Quan haig de començar a estalviar per a la jubilació?

Si mai t'has demanat quan cal començar a estalviar per a la jubilació la resposta és senzilla: com més aviat millor. Per què? Perquè com més temps estalvies més temps els teus estalvis podran treballar per a tu. Sigues constant en l'estalvi i assessora't si tens cap dubte.

La millor manera de començar a constituir un capital per al futur és posar-s'hi com més aviat millor i de manera constant i sistemàtica, fent aportacions periòdiques. Dit amb altres mots, temps i constància són fonamentals per a l'estalvi per a la jubilació.

És important tenir en compte que com més aviat es comença a estalviar els diners podran treballar més. Es tracta de donar temps als estalvis perquè vagin creixent. Si es comença aviat, l'esforç que cal fer és més petit i més gran l'acumulació de capital en la jubilació. Per què? Perquè, entre altres aspectes, en invertir a llarg termini les expectatives de revaloració per mitjà de la inversió en renda variable són més altes.

És fonamental assessorar-se i conèixer, per exemple, què cobrarem de pensió pública quan ens jubilem. Amb aquesta finalitat hi ha un simulador de jubilació, que fa una estimació precisa de la quantia i que afegeix un nou element de reflexió en l'estratègia d'estalvi per a la jubilació que s'ha d'adoptar. Sens dubte, una planificació adequada dels estalvis ajuda a mantenir el nivell de vida una vegada jubilats.

El pla de pensions, el pla individual d'estalvi sistemàtic (PIES) i l'assegurança individual d'estalvi a llarg termini (AIELT) són tres eines d'estalvi privat que ens ajudaran a planificar correctament el nostre futur amb vista a la jubilació.

Productes recomanats

Plans de pensions

Produir uns estalvis destinats a la jubilació, per complementar la pensió de la Seguretat Social.

Disponibilitat

En la data de jubilació, si bé es pot anticipar per altres situacions.

Altres beneficis

Importants avantatges fiscals en la declaració de la renda.

PIES

Mitjançant aportacions sistemàtiques flexibles, permet al titular produir un capital per al futur, la rendibilitat del qual depèn de la inversió vinculada.

Disponibilitat

Immediata. Permet rescats parcials i totals. El valor de rescat depèn del valor de mercat de la inversió.

Altres beneficis

Importants avantatges fiscals si es constitueix una renda vitalícia, passats com a mínim 5 anys des de la primera aportació.

AIELT

Mitjançant aportacions sistemàtiques i flexibles, permet al titular produir un capital per al futur, la rendibilitat del qual depèn de l'interès tècnic garantit.

Disponibilitat

Immediata. Només permet rescats totals.

Altres beneficis

Importants avantatges fiscals si en el moment de rescatar el capital han passat com a mínim 5 anys des de la primera aportació.

Preguntes freqüents

VIDACAIXA, S.A. D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES, igual que la resta d'entitats asseguradores i financeres, està obligada a disposar d'una còpia actualitzada dels documents d'identificació vigents dels clients per tal d'acomplir el que estableix la Llei 10/2010 de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme.

Cal que l'entitat asseguradora disposi de la documentació requerida abans del 30 d'abril de 2015. En cas contrari es procedirà al bloqueig, quan correspongui, dels productes contractats amb la nostra entitat.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (21 Vots)

En cas de jubilació:

Quan et jubilis, hauràs de decidir com i quan desitges cobrar el teu pla adreçant-te a la teva oficina de "la Caixa".

Si no tens accés a la jubilació (pel fet de no haver cotitzat mai a la Seguretat Social, etc.), la contingència s’entendrà produïda a partir de l’edat ordinària de jubilació en el Règim General de la Seguretat Social (65 anys), en el moment en què el partícip no exerceixi o hagi cessat en l’activitat laboral o professional i no estigui cotitzant per a la contingència de jubilació per a cap règim de la Seguretat Social. Això no obstant, es pot anticipar la prestació a partir de:

  • els 60 anys d’edat
  • els 45 anys d’edat, si el titular és minusvàlid
 

En cas d’invalidesa:

El pla es pot fer efectiu en cas d’invalidesa total i permanent per a la professió habitual, o absoluta i permanent per a qualsevol tipus de feina, o gran invalidesa.

En cas de defunció:

En el supòsit de defunció, tant en el període en què es duen a terme les aportacions (partícip) com en el de cobrament de prestacions (beneficiari).

En cas de malaltia greu:

Quan s’acrediti amb un certificat mèdic de la Seguretat Social o d’una entitat concertada:

a) qualsevol mal físic o psíquic que incapaciti temporalment per a l’ocupació o activitat habitual durant un període continuat mínim de 3 mesos i que requereixi una intervenció clínica de cirurgia major en un centre hospitalari o tractament en aquest.

b) qualsevol mal o lesió física o psíquica amb seqüeles permanents que limitin parcialment o impedeixin totalment l’ocupació o activitat habitual, tant si requereix o no assistència d’altres persones.

En cas d’atur de llarga durada:

Quan el partícip es trobi en situació legal d’atur (no voluntari), sempre que estigui inscrit a l’INEM o organisme competent i no percebi prestacions contributives.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (35 Vots)

En cas de defunció, ja sigui durant el període en què s’efectuen les aportacions, o bé en el que ja es cobra una renda, el saldo acumulat el cobraran el cònjuge, els fills o qualsevol altra persona que hagi designat el titular.

En forma de capital:

Es cobren tots els drets consolidats acumulats en forma de capital únic.

En forma de renda financiera:

Consisteix en una renda l’import i periodicitat de la qual (mensual, trimestral, semestral) decideix el client i que s’abona fins a la finalització del saldo acumulat. En qualsevol moment es pot dur a terme una liquidació total del saldo que queda pendent o d’una part d’aquest, i en aquest cas es deixen d’abonar les successives rendes fins a compensar el saldo anticipat.

En forma de capital i renda financera (mixta):

Es cobra una part en forma de capital i una altra part en forma de renda financera.

En forma de renda assegurada o d’assegurances:

Hi ha la possibilitat de cobrar vitalíciament una renda, a una o dues vides i amb o sense assegurança de vida. A més, si es vol, es pot optar per contractar una renda durant un període de temps determinat, però sense capital de defunció.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (38 Vots)

Un pla de pensions és un producte que et permet estalviar còmodament, per tal que puguis disposar d’un capital o una renda en el moment de la jubilació o en cas d’invalidesa, i en cas de defunció, perquè en puguin disposar els teus beneficiaris.

Però, a més, els plans de pensions són, ara com ara, el producte que et permet obtenir el màxim estalvi fiscal en la teva declaració de la renda.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (12 Vots)

Aportació anual màxima:

L’aportació anual màxima que pots fer és de 8.000 €.

Aquest límit inclou les aportacions a tots els plans de pensions, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial, determinades Mutualitats de Previsió Social i assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o gran dependència, incloent-hi a més les contribucions empresarials.

T'ha estat útil aquesta resposta?

La vostra classificació
Mitjana (10 Vots)

Blog

Temes que et poden interessar

Selecciona el tema que t'interessa

Per què

Més de cent anys d'experiència en jubilació

Acumulem més d'un segle d'història ajudant les persones a preparar la seva jubilació i oferint-los un assessorament personalitzat.

Som líders

VidaCaixa és l'entitat asseguradora més gran del país i ocupa el primer lloc en els rànquings de vida i pensions.

Compromesos amb els nostres clients

Som l'entitat privada que abona més prestacions: prop de 4.000 milions d'euros cada any.

Som la millor gestora de fons de pensions

Més de vint-i-cinc premis de prestigi internacional, inclòs el de millor gestora de fons de pensions, i la confiança dels nostres clients avalen la nostra gestió.

Més informació