Menú de navegació

Publicador de continguts

null [F38][NdP-04] El benefici net recurrent de VidaCaixa Grup va pujar a 338,7 milions d'euros, un 21% més que el 2011

El benefici net recurrent de VidaCaixa Grup va pujar a 338,7 milions d'euros, un 21% més que el 2011

BARCELONA, 14 DE de febrer DE 2013
  • Compartir

Resultats de VidaCaixa Grup en l'exercici 2012

VidaCaixa Grup va gestionar un volum de recursos de 43.852,3 milions d'euros, un 9,8% més.

Les aportacions a plans de pensions individuals i primes de PPA van augmentar un 16,5%, fins a arribar als 1.607,9 milions d'euros.

VidaCaixa Grup disposa de més de 3,1 milions d'assegurats i partícips, la qual cosa representa un increment del 6,8% respecte al 2011.

VidaCaixa es manté un any més com a líder en previsió social complementària.

Barcelona, 14 de febrer de 2013. VidaCaixa Grup va obtenir el 2012 un benefici net recurrent de 338,7 milions d'euros, que representa un increment del 21% respecte al resultat obtingut el 2011.

Incloent-hi els ingressos extraordinaris, procedents de l'operació de reassegurança de la cartera de vida-risc –més d'1,5 milions de pòlisses– amb Berkshire Hathaway, el benefici net del Grup va arribar als 789,5 milions d'euros.

El benefici de SegurCaixa Adeslas, que s'integra per posada en equivalència a VidaCaixa Grup, va aportar 51,6 milions d'euros al compte de resultats del Grup.

El marge de solvència de l'entitat es va situar en 2.985,9 milions d'euros, la qual cosa suposa una ràtio de solvència de 2,1 vegades, per damunt del nivell exigit legalment.

Líder en previsió social complementària

El 2012, VidaCaixa va gestionar un volum de recursos de 43.852,3 milions d'euros, entre plans de pensions i assegurances de vida, un 9,8% més que el 2011, i es va situar un any més com a entitat líder en previsió social complementària.

El volum de recursos gestionats en plans de pensions va arribar als 14.781,7 milions d'euros, un 5,4% més, en línia amb el creixement del mercat, situat en el 4,3%.

VidaCaixa és l'entitat líder en assegurances d'estalvi, i el 2012 va gestionar 29.070,6 milions d'euros en assegurances de vida, amb un creixement del 12,2%, molt superior a la mitjana del mercat, que va ser de l'1,5%.

Més de 3 milions de clients confien en VidaCaixa

VidaCaixa Grup disposa de 3,1 milions d'assegurats i partícips, la qual cosa representa un increment del 6,8% respecte a l'exercici precedent.

En el negoci individual, l'entitat va créixer un 5,6%, fins a arribar als 2,4 milions de clients, increment semblant al del negoci de pimes i autònoms, que va situar la seva cartera en 104.500 clients, un 5,3% més.

En el negoci d'empreses i col·lectius, 702 companyies multinacionals, juntament amb 29 companyies de l'IBEX 35 i més de 300 organismes públics, van formar part de la cartera de clients de VidaCaixa, la qual cosa va suposar un creixement de l'11,5% respecte a l'any anterior, fins a arribar als 810.000 clients.

El negoci d'estalvi

Pel que fa a primes d'assegurances de vida-estalvi individuals i col·lectives, la companyia va comercialitzar un 1,8% menys que el 2011, davant un retrocés del 9,9% del mercat. En l'àmbit dels plans de pensions, el negoci va disminuir un 30,1% respecte al 2011, en un mercat que va perdre un 22%.

Tot i això, VidaCaixa manté un elevat volum de primes i aportacions de 5.564,2 milions d'euros.

Estalvi individual

Les aportacions –netes de mobilitzacions internes– a plans de pensions individuals, juntament amb les primes de plans de previsió assegurats (PPA), es van incrementar un 16,5% durant el 2012, fins a arribar entre els dos instruments d'estalvi als 1.607,9 milions d'euros. VidaCaixa és l'entitat líder en plans de pensions individuals i PPA, en termes d'estalvi gestionat, amb una quota de mercat del 16,9%.

Els PPA continuen mantenint un fort increment de captació de primes –concretament, un 45% respecte al 2011–, fins a arribar als 927,3 milions d'euros, mentre que el creixement del mercat es va situar en el 28%.

El llançament de productes com PlanCaixa Assegurat Doble Tranquil·litat, un PPA al qual s'hi suma una renda vitalícia, ha contribuït a mantenir l'important ritme de creixement i continuen captant bona part de les aportacions que habitualment es realitzaven en plans de pensions individuals.

Estalvi col·lectiu

Els plans de pensions d'ocupació van acumular durant el 2012 un volum total d'estalvi gestionat de 6.981,7 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 7,1%.

VidaCaixa Grup es manté com a líder en previsió social complementària empresarial, és a dir, en el conjunt d'assegurances de vida i plans de pensions contractats per empreses i col·lectius.

Negoci de risc

El negoci de vida-risc va créixer un 10,1% el 2012, un increment especialment rellevant, tenint en compte que el mercat va retrocedir un 3%, segons dades d'ICEA.

El volum de primes de vida-risc va pujar a 465,5 milions d'euros. D'aquest resultat, 256,8 milions corresponen al negoci de vida-risc individual, amb un creixement de l'11,3%, mentre que les assegurances col·lectives van augmentar un 8,5% i van arribar als 180,1 milions d'euros.

Les assegurances de vida-risc per a pimes i autònoms van experimentar un creixement del 9,5%, alhora que sumaven un total de 28,5 milions d'euros en primes.

Operació de Reassegurança amb Berkshire Hathaway

El passat 30 de setembre, VidaCaixa va signar amb Berkshire Hathaway un contracte de reassegurança pel qual cedia la cartera de vida-risc individual, tot posant en valor aquest negoci de VidaCaixa.

L'acord de reassegurança, que afecta més d'un milió i mig de pòlisses, no té cap impacte en els clients assegurats, ni operativament ni a nivell comercial, ja que la cartera es continuarà gestionant des de VidaCaixa.

El contracte es limita a la cartera de vida-risc individual i no suposa cap compromís amb relació a la distribució comercial. En conseqüència, la comercialització d'assegurances de vida a través de la xarxa del Grup CaixaBank continuarà com fins ara, en virtut dels acords de distribució subscrits per VidaCaixa.

Integració del negoci assegurador de Banca Cívica

VidaCaixa Grup està participant en la integració comercial i tecnològica del negoci assegurador provinent de Banca Cívica.

Durant el 2012 es van assolir acords amb Aegon i Caser, antics socis asseguradors de Banca Cívica, mitjançant els quals es van finalitzar les aliances bancasseguradores que existien prèviament a la integració amb CaixaBank. Actualment s'està integrant tot el negoci assegurador existent sota les entitats pròpies de VidaCaixa Grup.

VidaCaixa Grup, S.A. –el Grup Assegurador de "la Caixa", integrat a CaixaBank– consta de les societats següents: el 100% de VidaCaixa, entitat líder en previsió social complementària a Espanya; el 49,9% de SegurCaixa Adeslas, i el 100% d'AgenCaixa, Agència d'Assegurances. Ricard Fornesa és el President de VidaCaixa Grup, Tomàs Muniesa n'és el Vicepresident Executiu-Conseller Delegat i Màrius Berenguer, el Director General.

La Informació Financera del document es reporta en base a les Normes Internacionals d'Informació Financera

Presentació de resultats

Descarregar la nota de premsa