[F12] Empreses - Plans de pensions i previsió social

Una àmplia gamma de possibilitats a la seva disposició, que s'adapten a les necessitats particulars de la seva empresa.

[F17][Navegacion] Plans de pensions i previsió social

[F23][Productos] Empreses - Plans de pensions i previsió social

Productes

Es tracta d'un producte de previsió social empresarial. Té diverses modalitats, que van des del pla de pensions d'ocupació, que es fa a mida; el pla de pensions d'ocupació de promoció conjunta, adequat per a grups d'empreses o sectorials, o el pla de pensions d'ocupació de promoció conjunta amb disseny estandarditzat. Disposa d'assistència les 24 hores durant els 365 dies de l'any i assessorament personalitzat, entre altres avantatges.

El Pla de Previsió Social Empresarial és una assegurança amb una rendibilitat assegurada, amb un tipus d'interès garantit al cobrament de la prestació. Senzill i de fàcil implantació, elimina la possibilitat de pèrdues en el moment del cobrament, optimitza la rendibilitat fiscal de l'estalvi i té un tipus d'interès garantit.

Els residents al País Basc disposen de plans de previsió social específics. Un producte d'estalvi a llarg termini flexible i amb un excel·lent tractament fiscal. Presenta diverses modalitats: Pla de previsió d'ocupació, Pla de previsió d'ocupació de promoció conjunta i Pla de previsió d'ocupació de promoció conjunta amb disseny estandarditzat, a més d'altres avantatges com assistència 24 hores tot l'any o assessorament personalitzat.

El primer pla de pensions pensat per a autònoms o treballadors per compte propi. Aquesta modalitat d'estalvi a llarg termini està pensat perquè autònoms o treballadors per compte propi puguin augmentar la seva capacitat d'estalvi amb un límit més elevat en aportacions.

Publicador de continguts

Preguntes freqüents

VIDACAIXA, S.A. D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, igual que la resta d'entitats asseguradores i financeres, està obligada a disposar d'una còpia actualitzada dels documents d'identificació vigents dels clients per tal d'acomplir el que estableix la Llei 10/2010 de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme.

Cal que l'entitat asseguradora disposi de la documentació requerida abans del 30 d'abril de 2015. En cas contrari es procedirà al bloqueig, quan correspongui, dels productes contractats amb la nostra entitat.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

En cas de jubilació:

Quan et jubilis, hauràs de decidir com i quan desitges cobrar el teu pla adreçant-te a la teva oficina de "la Caixa".

Si no tens accés a la jubilació (pel fet de no haver cotitzat mai a la Seguretat Social, etc.), la contingència s’entendrà produïda a partir de l’edat ordinària de jubilació en el Règim General de la Seguretat Social (65 anys), en el moment en què el partícip no exerceixi o hagi cessat en l’activitat laboral o professional i no estigui cotitzant per a la contingència de jubilació per a cap règim de la Seguretat Social. Això no obstant, es pot anticipar la prestació a partir de:

  • els 60 anys d’edat
  • els 45 anys d’edat, si el titular és minusvàlid
 

En cas d’invalidesa:

El pla es pot fer efectiu en cas d’invalidesa total i permanent per a la professió habitual, o absoluta i permanent per a qualsevol tipus de feina, o gran invalidesa.

En cas de defunció:

En el supòsit de defunció, tant en el període en què es duen a terme les aportacions (partícip) com en el de cobrament de prestacions (beneficiari).

En cas de malaltia greu:

Quan s’acrediti amb un certificat mèdic de la Seguretat Social o d’una entitat concertada:

a) qualsevol mal físic o psíquic que incapaciti temporalment per a l’ocupació o activitat habitual durant un període continuat mínim de 3 mesos i que requereixi una intervenció clínica de cirurgia major en un centre hospitalari o tractament en aquest.

b) qualsevol mal o lesió física o psíquica amb seqüeles permanents que limitin parcialment o impedeixin totalment l’ocupació o activitat habitual, tant si requereix o no assistència d’altres persones.

En cas d’atur de llarga durada:

Quan el partícip es trobi en situació legal d’atur (no voluntari), sempre que estigui inscrit a l’INEM o organisme competent i no percebi prestacions contributives.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

En cas de defunció, ja sigui durant el període en què s’efectuen les aportacions, o bé en el que ja es cobra una renda, el saldo acumulat el cobraran el cònjuge, els fills o qualsevol altra persona que hagi designat el titular.

En forma de capital:

Es cobren tots els drets consolidats acumulats en forma de capital únic.

En forma de renda financiera:

Consisteix en una renda l’import i periodicitat de la qual (mensual, trimestral, semestral) decideix el client i que s’abona fins a la finalització del saldo acumulat. En qualsevol moment es pot dur a terme una liquidació total del saldo que queda pendent o d’una part d’aquest, i en aquest cas es deixen d’abonar les successives rendes fins a compensar el saldo anticipat.

En forma de capital i renda financera (mixta):

Es cobra una part en forma de capital i una altra part en forma de renda financera.

En forma de renda assegurada o d’assegurances:

Hi ha la possibilitat de cobrar vitalíciament una renda, a una o dues vides i amb o sense assegurança de vida. A més, si es vol, es pot optar per contractar una renda durant un període de temps determinat, però sense capital de defunció.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Un pla de pensions és un producte que et permet estalviar còmodament, per tal que puguis disposar d’un capital o una renda en el moment de la jubilació o en cas d’invalidesa, i en cas de defunció, perquè en puguin disposar els teus beneficiaris.

Però, a més, els plans de pensions són, ara com ara, el producte que et permet obtenir el màxim estalvi fiscal en la teva declaració de la renda.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

Aportació anual màxima: l’aportació anual màxima que pots realitzar és de 1.500,00 €.

Aquest límit inclou les aportacions a tots els plans de pensions, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial, determinades mutualitats de previsió social i assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o gran dependència, incloent a més les contribucions empresarials.

Aquest límit s'incrementarà en 8.500 €, sempre que aquest increment provingui de contribucions empresarials, o d'aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per un import igual o inferior a la contribució empresarial respectiva. 

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (0 Vots)

VidaCaixa Form

[F11] Per què VidaCaixa

Per què

Més de cent anys d'experiència en jubilació

Acumulem més d'un segle d'història ajudant les persones a preparar la seva jubilació i oferint-los un assessorament personalitzat.

Som líders

VidaCaixa és l'entitat asseguradora més gran del país i ocupa el primer lloc en els rànquings de vida i pensions.

Compromesos amb els nostres clients

Som l'entitat privada que abona més prestacions: prop de 4.000 milions d'euros cada any.

Som la millor gestora de fons de pensions

Més de vint-i-cinc premis de prestigi internacional, inclòs el de millor gestora de fons de pensions, i la confiança dels nostres clients avalen la nostra gestió.

Més informació