que mantenia l'aposta per la segmentació, que ja es va iniciar amb l'oferta específica per a pimes i autònoms.

Estalvi col·lectiu

Els plans de pensions d'ocupació han mantingut el seu excel·lent desenvolupament comercial durant l'exercici, ja que han captat diversos plans col·lectius de gran volum, que han permès un creixement del 52% en aportacions, amb un volum d'estalvi gestionat de 14.683 milions d'euros i una quota de mercat del 19,4%.

Per la seva banda, les assegurances d'estalvi col·lectives han aconseguit un volum de primes de 554,3 milions d'euros, i han mantingut una evolució plana en comparació amb les dades del 2010. VidaCaixa Grup es manté com a líder en previsió social complementària empresarial, és a dir, en el conjunt d'assegurances de vida i plans de pensions contractats per empreses i col·lectius.

El 2011, 696 companyies multinacionals, 30 companyies de l'IBEX 35 i 255 organismes públics han confiat en VidaCaixa Previsió Social, l'àrea de VidaCaixa que ofereix assegurances de vida i plans de pensions a mida per a col·lectius.

Negoci de risc

El negoci de vida-risc va créixer el 2011 un 5,4%, amb un volum de primes de 422,9 milions d'euros, malgrat la conjuntura de contracció de crèdits. D'aquest resultat, 231 milions corresponen al negoci de vida-risc individual, amb un creixement del 5% respecte al 2010 i una quota de mercat del 8,9%.

Les assegurances de vida-risc col·lectives van sumar el 2011 un total de 157 milions d'euros en primes, amb una quota de mercat del 15,7%, que situa VidaCaixa com a líder de mercat en aquest negoci.

El bon resultat en el negoci de risc ha estat degut a l'ampliació de la gamma de productes de VidaCaixa i a l'èxit de les campanyes comercials realitzades durant l'exercici.

VidaCaixa Grup, S.A. –el Grup Assegurador de "la Caixa", integrat a CaixaBank– consta de les societats següents: el 100% de VidaCaixa, entitat líder en previsió social complementària a Espanya; el 49,9% de SegurCaixa Adeslas, i el 100% d'AgenCaixa, Agència d'Assegurances. Ricard Fornesa és el President de VidaCaixa Grup, Tomàs Muniesa n'és el Vicepresident Executiu i Conseller Delegat, i Màrius Berenguer, el Director General.

Descarregar la nota de premsa