Menú de navegació

Publicador de continguts

null [F38][NdP-05] El benefici net recurrent de VidaCaixa Grup ha pujat a 138 milions d’euros, un 27,4% més que al juny del 2010

El benefici net recurrent de VidaCaixa Grup ha pujat a 138 milions d’euros, un 27,4% més que al juny del 2010

BARCELONA, 29 DE de juliol DE 2011
  • Compartir

Resultats primer semestre de 2011

La venda del 50% de SegurCaixa Adeslas i del grup hospitalari han suposat per a VidaCaixa Grup uns ingressos extraordinaris de 668 milions d’euros.

Amb ingressos extraordinaris, el benefici net consolidat del Grup ha pujat a 805,2 milions d’euros.

VidaCaixa Grup ha obtingut en el primer semestre del 2011 un benefici net recurrent de 137,7 milions d’euros, un 27,4% superior a l’obtingut en el mateix període del 2010. Comptant els ingressos extraordinaris, que han sumat 668 milions d’euros, com a conseqüència de la venda del 50% de SegurCaixa Adeslas i del grup hospitalari, el benefici net consolidat ha pujat a 805,2 milions d’euros, un 644,9% més que en el primer semestre del 2010.

El nombre de clients a 30 de juny de 2011 ha arribat als 6,04 milions, davant els 5,8 milions del primer semestre de l’any anterior.

Durant el primer semestre del 2011, VidaCaixa Grup ha comercialitzat 3.536,5 milions d’euros en primes d’assegurances i aportacions a plans de pensions. Aquest volum suposa un increment del 35,1% respecte al mateix període del 2010.

En una visió homogènia, és a dir, considerant l’activitat generada per Adeslas durant tot el 2010, el creixement seria del 10,2%.

El negoci d’estalvi augmenta un 10,2%

En l’àmbit d’estalvi, format per les assegurances de vida-estalvi i els plans de pensions per a clients individuals i empreses, s’han comercialitzat primes i aportacions per un total de 2.250,7 milions d’euros, la qual cosa suposa un increment del 10,2%.

Aquest creixement és impulsat principalment per les assegurances de vida-estalvi, les primes de les quals han augmentat un 15% respecte al primer semestre del 2010 i acumulen un volum de 1.694,0 milions d’euros.

Es manté l’important desenvolupament dels Plans de Previsió Assegurats (PPA), amb unes primes que han arribat als 152,2 milions d’euros. Les aportacions a plans de pensions individuals, juntament amb les primes de PPA, mostren un creixement del 22,2% durant el primer semestre, fins a arribar a un volum de 484,5 milions d’euros.

D’altra banda, els Plans de Pensions i Entitats de Previsió Social Voluntària (EPSV) de VidaCaixa han mantingut el seu excel·lent desenvolupament comercial, ja que han crescut un 3,3% en termes de drets consolidats i han aconseguit un volum d’estalvi gestionat superior als 14.000 milions d’euros.

El volum total d’estalvi gestionat és de 35.373,3 milions d’euros, amb un creixement del 9,0%, i consolida el Grup com el líder en previsió social complementària a Espanya.

VidaCaixa Grup també és líder en previsió social complementària empresarial, és a dir, en assegurances de vida i plans de pensions contractats per empreses i col·lectius. Els plans de pensions per a col·lectius han aconseguit captar importants comptes, i així, des del començament d’any, el volum d’aportacions ha estat un 27% superior al del 2010, i supera els 224 milions d’euros.

El negoci de risc manté el seu creixement

Tots els rams d’assegurances de risc mostren un important creixement, gràcies en part a l’èxit de les campanyes comercials realitzades durant el període, i sumen un volum de primes conjunt de gairebé 1.300 milions d’euros.

Ram de Salut

Salut és el ram que mostra el creixement més gran, amb un volum de primes consolidades per SegurCaixa Adeslas de 778,1 milions. En una visió homogènia, el creixement de les primes de salut seria del 5,9%.

Aquest resultat s’ha produït com a conseqüència de la captació més gran d’assegurats, especialment en els segments de PIMES i de col·lectius, a més d’una disminució de la taxa de baixes.

Ram de Multirisc

El volum total de primes en aquest ram durant els sis primers mesos de l’any és de 123,9 milions d’euros, un 24,7% superior al del mateix període del 2010. Al gener d’aquest any es va iniciar la comercialització de les assegurances Multirisc per a Pimes i Grans Riscos Industrials, i ja s’han dut a terme les primeres operacions. D’aquesta manera, a la tradicional oferta multirisc de la llar i comerços, s’hi afegeixen les assegurances per a indústries.

Ram d’Autos

El negoci d’autos és el segon ram de no vida amb un creixement més gran, ja que disposa de 78,1 milions d’euros en primes, xifra que suposa un increment del 33,6%, i supera per primera vegada els 300.000 vehicles assegurats. L’oferta de VidaCaixa Grup en aquest ram inclou assegurances per a turismes, motocicletes i furgonetes.

L’objectiu del Grup en aquest ram, quan es va llançar el 2008, era aconseguir les 300.000 pòlisses en 5 anys –és a dir, el 2012–, objectiu que s’ha batut en només quatre anys.

VidaCaixa Grup després de l’aliança amb Mutua Madrileña

El passat 14 de juliol es va materialitzar l’acord entre Mutua Madrileña i CaixaBank, pel qual la Mutua ha adquirit el 50% de SegurCaixa Adeslas.

Després d’aquesta operació, VidaCaixa Grup, S.A. –el Grup Assegurador de “la Caixa”, integrat a CaixaBank– consta de les societats següents: el 100% de VidaCaixa, entitat líder en els mercats de previsió social complementària a Espanya; el 49,9% de SegurCaixa Adeslas, i el 100% d’AgenCaixa, Agència d’Assegurances.

El Consell d’Administració de VidaCaixa Grup manté la seva actual composició: Ricard Fornesa és el President de VidaCaixa Grup, i Tomàs Muniesa ha estat nomenat Vicepresident Executiu - Conseller Delegat pel Consell. Jordi Mercader és el Vicepresident del Grup i Màrius Berenguer, el Director General. Així mateix, formen part del Consell, com a consellers: Inmaculada Franch, Javier Godó, Joan Maria Nin, Miquel Noguer, Manuel Raventós, Guillaume Sarkozy, Miquel Valls i Josep Vilarasau.

Els plans de futur de la Companyia prossegueixen la seva línia d’ambició habitual, i estan orientats al creixement en els rams en què actualment opera, així com al desenvolupament de nous serveis orientats a les necessitats dels nostres clients.

Descarregar la nota de premsa