Vés enrere

[F38][NdP-22] VidaCaixa obté un benefici net de 67,2 milions d’euros, un 30% més, i supera els 6 milions de clients

VidaCaixa obté un benefici net de 67,2 milions d’euros, un 30% més, i supera els 6 milions de clients

BARCELONA, 03 DE maig DE 2011
  • Compartir

Resultats primer trimestre 2011

VidaCaixa Grup gestiona un volum de recursos de 35.082 milions d’euros, un 10% més que al tancament del març del 2010.

El Grup incrementa en un 60,6% la comercialització de primes i aportacions, fins a arribar als 2.034 milions d’euros en el primer trimestre de l’any.

VidaCaixa Grup va obtenir un benefici net consolidat de 67,2 milions d’euros en el primer trimestre del 2011, un 30% més que en el mateix període de l’any anterior. La xifra de clients va superar, per primera vegada, els sis milions, enfront dels 3,4 milions del primer trimestre del 2010.

Durant els tres primers mesos del 2011, VidaCaixa Grup va comercialitzar 2.034 milions d’euros en primes d’assegurances i aportacions a plans de pensions, la qual cosa suposa un increment del 60,6% respecte al mateix període del 2010. En una visió homogènia, és a dir, considerant l’activitat generada per Adeslas a VidaCaixa Grup en tot el 2010, el creixement hauria estat del 26,2%.

VidaCaixa Grup va gestionar un volum de recursos de 35.082 milions d’euros en assegurances de vida i plans de pensions, una quantitat que supera en un 10,2% el volum obtingut en els tres primers mesos del 2010.

Al tancament del primer trimestre d’aquest any, VidaCaixa Grup disposava de 6.002.652 assegurats i partícips, la qual cosa suposa haver guanyat 2.597.727 clients amb relació al mateix període del 2010. El creixement en termes homogenis seria del 5,4% i sumaria un total de 307.120 nous clients.

El negoci d’estalvi augmenta un 36,2%

En l’àmbit de l’estalvi, VidaCaixa Grup va arribar als 1.333 milions d’euros en primes i aportacions, quantitat que supera en un 36,2% la dada aconseguida durant el primer trimestre del 2010.

Aquest creixement està impulsat, principalment, pel ram d’assegurances de vida-estalvi, les primes i aportacions del qual van augmentar un 51,6% respecte al primer trimestre del 2010 i acumulen un volum de 1.044 milions d’euros.

Els plans de pensions suporten el procés de puixança dels Plans de Previsió Assegurat (PPA), i mantenen un volum d’aportacions pràcticament igual al de l’exercici precedent, amb un total de 288 milions d’euros.

D’altra banda, els recursos gestionats de Plans de Pensions i Entitats de Previsió Social Voluntària (EPSV) de VidaCaixa van créixer un 2,1%, amb la qual cosa es consolida un volum d’estalvi de 14.132,5 milions d’euros.

Consolidació del negoci de risc

En l’àmbit de les assegurances de risc, tots els rams creixen respecte a l’any anterior i sumen un volum de primes de 701 milions d’euros, un 143,9% més que en el mateix trimestre de l’any anterior. En termes homogenis suposaria un increment del 10,8% respecte al primer trimestre del 2010.

Ram de Salut

Salut aconsegueix aquest trimestre un volum de primes de 396 milions d’euros, la qual cosa suposa un creixement homogeni del 8,0%, si es considera l’activitat de VidaCaixa Adeslas per a tot l’exercici 2010.

Ram de Multirisc

El volum total de primes per a aquest ram és de 60,7 milions d’euros, un 31,8% superior al del primer trimestre del 2010.

En aquest ram, la bona evolució durant el trimestre ha estat motivada per les assegurances multirisc llar i les de negocis.

Rams de Vida-risc i Accidents

Les assegurances de vida-risc i accidents han registrat un volum de negoci de 206,7 milions d’euros en primes, un 4,7% superior als resultats obtinguts durant el primer trimestre del 2010.

Cal destacar la bona evolució del segment pimes en aquest ram, una aposta estratègica del Grup.

Ram d’Autos

En aquest primer trimestre destaca el creixement obtingut pel ram d’autos, el qual disposa de 283.541 vehicles assegurats, un 47,1% més respecte al primer trimestre del 2010, i un volum de primes de 37,4 milions d’euros, un 58,2% superior al del mateix període de l’any anterior.

L’oferta de VidaCaixa Grup en aquest ram inclou assegurances per a turismes, motocicletes i furgonetes.

VidaCaixa Grup, S.A. és el Grup Assegurador de “la Caixa” i està integrat a Criteria CaixaCorp. És l’entitat líder en els mercats de previsió social complementària i de salut a Espanya i consta de les societats següents: VidaCaixa, S.A. d’Assegurances i Reassegurances; VidaCaixa Adeslas, S.A. d’Assegurances Generals i Reassegurances, i AgenCaixa, S.A., Agència d’Assegurances. El Grup –denominat SegurCaixa Holding fins al desembre del 2010– és presidit per Ricard Fornesa, Tomàs Muniesa n’és el Conseller Delegat, Màrius Berenguer n’és el Director General i Javier Murillo, el Director General Adjunt Executiu.